Käyttäjä keskipisteeksi: profilointi ja personointi modernissa intrassa

Moderni intranet on olennainen työn tukipalvelu, tietopankki ja ajankohtaisviestinnän väline. Tyypillisesti intranetin sisältö on avointa kaikille, eli jokaisella intran käyttäjällä on pääsy kaikkiin sisältöihin. Usein kuitenkin vain osa sisällöstä on kullekin käyttäjälle relevanttia arjen työn näkökulmasta – esimerkiksi oman toimipisteen, liiketoimintayksikön, työnkuvan tai aseman mukaan vaihdellen.

Jos intran sisällöille tunnistetaan selkeitä kohderyhmiä, voidaan kullekin käyttäjäryhmälle tarjota juuri heidän työnsä kannalta olennaisimmat sisällöt selkeiten tarjolle – ilman, että avointa pääsyä kaikkeen sisältöön joudutaan rajoittamaan. Nostamalla esimerkiksi etusivun uutisvirtoihin ja päänavigaation linkkeihin vain kullekin kohderyhmälle kohdennettua sisältöä saadaan isostakin tietomassasta helposti kirkastettua tärkein esille. Tällöin puhutaan profiloidusta tai kohdennetusta sisällöstä.

Käyttäjäryhmätason kohdentamisen lisäksi moderni SharePoint tuntee käyttäjänsä myös yksilönä – ja osaa mukautua kunkin käyttäjän yksilölliseen työnkuvaan, toimintaan ja sijaintiin organisaatiossa. Personoitu sisältö on jokaiselle käyttäjälle täsmäkohdistettua. Microsoft Graphin avulla muodostettu älykäs taustaverkosto tietää, mitä todennäköisesti etsit ja millaiseen sisältöön sinun kannattaisi tutustua. Ehdotettujen hakutulosten napsahtaminen näkyviin jo ennen kuin kirjoitit hakusanan, tulosjoukon järjestäminen henkilökohtaisen relevanssin mukaan, suositellut sisällöt ja ilmoitukset missaamistasi uutisista ovat esimerkkejä taustalla tapahtuvasta automaattisesta personoinnista.

Automatiikan lisäksi käyttäjä voi toisinaan itsekin vaikuttaa sisältöihin. Vakiovarusteluna SharePoint tarjoaa konkreettisia toimia esimerkiksi sivustojen seuraamiseen ja omien pikalinkkien tallentamiseen. Omien sisältövalintojen hienosäädössä tarvitaan usein pientä räätälöintiä, joka mahdollistaa käyttäjälle esimerkiksi seurattujen uutiskategorioiden tai vaikka etusivulla näkyvien lounaslistojen valinnan.

Tule kuulemaan ja kurkkaamaan havainnollisista demoista, millaisia mahdollisuuksia moderni intra tarjoaa sisällön käyttäjäkohtaiseen kohdentamiseen ja personointiin!