Case Salpaus: Office 365 opetuskäytössä

Kuinka Salpaus hyödyntää Office 365:en palveluita opetuskäytössä? Miten esim. Class NoteBook ja Sway toimivat käytännössä? Miten uudet toimintatavat saadaan käytäntöön ja miten ”Salpaus digittää” liittyy tähän?

Näitä kysymyksiä pohtivat Pekka Eerola ja Anna Forsström Koulutuskeskus Salpauksesta kun he 28.11.2017 nousevat SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarin lavalle.

Pekka Eerola toimii Koulutuskeskus Salpauksen tietohallintopalvelussa it-koordinaattorina. Pekan tehtäviin kuuluu mm. toimiminen Salpauksen kehityshankkeissa tietohallinnon asiantuntijana. Hän ollut mukana useissa Office 365:een liittyvissä projekteissa, kuten henkilöstön intran, Yammerin ja työtilojen toteutuksessa ja käyttöönotossa.

Anna Forsström työskentelee Koulutuskeskus Salpauksessa talotekniikan opettajana. Opetuksen lisäksi hän toimii Salpauksen digimentorina. Salpauksen digimentoreiden tehtäviin kuuluu toimia aloilla digitaalisten opetusmenetelmien tukena, kehittäjänä ja kannustajana. Anna on lisäksi aktiivinen hanketoimija. Erityisesti digitaalisten opetusmenetelmien kehittäminen sekä sosiaalisen median käyttö opetuksessa ovat lähellä Annan sydäntä.


Intranet, Office 365, Sway