Case Keravan kaupunki: SharePoint 2013 Internet- ja Intranet-sivustojen alustana - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Case Keravan kaupunki: SharePoint 2013 Internet- ja Intranet-sivustojen alustana

carlsonTässä esityksessä Keravan kaupungin tietohallintopäällikkö Risto Carlson kertoo kaupungin Internet- ja Intranet-sivustojen uudistamisprojektista. Aluksi Risto kertoo kuinka projekti valmisteltiin ja minkälaiset tavoitteet projektille asetettiin. Hän käy läpi määrittelyvaiheen ja myös onnistumisen kannalta kriittisen kilpailutusvaiheen tärkeimmät kohdat.

Uuden Kerava.fi Internet-sivuston toteuttaminen SharePoint 2013 -alustalla ei ollut ihan yksinkertainen työ, mutta projekti onnistui hyvin. Internet-sivuston uudistamisen rinnalla käynnistettiin myös Intranet-sivuston toteuttaminen samaan SharePoint-ympäristöön. Uusi Intranet on juuri julkaistu ja ensimmäiset käyttäjien kommentit on vastanotettu! Uusi sosiaalisempi Intranet ja sähköinen työympäristö muuttavat toimintatapoja merkittävästi ja kyseessä onkin ollut paljon muutakin kuin vain SharePoint-järjestelmäprojekti.

Risto kertoo esityksessään missä asioissa onnistuttiin ja mitkä seikat olivat onnistumisten takana. Lisäksi Risto käy läpi myös niitä asioita, joissa jäi parannettavaa ja joiden kimpussa työskennellään parhaillaan. Risto valottaa hieman myös jatkokehityshankkeita kuten eKerava.

Haluatko kuulla lisää? Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!


SharePoint, SharePoint HPR