Case Kela: SharePoint-alustaan pohjautuva Intranet-projekti viestinnän ja IT:n näkökulmasta

Pirjo_ja_HeliKelan Intranet-projekti on esillä SharePoint HPR –seminaarissa. Heli Alanko kertoo projektista Kelan viestinnän näkökulmasta ja Pirjo Varjonen tarkastelee projektia tietohallinnon kannalta.

Käyttäjälähtöisyys, tiedon helppo löydettävyys ja matalan kynnyksen ajankohtaisviestintä ovat olleet Kelan SharePoint-intranetin Sinetin rakentamisen kulmakiviä. ”Kela ottaa Sinetissä ensimmäisiä askeleitaan kohti sosiaalista intranetiä”, kertoo Heli Alanko. Heli pohtii esityksessään, ovatko SharePointin sosiaaliset ominaisuudet aikavarkaita vai ongelmanratkaisijoita ja minkälainen on Kelan on matka kohti avoimempaa viestintäkulttuuria. Ja miten organisaatio saadaan kaikkeen mukaan?

Pirjo Varjonen osallistuu Kelan intranet –järjestelmähankkeeseen vastaten järjestelmän toiminnallisesta arkkitehtuurista ollen myös työtilojen, omien sivustojen ja haun toiminnallisuuksien tuote-omistaja. Kelan intranet-ratkaisu pohjautuu SharePoint 2013 alustalle. Pirjo käy esityksessään läpi SharePoint-alustan arkkitehtuuria ja sitä onko arkkitehtuuri  hallittua, hallitsematonta vai joustavaa. Pirjo pohtii saavutettavia synergiahyötyjä ja palveluita, joita yhteisen perustan päälle voidaan rakentaa.

Lopuksi Heli ja Pirjo käyvät esityksessään läpi mitä projektissa opittiin, vai opittiinko mitään?


SharePoint, SharePoint HPR