KEVÄÄN 2022 PUHUJAT

Syksyn 2022 ohjelmaa rakennetaan parhaillaan.

Tutustu 11.-12.5.2022 pidetyn tapahtuman puhujiin.

Juha Anttila, IITC

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta. Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä

Katja Jokisalo, SULAVA

Katjalla yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden auttamisesta kohti parempaa työelämää. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja teknologioista Katjalle tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365

Kalle Saarikannas, MICROSOFT

Kalle toimii Microsoft Suomen Modern Workplace tuotealueen tuotemarkkinointipäällikkönä.
Hänellä on laaja kokemus uusien teknologiaratkaisujen hyödyntämisestä organisaatioiden arjessa.
Kalle työskenteli muun muassa VR/AR ja RFID/NFC teknologioiden parissa ennen siirtymistään Microsoft Suomelle.

Seija Tenhola, SOK

Seijalla on lähes 10 vuoden kokemus S-ryhmän IT-palveluiden työntekijälähtöisestä kehittämisestä. Kokemusta on karttunut monipuolisesti niin intranetin käyttöönotosta kuin Service Deskin pystyttämisestä sovellusten käyttöohjeiden tekemiseen ja kouluttamiseen.
Tällä hetkellä Seija vastaa S-ryhmän digikummitoiminnasta ja kehittää S-ryhmän digitaalista työympäristöä yhdessä osuuskauppojen sekä SOK:n eri toimintojen (HR, viestintä, IT) kanssa

Laura Sonninen, SOK

Lauralla on pitkä kokemus sisäisen viestinnän, yhteistyön ja tiedonhallinnan kehittämisestä suurissa organisaatioissa. Monipuolista SharePoint kokemusta on kertynyt lähes 15 vuotta.

Viimeiset 3,5 vuotta Laura on työskennellyt SOK:lla ja ollut mukana viemässä S-ryhmää pilviympäristöön. Tällä hetkellä hän vetää PO:n roolissa ketterää tiimiä jonka työpöydällä ovat niin O365 kehitys ja ylläpito kuin modernien työ- ja toimintatapojen jalkautuskin.

Vesa Tikkanen, QUMIO

Vesa toimii konsulttina Microsoft Data Platformin parissa ja hänellä on myös Microsoft MVP -tunnustus. Työelämän kokemus on pitkälti erilaisista soveltavista toteutuksista. Vapaa-aika kuluu perheen parissa ja opiskellen uutta sekä relationaalisen että isomman datan parissa.

Taija Maunumäki, BEAMEX

Taijan rooli Beamexilla on vastata tuotetiedon hallinnasta ja tuotehallinnan prosesseista. Taijalla on pitkä tuotekehitystausta, joten hänellä on paljon osaamista tuotetiedon syntymisestä kehitysprosessin aikana.
Taijalla on kova halu tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja systemaattisesti, välttää turhia kopioita ja hyödyntää olemassa olevaa tietoa.

Petteri Toivola, BEAMEX

Petterillä on 15 vuoden kokemus ICT-alalta. Hän on motivoitunut ratkaisemaan ongelmia ja ymmärtää miten asiat toimivat. Hänellä on iso halu oppia koko ajan uutta ja kehittyä ICT-alalla.

Petterillä on kokemusta ja osaamista laajalla skaalalla ICT-alalta niin On-premise kuin pilvipuolellakin ja myös migraatiot ovat hänelle tuttuja. M365, SharePoint, Azure, VMware, Citrix sekä verkot ja tietoturva pysyvät Petterillä näpeissä.

Maija Marttila-Viitamäki, HYXO

Maija toimii HyXo-konsernissa kehityspäällikkönä ja vastaa organisaation sisäisestä kehityksestä. Hänellä onkin vuosien kokemus yritysten kehitystyöstä aina henkilöstön kehittämisestä tietojärjestelmien sujuvan käytön varmistamiseen. Microsoftin sovelluksia HyXossa käytetään monipuolisesti: mm. Dynamics 365 ja Navision ovat aktiivisessa käytössä, lisäksi modernia työskentelyä kehitetään M365 työkaluin ja raportointia tehdään PowerBI-järjestelmän avulla.

Maijan roolina on varmistaa projektien onnistunut läpivienti ja ymmärtää järjestelmien tarpeet ja käytön näkökulmat niin liiketoiminnan johtamisen, eri intressiryhmien kuin myös loppukäyttäjän työskentelyn tasolta. Hänen vahvuuksia ovatkin sujuva kommunikointi, muutostarpeiden sekä haasteiden hahmottaminen ja niiden muuttaminen toteutuskelpoisiksi muutosprojekteiksi.

Maijan ajatus työskentelyssä ja toiminnan kehittämisessä lähtee siitä, että järjestelmät ovat tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä mutta pääpaino on aina ihmisten vuorovaikutuksessa ja osaamisessa ja näistä johdettavista kyvyistä hyödyntää järjestelmiä kunkin henkilön rooliin ja tarpeisiin sopivalla tavalla.

