Case KONE – Teams työn tukena maailmanlaajuisessa organisaatiossa

“Työssä tarvitsemme uudenlaisen kulttuurin koulimista, maailmaa kutistavia ja ymmärrystä laajentavia työvälineitä sekä tervettä järkeä”, kertoo Pauli Kongas KONEelta. “Tavoitteeni on, että 60 000 ihmistä yli 60 maassa työskentelee tehokkaasti, kestävästi ja mielekkäästi kohti yhteisiä päämääriä. Kun tuomme lähelle myös asiakkaat ja kumppanit, on koossa valtavien voimavarojen verkosto”, Pauli painottaa.

Mikä Teams pohjimmiltaan on ja miten se saatetaan maailmalle tukemaan jokapäiväistä työtä? Tästä aiheesta tulee 28.11.2019 järjestettävään HPR-tapahtumaan kertomaan kokemuksiaan Pauli Kongas KONEelta. Hänen esityksessä kerrotaan Teamsin roolista sekä maailmanlaajuisesta käyttöönotosta voittoineen ja opetuksineen. Pauli jakaa myös näkemyksiä siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, kun pohjatyö on tehty.

Pauli Kongas on KONEella Solution Owner, Unified Communications and Collaboration. Ennen siirtymistään KONEelle Pauli on kehittänyt sähköisiä työympäristöjä ketterän projektipäällikön, konseptoivan konsultin ja teknisen asiantuntijan rooleissa Microsoftin kumppaniekosysteemissä.


Teams, Tiedonhallinta, Tietotyö