Pilvistrategian laatiminen - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Pilvistrategian laatiminen

Pilvipalvelut ovat tällä hetkellä keskustelun alla lähes joka yrityksessä ja julkishallinnon organisaatiossa. Monet jo hyödyntävät pilvipalveluita, joillakin on käyttöönotto meneillään ja osa varmasti vielä miettii, miten olisi paras edetä. Kaikilla organisaatioilla ei kuitenkaan ole mitään kovin selkeää strategiaa pilvipalveluiden osalta, vaikka niitä saatetaankin jo hyödyntää sujuvasti.

  • Mistä osista hyvä pilvistrategia koostuu?
  • Miten strategian voi käytännössä laatia?
  • Mitä pilvistrategiassa tulee erityisesti ottaa huomioon?
  • Missä määrin pilvi- ja mobiilistrategia liittyvät toisiinsa?

Näihin kysymyksiin Juha Anttila kertoo oman näkemyksensä SharePoint ja Office 365 HPR -seminaarissa 9.5.2017. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!


Office 365, Office365, Pilvipalvelut