Ohjelma - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Kevään 2021 seminaarin ohjelma

 

6.-7.5.2021

Kevään HPR-seminaari järjestettiin online-tapahtumana.
Syksyn tapahtuman ohjelmaa rakennetaan parhaillaan.

TORSTAI 6.5.2021

8:30

Virtuaaliset aamukahvit Loungessa

Striimi avautuu tapahtuman virtuaalisessa loungessa – tervetuloa mukaan! Voit testata yhteyksien toimivuuden ja tutustua päivän ohjelmaan sekä käytännön ohjeistukseen. Samalla voit halutessasi nauttia myös aamukahvit.

SALI 1

9:00

AVAUS: Microsoft 365 – Hyvät, Pahat ja Rumat

Missä Microsoft 365 menee juuri nyt? Mitä uusia asioita on julkaistu viime aikoina ja mikä on niiden merkitys? Mitä hyviä, pahoja ja rumia piirteitä on tullut vastaan eri projekteissa.

Juha Anttila, IITC

9:55

TAUKO

SALI 1

SALI 2

10:00

CASE LÄHITAPIOLA: TEAMS JA 0365 – KÄYTTÖÖNOTTO JA JATKUVA MUUTOS KONTROLLOIDUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

LähiTapiolassa riskienhallinta on osa ydinbisnestä, joten ei varmasti yllätä, että haluamme myös jonkinlaista kontrollia pilvityökalujen käyttöönottoon ja digitaalisen toimintamallin rakentamiseen.

 

Yhteistyössä liiketoiminnan ja IT:n, tarvittaessa legal & compliancenkin kanssa, olemme päätyneet mahdollisesti muista yhtiöistä hieman poikkeaviin ratkaisuihin – ottaessamme käyttöön Teamsia ja muita O365 sovelluksia sekä rakentaessamme toimivaa tuki- ja hallinnointimallia jatkuvalle muutokselle.

 

Tule kuulemaan, miten LähiTapiola siirtyi kontrollointitarpeet huomioiden (tai sitä hyödyntäen) pilvityökalujen hyödyntäjäksi ja erityisesti, millaisen yhteistyömallin avulla toimimme nyt.

 

Hanna Asikainen, LähiTapiola

MODERNI INTRANET – KÄYTTÄJÄ KESKIPISTEEKSI: PROFILOINTI JA PERSONOINTI MODERNISSA INTRASSA

Moderni intranet on olennainen työn tukipalvelu, tietopankki ja ajankohtaisviestinnän väline. Tyypillisesti intranetin sisältö on avointa kaikille.

 

Moderni intra tarjoaa kuitenkin paljon enemmän – mahdollisuuden tarjota kullekin kohderyhmälle juuri heidän työhönsä olennaiset sisällöt, eikä käyttäjä huku tietotulvaan.

 

Tule kuulemaan ja oppimaan demojen kautta, millaisia mahdollisuuksia moderni intra tarjoaa sisällön kohdentamiseen ja personointiin.

 

Katja Jokisalo, Sulava

10:45

KAHVITAUKO

11:00

CASE SITOWISE – VIIDELLÄ OIVALLUKSELLA VOIMAA M365-TYÖTILOIHIN

Sitowisessä tehdään yli 7000 projektia vuodessa. Miten projektitoimintaa tehostettiin yhdistämällä M365-työkaluja omaan tuotekehitykseen? Tähän kysymykseen kuullaan vastaus, kun Olli Kontkanen ja Henrik Asplund Sitowisestä käynnistävät kamerat ja avaavat mikrofonit.

 

Olli Kontkanen, Sitowise

Henrik Asplund, Sitowise

TEAMS -VIIMEISIMMÄT UUDISTUKSET

Vesa Nopanen aka Mr. Teams käy lävitse erilaisia Microsoft Teamsin viimeisimpiä uudistuksia, mm. jaetut kanavat sekä kokous- ja tuottavuusominaisuuksia. Tietysti käytäntöjen ja demojen kautta!  Kokonaisuutta höystetään myös Microsoft Vivalla.

 

Mukana on tietysti vinkkejä & parhaita käytäntöjä Teamsiin ja osallistujien kysymyksiin vastauksia.

 

Vesa Nopanen, Sulava

12:00

TAUKO

Pidempi tauko, jonka aikana ehdit esimerkiksi syödä lounasta

13:00

CASE FORTUM: MODERN WORK ADOPTION AND M365 TRAINING PROGRAM IN AN INTERNATIONAL CORPORATION

 

Fortum made modern work adoption by providing common guidelines for collaboration practices and coaching users how to effectively use M365 tools. What really worked, and why?

