Case MTK – SharePoint ja OneDrive

Monissa verkkoviestinnän kehitysprojekteissa keitetty Jami Lauttalammi MTK:sta näkee uusien sähköisten työvälineiden suunnitelmallisen käyttöönoton tärkeänä. Asiantuntijaorganisaatiossa työvälineiden on tuettava sujuvaa tietotyötä. Valmis tuote lähtee lentoon vain aktiivisten käyttäjien avulla, ja heidän kokemuksiaan on kuunneltava herkällä korvalla.

MTK:ssa otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten SharePointilla toteutetut intranet ja työtilat, joiden projektin aikaisiksi tavoitteiksi Jami mainitsee mm. tiedon helpomman löydettävyyden, käyttäjien osallistamisen ja laiteriippumattomuuden. Sähköiset työtilat ovat mahdollistaneet uudenlaisen verkostomaisen työskentelyn.

MTK:ssa yksi keskeinen periaate on ollut tiedon avoimuus organisaation sisällä. Uusien välineiden käyttöönottoon liittyen on pohdittu paljon sitä “mikä tieto minnekin” kuuluu. Lisäksi valtakunnallisessa järjestössä erityispiirteenä on laaja luottamushenkilöverkosto, jonka osallistaminen on tärkeää.

Jami Lauttalammi on puhujana SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 23.-24.5.2019. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!


Intranet, OneDrive, SharePoint, SharePoint HPR