Case Tuusulan kunta: Intranet ja työtilat käyttöön

Riikka_ja_HelenaViime keväänä maaliin saadussa intranetprojektissa onnistumisen elämyksiä aiheuttivat erityisesti projektiryhmän sitoutuminen ja käyttöönoton yhteydessä järjestetyt monimuotoiset tilaisuudet. Projektin aikana Tuusulan kunnassa keskusteltiin paljon tiedon avoimuudesta ja toiminnan läpinäkyvyydestä.

”Ehkä näistä teemoista voisi ammentaa muillekin”, pohtii viestintäpäällikkö Riikka Uusikulku Tuusulan kunnasta. Hän  vastaa Tuusulan kunnassa viestinnän eri osa-alueista ja niiden kehittämisestä. Riikka onkin mukana syksyn SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat –seminaarissa kertomassa Intranet-projektin kokemuksista yhdessä Helena Hurrin kanssa.

Helena  puolestaan työskentelee Tuusulan kunnassa johdon assistenttina. Sharepoint-projektissa hänen näkökulmanaan on ollut muun muassa kunnan johdon tarpeiden huomioiminen ja johtoryhmän aktivoituminen uuden työvälineen käytössä. Hän osallistui myös aktiivisesti projektiryhmän työskentelyyn, erityisesti käyttöönoton tukemiseen. Helena on osallistunut Sharepoint-intranetprojektiin myös edellisessä työpaikassaan.

Ilmoittaudu mukaan kuulemaan Riikan ja Helenan kokemuksista Tuusulan kunnan intranetprojektissa!


Office365, SharePoint