 

Vadim Dich, Fortum

Otso Kasanen, Sulava Oy

POWER PLATFORM – 10 VIRHETTÄ

Microsoft Power Platform tarjoaa laajat mahdollisuudet sovellusten toteuttamiseen ilman varsinaista ohjelmointia. Power Apps, Power Automate ja Power Virtual Agents sekä Power BI toimivat hyvin yhteen ja ne on helposti saatavissa Microsoft 365 -palveluiden käyttäjille. Joskus jopa liiankin helposti ja niinpä työkalujen hyödyntämisessä on saattaa ajaa karille.

Onnistutko sinä välttämään 10 yleisintä virhettä?

 

Timo Pertilä, Forward Forever

13:45

TAUKO

14:00

MICROSOFT: TIETOTYÖN KESTÄVÄ KEHITYS JA HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Useat Microsoftin tutkimukset ja julkaisut nostavat esiin uusia näkökulmia ja haasteita työn nopeaan muuttumiseen liittyen niin yksilön, tiimin kuin koko organisaationkin kannalta. Miten luottamusta teknologiaan vahvistetaan ja miten oppiminen on muuttunut?

Puheenvuorossa pureudutaan olennaisimpiin tutkimuslöydöksiin ja siihen miten uudet työtavat ja tekniset ratkaisut tukevat muutosta –  HR:n näkökulma huomioiden.

 

Harri Mikkanen, Microsoft

Kati Laurikainen, Microsoft

TEAMS POLICYT KÄYTÄNNÖSSÄ

Matti Paukkonen käy läpi puheenvuorosssaan Teamsin eri hallintapolitiikat ja tärkeimmät asetukset. Mitä ovat policy packaget ja kuinka politiikka voidaan kohdentaa käyttäjille ja ryhmille? Puheenvuorossa pureudutaan myös sovellusten hallintaan ja -politiikkaan, sekä siihen tarvittaviin työkaluihin.

 

Matti Paukkonen, Tahto Group

14:45

KAHVITAUKO

SALI 1

SALI 2

15:00

CASE ORION: NÄIN ONNISTUTTIIN SISÄLLÖNTUOTTAJAVERKOSTON JA INTRANETIN RAKENTAMISESSA ETÄNÄ

Kuinka luodaan sadan hengen sisällöntuottajaverkosto nollista etänä?

 

Tule kuulemaan, kun viestinnän asiantuntija Maija-Reetta Ristimäki kertoo kuinka lääkeyhtiö Orionin intranet rakennettiin SharePointin viestintäsivustoilla. Merkittävässä roolissa oli verkosto, jonka jäsenet ovat koronan vuoksi tavanneet toisensa vain virtuaalisesti Teamsin välityksellä.

 

Maija-Reetta Ristimäki, Orion

NEW WAYS OF REAL TIME PROJECT MANAGEMENT ON THE GO -WITH TEAMS & POWER PLATFORM

Kuinka konkreettiset liiketoimintaprosessit tuodaan Teamsiin?

 

Puheenvuorossa koeponnistetaan Teamsin ja Power Platformin kyvykkyydet tukea projektin suunnittelun ja tehtävien hallintaa. Alustana käytetään Dataversea ja projektissa hyödynnetään laajasti muitakin Microsoftin teknologioita. Kaiken tekemisen nivoo yhteen tietysti Teams.

 

Juuso Mattila, Digital Illustrated

Tuomo Halonen, Adapteo Oyj

15:40

TAUKO

SALI 1

15:45

KEYNOTE: VERKON VAARAT 2021

Mitkä ovat verkkohyökkäysten ajankohtaiset trendit juuri nyt? Miten uudentyyppiset verkkorikolliset toimivat, ja miten hyökkäyksiltä voi suojautua?

 

Mikko Hyppösen puheenvuoro avaa näkökulmaa tulevaisuuteen verkon vaaroista, suojautumisen trendeistä, tekoälyn ja AI:n hyödyistä ja haitoista sekä M365 suojaamiseen verkkohyökkäyksiltä.

 

Mikko Hyppönen, F-Secure

16:45-17:30

KESKUSTELU- & KYSELYTUNTI & GET TOGETHER (EI TALLENNUSTA)

Seminaarin ensimmäinen päivä päättyy yhteiseen keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuteen Salissa 1. Vaihda ajatuksia muiden osallistujien sekä puhujien kanssa ja esitä omat kysymyksesi asiantuntijoille!

