Moderni tietotyöympäristö - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Moderni tietotyöympäristö

Työ muuttuu. Työn tekeminen muuttuu. Työvälineet muuttuvat. Työ ei ole paikka.

Modernilta tietotyöympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. Ennen kaikkea tiedon pitäisi olla saatavilla, käsiteltävissä ja helposti löydettävissä. Toisaalta välineiden pitäisi tukea paikka- ja laiteriippumatonta työskentelyä. Ja tietysti organisaation toimintatapojen ja sääntöjen pitäisi mahdollistaa modernit tavat tehdä työtä.

Monesti tietotyöympäristön kehittämiseen liitetään ensimmäisenä pilvipalvelut ja mobiililaitteet. Ne ovatkin keskeisessä roolissa paikka- ja laiteriippumattomuuden saavuttamisessa, mutta ennen kaikkea ne mahdollistavat kokonaan uusien palveluiden nopean kehittämisen. Vuorovaikutus ihmisten välillä ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä modernissa tietotyöympäristössä.

Käytännössä moderni tietotyöympäristö voi koostua esim. seuraavista osista:

 • Yhteiset tiedot ja viestintäalusta Intranetin muodossa
 • Tiimien, projektien ja eri toimintojen kollaboraatio sekä talon sisällä että kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa
 • Jaetut tiedot ja dokumentit sekä niihin liittyvät keskustelut
 • Dokumenttien tuottamistyökalut
 • Dokumenttien määrämuotoisempi hallinta ja pitkäaikaissäilytys
 • Verkkokokoukset, pikaviestit ja tilatiedot
 • Projektien ja tehtävien hallinta
 • Digitaaliset prosessit ja niihin liittyvät lomakkeet sekä työnkulut
 • Varsinaiset liiketomintasovellukset integroituna
 • Laajennukset ja organisaation brändin mukaiset käyttöliittymät
 • Koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset
 • Tietoturva ja tietosuoja, joka kattaa järjestelmät prosessit ja ihmiset
 • Henkilökohtaisten tiedostojen käsittely
 • Perinteinen sähköposti henkilöltä henkilölle ja kalenterit

Modernin tietotyöympäristön kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja uusimpia työvälineitä käydään läpi 12.12.2018 järjestettävässä SharePoint ja Microsoft 365 Hyvä, Pahat ja Rumat -seminaarissa, joka järjestetään Helsingissä Marina Congress Centerissä. Tässä seminaarissa keskitytään pitkälti Microsoftin kehittämiin välineisiin, mutta realistisella otteella ja kriittisellä asenteella. Välineistä ja toteutuksista kaivetaan esiin niin hyvää, pahaa kuin rumaakin.


Microsoft 365 HPR, Office 365 HPR, SharePoint HPR