Sanna Klen, SULAVA

Sannalla on pitkä ja laaja kokemus erilaisista asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävistä asiakaspuolella. Hän ymmärtää erinomaisesti asiakasnäkökulman ja asiakkaiden tarpeet.

Viime vuosina hän on keskittynyt tiedon jalostamiseen käyttäjiä ja prosessikehitystä mahdollisimman hyvin palvelevaan muotoon erilaisten raportointiratkaisujen avulla.

Raportointiratkaisujen luomisen lisäksi Sanna on myös kokenut Power BI:n käytön ja hallinnan kouluttaja.

Sari Särkijärvi, OP RYHMÄ

Sari on yhteisöviestinnästä ja modernista tietotyöstä innostunut viestinnän asiantuntija.

Sari toimii OP Ryhmässä viestintäkanavien tuottajana ja intran päätoimittajana. Hän vastaa intran konseptoinnista ja kehittämisestä, tukee sisällöntuottajia ja tekee aktiivisesti töitä myös Teamsin, Streamin ja Yammerin parissa.

Tärkeä osa Sarin työtä on myös pohtia, miten modernin tietotyön viestintävälineitä hyödynnetään isossa organisaatiossa parhaalla mahdollisella tavalla arjessa eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden.

Kirsi-Maria Castrén-Harju, TURUN AMK

Kirsi-Maria toimii Turun ammattikorkeakoulussa viestintäsuunnittelijana ja intran viestinnällisenä pääkäyttäjänä.
Kirsi-Maria vastaa intran sisällöntuottajien tuesta, koulutuksista ja sivuston kokonaisvaltaisesta kehittämisestä yhdessä muun ydintiimin kanssa. Oman mausteensa kehittämistyöhön tuovat tarpeiltaan poikkeavat käyttäjäryhmät; 750 asiantuntijaa ja yli 10 000 tutkinto-opiskelijaa.

Viime vuosina Turun AMK:ssa on ensin konseptoitu ja sittemmin toteutettu uusi ehompi ja aidosti kaksikielinen intranet SP Onlineen. Projekti toteutettiin pandemian tuomista haasteista johtuen täysin virtuaalisesti.
Valmista ja hyvää muotoutui siitä huolimatta, ettei kasvokkain työskentely ollut mahdollista.

Pertti Rauhio, EDUSKUNTA

Pertti Rauhio on toiminut Eduskunnan hallintojohtajana vuodesta 2010. Hallinto- ja palveluosasto on osa Eduskunnan kansliaa ja vastaa mm. Eduskunnan talous- kiinteistö- ja tietohallintopalveluista.

Santtu Sipilä, AUDICO

Santtu toimii Audico Systemsin teknologiajohtajana, jonka vastuulla on yhtiön AV projektiliiketoiminta. Sujuva tiedonhallinta on avainasemassa modernissa projektiliiketoiminnassa, jossa asiakkaiden projektit viedään joustavasti erilaisten palvelusopimuksien alle. Näihin kohteisiin tehdään lisäksi jatkuvasti kehitystä ja erilaisia muutosprojekteja.

Viimeisen viiden vuoden aikana Audico on investoinut sujuvampiin järjestelmiin, jotta tiedon hallinta vastaisi työntekijöiden päivittäisiä tarpeita. Tiedon tulee olla löydettävissä eri lähteistä ja useampaa reittiä pitkin. Audicon O365/D365 ympäristöä kehitetään jatkuvasti vastamaan näihin haasteisiin.

Marcus Päiviö, AUDICO

Marcuksella on pitkä historia AV-alalta erinäisissä rooleissa 20 vuoden ajalta.

Viimeiset vuodet Marcus on toiminut laajasti IT-kehityshankkeiden parissa jossa hyödynnetty mm. Azure, Office 365, SharePoint ja PowerApps (D365)-alustoja.

Heli Böhm-Kotamäki, SULAVA

Helillä on n. 20 vuoden kokemus käyttäjälähtöisten ratkaisujen konseptoinnista ja toteutuksista eri loppukäyttäjäryhmille, laitteille ja liiketoiminnoille. Helin pyrkimyksenä on auttaa yrityksiä parempiin digitaalisiin palveluihin ja löytämään parempia työskentelytapoja nykyaikaisten tietotyövälineiden ja parempien johtamiskäytäntöjen avulla.

Työhistoriaan sisältyy ison kansainvälisen yrityksen sisäisenä asiantuntijana työskentelyä sekä myöhemmin toimittajan puolella konsultointia yli 60 asiakkaalle laaja-alaisesti esiselvityksistä ja tiekartoista tarpeiden selvittämiseen, määrittelyyn, toteutuksen konsultointiin, projektinhallintaan, kouluttamiseen, jatkokehitykseen ja työtapojen uudistamiseen, juurruttamiseen sekä muutoksen johtamiseen.

