Testauksen ABC - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Testauksen ABC

Laadunvarmistuksella ja testauksella on suuri merkitys minkä tahansa verkkopalveluprojektin onnistumisessa. Palvelun hyväksymistestaus on asiakkaan vastuulla, mutta testausta tai pilotointia kannattaa usein tehdä myös projektin aikaisemmissa vaiheissa. Nopealla syklillä päivittyvät pilvipalvelut ja niiden päälle rakennetut ratkaisut tuovat myös testaukseen omat haasteensa. Samoin mobiilikäytön lisääntyminen sekä laaja päätelaite- ja selainkirjo.

Puheenvuorossaan Maarit Kettunen IITC:stä tarkastelee testausta asiakkaan ja palvelun loppukäyttäjän näkökulmasta ja käy läpi hyviä käytäntöjä sekä testauskokemuksia SharePoint- ja Office 365 -projekteista.

Mitä asioita testauksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon? Millaisia työkaluja on tarjolla testauksen tueksi?

Ja miten varmistetaan palvelun käyttöönoton onnistuminen laadunvarmistuksen ja testauksen avulla?

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastaukset SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarissa.


SharePoint HPR