Case Keva: Tiedonhallinta-projekti - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Case Keva: Tiedonhallinta-projekti

”Minun lähestyminen Office 365 -kokonaisuuteen on vahvasti liiketoimintalähtöinen”, kertoo Mimmi Penttilä Kevasta. ”Minua kiinnostaa erityisesti se, miten O365- palvelukokonaisuutta voidaan hyödyntää eri organisaatioissa”, hän jatkaa. ”O365 tarjoaa organisaatioille nykyistä laajemmat mahdollisuudet päästä tietoon käsiksi ja samalla se haastaa organisaatioiden toimintakulttuuriin juurtuneet käsitykset tiedonhallinnasta staattisena ja marginaalisena kokonaisuutena”, Mimmi summaa.

Mimmi Penttilä on työskennellyt Kevassa asiakirjahallinnossa ja hän aloittaa nyt marraskuussa IT-asiantuntijana Kevan Digitaalisissa palveluissa. Mimmi on vetänyt noin vuoden mittaista Tiedonhallinta Kevassa -projektia. Projektin kautta edistetään muun muassa sitä, että pääosa ei-virallisesta tiedosta tallennettaisiin jatkossa Office 365:een (OneDrive for Business, O365en työtilat ja O365en Ryhmät). Puheenvuorossa on tarkoitus kertoa tarkemmin O365-palvelujen käytöstä tiedonhallinnan ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Tule SharePoint ja Office 365 HPR -seminaariin 28.11.2017 kuulemaan Mimmi Penttilän kokemuksista tiedonhallinnan kehittämisessä.


Microsoft Groups, Office 365, Office365, OneDrive, SharePoint HPR