Kuinka välttyä kaaokselta ja löytää Teamsin hyödyt?

Miten välttää kaaos Microsoft Teamsin käyttöönotossa? Miten löytää hyödyt arjen työhön ja liiketoimintaan? Miten saadaan käyttäjät mukaan uuteen työtapaan? Miksi uskomme, että suuret voitot saadaan aikaiseksi vain satsaamalla verta, hikeä ja kyyneleitä?

Näihin kysymyksiin saadaan vahvoja näkemyksiä kun Vesa Nopanen Innofactorista nousee SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtuman lavalle 12.12.2018. Vesa paljastaa käyttöönoton onnistumisen kaavan sekä nipun yksinkertaisia, mutta tehokkaita käytännön vinkkejä Teamsin käyttöön.

Vesku toimii Innofactorilla modernin työn konsulttina sekä ihmisten ja organisaatioiden valmentajana louhimassa uusista järjestelmistä hyötyjä monitasoisesti niin loppukäyttäjille, avainryhmille kuin liiketoiminnoille.

Lähtökohta hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä työ saadaan irti paikka- ja aikariippuvaisuudesta. Ja samalla luodaan edellytykset luovuuden lisääntymiselle ja saadaan piilossa oleva tieto näkyväksi.

Veskulla on pitkä 20+ vuoden kokemus ja viimeiset 10+ vuotta hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Hän on esillä erityisesti LinkedInissä ”Teams-miehenä” jakaen Teamsin hyödyntämisen vinkkejä, parhaita käytäntöjä sekä kertomalla, mitä Teamsin uudet ominaisuudet tarkoittavat käyttäjille.


Microsoft 365 HPR, Microsoft Groups, Office 365, Office 365 HPR, Pilvipalvelu, Teams