Microsoft Teams – parhaita käytäntöjä ja vinkkejä - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Microsoft Teams – parhaita käytäntöjä ja vinkkejä

“Microsoft Teams on vakiinnuttanut paikkansa Office 365:n ryhmätyön keskuksena ja yhteistyövälineenä”, sanoo Vesa Nopanen Sulavalta. “Teams saa myös uusia ominaisuuksia jatkuvasti”, Vesku painottaa. “Mitkä viimeisimmistä ominaisuuksista kannattaa huomioida jo nyt? Miten niitä kannattaa hyödyntää? Millä tavoin hallitset Teams-melua niin, että se tukee työtäsi eikä tunnu tunkeilevalta?”, Vesku kysyy.

Vesa Nopanen on puhujana SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa, joka pidetään 28.11.2019 Scandic Parkissa Helsingissä. Vesku vastaa esityksessään edellä esittämiinsä kysymyksiin ja käy demojen kautta Microsoft Teamsin vinkkejä ja parhaita käytäntöjä onnistuneeseen ryhmätyöhön sekä oman Teamsin hallintaan.

Vesku toimii Sulavalla modernin työn konsulttina sekä ihmisten ja organisaatioiden valmentajana louhimassa uusista järjestelmistä hyötyjä monitasoisesti niin loppukäyttäjille, avainryhmille kuin liiketoiminnoille.

Lähtökohta hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä työ saadaan irti paikka- ja aikariippuvaisuudesta. Samalla luodaan edellytykset luovuuden lisääntymiselle ja saadaan piilossa oleva tieto näkyväksi.

Veskulla on pitkä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ja viimeiset reilut kymmenen vuotta hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Hän on esillä erityisesti LinkedInissä ”Teams-miehenä” jakaen Teamsin hyödyntämisen vinkkejä, parhaita käytäntöjä sekä kertomalla, mitä Teamsin uudet ominaisuudet tarkoittavat käyttäjille.


Microsoft 365, Microsoft Groups, Office 365, Pilvipalvelu, Teams