Case Finanssiala – Intranet ja Extranet Office 365:een

“Meidän Intranet- ja Extranet palveluissa korostuvat sanat selkeys ja perustoiminnallisuudet”, sanoo Maija-Reetta Mannismäki Finanssiala ry:stä. “Eli emme ole juurikaan räätälöineet palveluja, vaan toteuttaneet palvelut O365-perustoiminnallisuuksilla”, hän jatkaa. “Intranet keskittyy HR-asioihin ja pysyvän tiedon kokoamiseen kuten julkaisut, tilastot, tutkimukset jne. Osastojen ja tiimien sisäinen työskentely on puolestaan siirretty kokonaan Teamsiin ja sisäinen tiedonvaihto Yammeriin”, Maija-Reetta summaa.

“Extranet puolestaan tarjoaa jäsenyhtiöidemme edustajille viestintäsivustojen avulla finanssialan hankkeiden tuoreimmat uutiset. Hub-sivujen avulla olemme suunnitelleet tarjoavamme hankkeiden uutiset sektoreittain. Noin viisisataa työryhmätyöskentelyyn osallistuvaa käyttäjää löytää tarvittavat kokousmateriaalit, kuten esityslistat ja pöytäkirjat, työtilojen avulla. Tässä on ne meidän ympäristön pääpalikat”, Maija-Reetta tiivistää.

Maija-Reetta Mannismäki ja Katri Vilppola Finanssiala ry:stä kertovat lisää toteutuksestaan kevään SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarissa, joka pidetään Kalastajatorpalla Helsingissä 23.-24.5.2018.

Maija-Reetta Mannismäki on viestijä, jonka työhön kuuluu erityisesti Finanssiala ry:n intranetin, extranetin ja verkkosivujen kehittäminen. Seitsemän vuoden aikana hän on osallistunut intranetin, extranetin ja verkkosivujen sisällöntuottamiseen SharePoint 2010:lla ja vetänyt Finanssiala.fi-verkkosivuston uudistusprojektin SharePoint 2013:lle vuonna 2016. Tällä hetkellä Maija-Reetta pystyttää SharePointin viestintäsivustoihin ja Teamsiin perustuvaa intranetiä sekä suunnittelee O365-palveluun rakennettavaa extranetiä, joka on tarkoitus lanseerata kesäkuussa 2018. Toimivalla ja selkeällä (sisäisellä) viestinnällä varmistetaan Maija-Reetan mukaan koko organisaation menestys ja hyvinvointi.

Katri Vilppolalla on kokemusta erilaisista julkaisu- ja dokumentinhallintajärjestelmistä lähes 20 vuoden ajalta. Finanssiala ry otti tuoreeltaan Sharepoint 2010:n käyttöön kolmella alustalla (intra, extra, www) Katrin ollessa projektipäällikkönä. Vuodesta 2011 lähtien hän on toiminut Sharepointin pääkäyttäjänä ja siinä roolissa osallistui verkkosivujen uudistukseen vuonna 2016. Tänä keväänä hän keskittyy O365-palvelun intranetin ja extranetin suunnitteluun sekä käyttöönottoon muiden tietohallinnon tehtävien ohella. Tavoitteena on löytää optimaaliset uudet työskentelytavat sekä organisaation työntekijöille että extranetin käyttäjille modernin tekniikan avulla.


Extranet, Intranet, Office 365, SharePoint