PERJANTAI 7.5.2021

8:30

Virtuaaliset aamukahvit Loungessa

Striimi avautuu tapahtuman virtuaalisessa loungessa – tervetuloa mukaan! Voit testata yhteyksien toimivuuden ja tutustua päivän ohjelmaan sekä käytännön ohjeistukseen. Samalla voit halutessasi nauttia myös aamukahvit.

09:00

SALI 1

KEYNOTE: KUKA ÄÄNESTÄÄ YRITYSTÄSI? YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Yritykset ja organisaatiot suuntautuvat yhä enemmän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Silloin ne astuvat politiikan alueelle, aivan riippumatta siitä, haluavatko ne sitä vai ei. Siksi on tärkeää olla selvillä oman organisaation viestimien tunnemielikuvien poliittisuudesta.

 

Professori Janne Seppänen avaa käytännön esimerkein, mitä poliittisuus tarkoittaa yritysten ja muiden organisaatioiden viestinnässä. Miten ennakoida ongelmia ja tunnistaa riskejä?

 

Janne Seppänen, Tampereen yliopisto

SALI 2

ANALYTIIKALLA NÄKYMÄ MICROSOFT 365 PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN

Jari Kotola avaa puheenvuorossaan analytiikan näkymiä M365 palveluiden käytössä:

Miksi Microsoft 365 palveluiden analytiikka on tarpeellista? Miten onnistuu kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen mittarointi? Millaiset ovat sopivat tekniset mittarointivälineet tuoteomistajalle ja pääkäyttäjälle?  Millaisia käytön analysoinnin välineitä saa käyttöön Out-of-the-Box? Miltä näyttää Teamsin tiimien ja SharePointin sivustojen statistiikka?

 

Jari Kotola, Cloudriven

9:45

TAUKO

10:00

CASE HSY – ORGANISAATION SISÄINEN TIETOTURVAKULTTUURI

Mitä tietoturvakulttuurilla organisaatiossa tarkoitetaan, entä miksi se on tärkeää? Millaisia asioita jokaisen organisaation tulisi tietää, entä mistä aloittaa? Tietoturva-asiantuntija Joonas Väyrynen avaa puheenvuorossaan, miten Helsingin seudun ympäristöpalveluissa (HSY) tietoturvakulttuuri on muodostunut ja jakaa neuvoja, kuinka voit toteuttaa tietoturvaa tehokkaasti omassa organisaatiossasi.

 

Joonas Väyrynen, HSY

DOKUMENTTIEN HALLINTA TEAMSISSA

Esityksessä käydään läpi Microsoft Teams -palvelun tärkeimmät toiminnallisuudet dokumenttien hallinnan näkökulmasta ja esitellään parhaat käytännöt sekä yleisimmät sudenkuopat.

 

Juha Anttila, IITC

10:45

KAHVITAUKO

11:00

CASE VALMET – TEKOÄLY JA BOTIT INTRASSA

Miten tiedon löytämistä voisi parantaa intrassa? Kannattaako panostaa haun parantamiseen vai onko olemassa modernimpia vaihtoehtoja? Voisiko tekoälyyn pohjaava, oppiva chatbot auttaa henkilöstöä tiedon löytämisessä
ja tehdä käyttökokemuksesta hauskemman? Mitä mahdollisuuksia botin rakentaminen voi tarjota tulevaisuudessa? Minkälaisia kokemuksia tekoälyn ja chatbotin kehittämisessä on saatu?

 

Kimmo Miettinen kertoo case-puheenvuorossaan Valmetin kokemuksista vastauksina näihin kysymyksiin.

 

Kimmo Miettinen, Valmet

Markus Rautio, Valtti Kumppanit Oy

TIEDON LUOKITTELU, TIETOSUOJA JA TIETOTURVA JA RISKIENHALLINTA DOKUMENTTIEN HALLINNASSA

Millaiset vaatimukset kohdistuvat viranomaisen tiedonhallintaan, tietosuojaan, tietoturvaan ja riskienhallintaan?

 

Esityksessä tiedon luokittelua käsitellään viranomaisen asiakirjan, asiakirjan julkisuuden, salassapidon, luottamuksellisuuden ja sisäisen tiedon näkökulmista. Miten hyvä tiedonhallinta ja hyvä riskienhallinta tukevat toisiaan?

