Moderni tietotyöympäristö - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Moderni tietotyöympäristö

Työ muuttuu. Työn tekeminen muuttuu. Työvälineet muuttuvat. Työ ei ole paikka.

Paljon puhutaan siitä, että koneet ja erilaiset tekoälyn sovellukset korvaavat ihmisiä monilla työelmän osa-alueilla. Prosessien automatisointi ja tiettyjen rutiininomaisten tehtävien antaminen koneiden hoidettavaksi onkin ihan mahdollista tiettyyn rajaan asti. Koneet ovat myös hyviä laajojen tietomassojen läpikäynnissä ja tietojen analysoinnissa.

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyvä innovointi ja asioiden eteenpäin vieminen ovat kuitenkin niitä alueita, joissa ihmistä tarvitaan ja joissa koneiden on vaikea korvata ihmistä. Tietotyö on työtä, jossa ihmiset käsittelevät, tuottavat ja hallitsevat tietoja, mutta koneet ja erilaiset sovellukset auttavat ihmisiä työssään. Ennen tietotyötä tehtiin ennen kaikkea toimistoissa, mutta nykyään tietotyö on laajentunut lähes kaikille työelämän osa-alueille. Samalla työn tekemisen paikka ei monesti enää olekaan se perinteinen toimisto.

Modernilta tietotyöympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. Ennen kaikkea tiedon pitäisi olla saatavilla, käsiteltävissä ja helposti löydettävissä. Toisaalta välineiden pitäisi tukea paikka- ja laiteriippumatonta työskentelyä. Ja tietysti organisaation toimintatapojen ja sääntöjen pitäisi mahdollistaa modernit tavat tehdä työtä. Kyse ei ole siis vain tekniikasta vaan ennen kaikkea ihmisten ja organisaatioiden valmiudesta muuttaa työn tekemistä.

Monesti tietotyöympäristön kehittämiseen liitetään ensimmäisenä pilvipalvelut ja mobiililaitteet. Ne ovatkin keskeisessä roolissa paikka- ja laiteriippumattomuuden saavuttamisessa, mutta ennen kaikkea ne mahdollistavat kokonaan uusien palveluiden nopean kehittämisen. Vuorovaikutus ihmisten välillä ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä modernissa tietotyöympäristössä.

Käytännössä moderni tietotyöympäristö voi koostua esim. seuraavista osista:

 • Yhteiset tiedot ja viestintäalusta Intranetin muodossa
 • Tiimien, projektien ja eri toimintojen kollaboraatio sekä talon sisällä että kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa
 • Jaetut tiedot ja dokumentit sekä niihin liittyvät keskustelut
 • Dokumenttien tuottamistyökalut
 • Dokumenttien määrämuotoisempi hallinta ja pitkäaikaissäilytys
 • Verkkokokoukset, pikaviestit ja tilatiedot
 • Projektien ja tehtävien hallinta
 • Digitaaliset prosessit ja niihin liittyvät lomakkeet sekä työnkulut
 • Varsinaiset liiketomintasovellukset integroituna
 • Laajennukset ja organisaation brändin mukaiset käyttöliittymät
 • Koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset
 • Tietoturva ja tietosuoja, joka kattaa järjestelmät prosessit ja ihmiset
 • Henkilökohtaisten tiedostojen käsittely
 • Perinteinen sähköposti henkilöltä henkilölle ja kalenterit

 

Modernin tietotyöympäristön kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja uusimpia työvälineitä käydään läpi 23.-24.5.2019 järjestettävässä SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarissa, joka järjestetään Helsingissä Original Sokos Hotel Presidentissä. Tässä seminaarissa keskitytään pitkälti Microsoftin kehittämiin välineisiin, mutta realistisella otteella ja kriittisellä asenteella. Välineistä ja toteutuksista kaivetaan esiin niin hyvää, pahaa kuin rumaakin.


Etätyö, Tekoäly, Tietotyö