Uusi intranet ja kollaboraatiopalvelut sujuvoittavat alkolaisten työtä

Alkossa työtavat ovat uudistuneet viimeisenkin vuoden aikana, kun uusi Aula-intranet, SharePointin modernit team sitet sekä Teams on otettu käyttöön. Näkymä tietoon -projekti jaettiin kahteen vaiheeseen: loppuvuodesta 2018 otettiin käyttöön uusi SharePoint-intranet, joka toimii sisäisen viestinnän pääkanavana ja myymälöiden ketjuohjauksen välineenä. Huhtikuussa 2019 pakettia laajennettiin kollaboraatiovälineillä.

Muutoksen hyvänä tukena on ollut aktiivinen viestintä ja avoin kulttuuri. Yammer oli Alkossa käytössä jo aikaisemmin, joten se oli hyvä kanava muutosviestintään. Alkon kumppanina ja toteuttajana projektissa toimi HiQ Finland Oy. Yhteistyö jatkuu tiiviinä myös projektin jälkeen.

  • Intranetin uudistaminen vaati myös monien taustajärjestelmien pöyhimistä ja modernisointia. Tämä aiheutti matkan varrella myös yllätyksiä, mutta lopputulos on hyvä ja se on saanut käyttäjiltä kiitosta. Lähes kaikki haaveet, jotka alun perin intran suunnitelmaan piirsimme, ovat käyneet toteen. Sitkeys ja päämäärätietoisuus sekä Alkossa että HiQ:lla auttoivat siinä, että projekti vietiin onnistuneesti maaliin, kertoo viestintäasiantuntija Tina Lassi Alkosta.
  • HiQ:lle Alkon projekti oli todella mielenkiintoinen moneltakin kannalta: saimme olla suunnittelemassa ja toteuttamassa alkolaisten työn kannalta merkittäviä palveluja, jotka vaativat myös teknisen toteutuksen kannalta laaja-alaista osaamista, kertoo projektipäällikkö Silja Häikiö HiQ:lta.

 

Tina Lassi ja  Silja Häikiö kertovat Alkon työvälineiden ja työtapojen muutoksesta SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarissa 24.5.2019.


Intranet, Office 365, SharePoint, Teams, Tietotyö, Yammer