 

Tuula Seppo, Kuntaliitto

12:00

LOUNASTAUKO
13:00

TYÖPAJAT (EI TALLENNUSTA)

 

Työpajojen teemat:

Huone 1: Teams –kokoukset ja tapahtumat – Vesa Nopanen

Huone 2: Teams –hallinta tai hallinnointi – Matti Paukkonen

Huone 3: SharePoint – intra, haku, listat – Katja Jokisalo

Huone 4: Power Platform – Timo Pertilä

Huone 5: Muutoshallinta – Sanna Keränen

 

Työpajassa keskustellaan vuorovaikutteisesti teemahuoneen aiheen suurimmista haasteista, onnistumisista, tulevaisuuden odotuksista ja mahdollisuuksista.
Valitse huone, johon haluat osallistua ja liity keskusteluun asiantuntijan johdolla!

M365 -TYÖKALUT, PROSESSIT, TIETOTURVA JA IHMISET MUUTOKSESSA

 

Etätyö ja pilvipalveluiden käyttö on kasvanut nopeasti.  Samaan aikaan kyberrikollisten toiminta on lisääntynyt, ja liian usein puuttuvat ne toimintamallit, joilla riskiä joutua kyberrikoksen uhriksi voitaisiin pienentää.

 

Tule kuuntelemaan, mitkä tekijät kasvattavat työntekijän tai organisaation riskiä joutua kyberrikollisuuden uhriksi, ja miten M365 tietoturvatuotteita voidaan hyödyntää sen ehkäisyssä.

 

Marko Mikkola, Sulava

13:45

TAUKO

14:00

CASE KIRKKOHALLITUS: M365 LISENSSINKÄYTÖN SEURANTA

Kirkon toimintaympäristössä Office-lisenssien hallinta tapahtuu yhdessä tenantissa, vaikka lisenssit ostetaan neljäntoista IT-alueen toimesta omilla sopimuksilla. Miten raportointi toimii, kun tekijöitä on useita? Miten voidaan varmistaa, etteivät omat ostot eivät ole toisen työntekijän käytössä?

 

Puheenvuoro avaa näkymiä myös siihen, miten lisenssioptimoimilla voitaisiin saavuttaa säästöjä 15 000 käyttäjän ympäristössä.

 

Jari Kähkölä, Kirkkohallitus

M365 AJANKOHTAISTA

 

Vuonna 2020 maailma ja organisaatiot joutuivat reagoimaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin. Poikkeusolot tulevat lopulta päättymään, mutta mitä on uusi normaali? Miten siihen ja hybridityön tuloon voi varautua M365:n avulla?

 

Antti-Janne Tukiainen, Meltlake

14:45

KAHVITAUKO

15:00

CASE RUKAKESKUS: SOPIMUSTENHALLINTA SHAREPOINT ONLINE JA POWER AUTOMATE- TYÖKALUILLA

 

Rukan ja Pyhän toiminnan keskiössä ovat rinnetoiminnan ohessa mm. majoituspalvelut ja paljon muita oheistoimintoja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuna. Erilaisia sopimuksia on valtavat määrät ja niiden oikea-aikainen hallinnointi on liiketoiminnalle tärkeää mutta aikaa vievää.

 

Maria Fonsell ja Ville Ahtola kertovat, kuinka tähän sopimustenhallintarumbaan haettiin ja saatiin helpotusta SharePointin ja Power Automaten avulla.

 

Maria Fonsell, Rukakeskus

Ville Ahtola, Rukakeskus

VINKIT ONNISTUNEEMPAAN INTRANET- PROJEKTIIN: MÄÄRITTELY JA HANKINTA

 

Millaisella tarjouspyynnöllä saat laadukkaita ja yhteismitallisia tarjouksia modernin pilvi-intran toteutukseen? Miten omaa ajattelua kannattaa haastaa, jotta projektin lopputulokseksi saisi henkilökuntaa ja (liike)toimintaa tukevan sisäisen viestinnän kokonaisuuden?

Sanna Keräsen puheenvuoro haastaa kuulijat tavoittelemaan parempia tarjouspyyntöjä ja tarjouksia intraprojektissa.

 

Sanna Keränen, Innofactor

SALI 1

15:45

Seminaarin yhteenveto ja loppukeskustelu (EI TALLENNUSTA)

Vedetään lopuksi yhteen koko seminaarin anti. Mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja vaihtaa ajatuksia muiden osallistujien kanssa.

Juha Anttila, IITC

16:00

TAPAHTUMA PÄÄTTYY

MICROSOFT 365 HPR-SEMINAARI

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.

30.11.2021
klo 8.30-17.30

Clarion Hotel Helsinki ja Online