Case Tekes: SharePointin rooli dokumenttien hallinnassa ja työtiloissa

Maija-Liisa PylkkanenMaija Pylkkänen valottaa SharePoint HPR -seminaarin esityksessään SharePointin työtilojen käyttöönottoa ja käyttöönoton vaikutusta organisaation dokumenttienhallintaan. Dokumenttienhallintajärjestelmä on ollut Tekesissä käytössä jo  vuodesta 2000 ja sähköisen arkistoinnin lupa saatiin 2010. Esityksessä kerrotaan seikkaperäisesti SharePointin ja dokumenttienhallintajärjestelmän integraatiosta – miksi integraatioon päädyttiin, millainen toteutus on ja millaiset ovat käyttökokemukset.

Esityksessä pohditaan myös jatkoa, tullaanko kahden dokumenttienhallinnan kanssa toimeen vai pyritäänkö tulevaisuudessa yhteen dokumenttienhallintaan.


SharePoint, SharePoint HPR