Teknologioista Helille tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365.

Johanna Annila, UPM

Olen muutoksen johtamisen ja viestinnän ammattilainen. Autan rakentamaan parempaa työelämää UPM:llä kehittämällä digitaalista työympäristöämme keskittyen M365 ratkaisuihin. Tuen työntekijöitämme uusien työkalujen käyttöönotossa sekä innostan löytämään fiksuja ja pysyviä työskentelytapoja yksilön, tiimin ja liiketoiminnan tarpeet huomioiden.

Minulle ihminen on aina tärkein ja työssäni pyrin tuomaan työntekijäkokemuksen suunnittelun aina keskiöön riippumatta siitä, kuinka iso tai pieni muutos on kyseessä. Tällä hetkellä vastaan Service Design & Transition -tiimimme Digital Adoption strategian vetämisestä, suunnittelen koulutuksia eri sidosryhmille, johdan sisäistä Champions-yhteisöämme ja kehitän itseäni Agile osaajaksi.

Heli Pirttiniemi, FINTRAFFIC

Heli toimii palvelupäällikkönä Fintrafficissa. Hänen vastuullaan on Fintraffic Lennonvarmistuksen toimistoympäristön IT-ratkaisut sekä toimiminen konsernin erilaisten IT-järjestelmien pääkäyttäjänä ja kouluttajana. Konsernin M365 on yksi niistä kokonaisuuksista, joka on Helin vastuulla.

Koulutustilanteissa Heli on kuin kotonaan. Innostavana kouluttajana Heli pystyy vetämään koulutuksia perinteisten koulutuksien lisäksi myös eLearning ympäristöissä hankitun verkkopedakogiikan pätevyyden vuoksi.

Janne Lautanala, FINTRAFFIC

Janne toimii ekosysteemi- ja teknologiajohtajana Fintrafficissa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus Digital Workplace -ratkaisujen rakentamisesta eri toimialoille.

Ennen Fintrafficia hän on työskennellyt mm. Avanaden APAC-alueen Digital Workplace -liiketoiminnasta vastaavana johtajana Singaporessa ja Pohjoismaiden informaationhallinnan yksikön johtajana Accenturella.

Jari Kotola, CLOUDRIVEN

Jari on työskennellyt vuodesta -95 alkaen IT-alalla erityisesti kouluttajana mutta nyttemmin konsultointitehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Cloudrivenissä auttaen erikokoisia organisaatioita ja niiden työntekijöitä hyödyntämään pilvipalveluita arjen tietotyön sujuvoittamisessa.

Jari on työskennellyt Microsoft SharePointin parissa jo vuodesta 2003 ja käyttänyt Teamsia sen olemassa olon ajan. Viime aikoina Jarin kuvaruudulla ovat olleet Yammer, Power Apps ja Power Automate yhdessä Teamsin ja SharePointin kanssa

Antti Jokinen, CLOUDRIVEN

Antti on kokenut Microsoft 365 ja Power Platform -teknologioiden konsultti ja ratkaisuarkkitehti. Työssään hän toimii erilaisissa asiantuntijarooleissa rakentaen ratkaisuja asiakkaiden tietotyön tarpeisiin neljän koon avulla eli konsultoiden, kouluttaen, konfiguroiden ja koodaten.

Melko insinöörimäinen työnkuva siis. Sielultaan hän on kuitenkin app builder, joka syttyy hyvästä designista sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen suunnittelemisesta ja rakentamisesta erilaisiin sovelluksiin.

Antti Matikainen, TERRAWISE

Antti työskentelee TerraWise Oy:ssä vastuullaan yrityksen kehitys. Urallaan hän on toiminut suurten rakennustoimitusten päätoteuttajana, myöhemmin hän on suuntautunut rakennusorganisaatioiden kehitys- ja muutostehtäviin. Hänen erikoisosaamistaan ovat kattavien toimitusten arvovirran hallinta ja tilannekuvan luominen sekä organisaatioiden toimintatapojen kehittäminen, vakiointi ja parantaminen.

TerraWisellä hän on rakentanut toiminnanohjausjärjestelmän Microsoft Power Platform tuotteilla yhteistyössä Sulava Oy:n kanssa.

Reeta Tammisto, SYSTEMS GARDEN

Reeta on värikkäänä kouluttajana ja koulutussuunnittelijana tunnettu kaikkien alojen erikoisasiantuntija, joka ei vieläkään osaa päättää, ryhtyykö hän isona koomikoksi vai jatkaako hän asiantuntijana Microsoft365-palveluiden parissa. Kaikeksi onneksi tämä erikoisen luova konsulttimme on voinut yhdistää molempien hommien parhaat puolet, ja ryhtynyt koomiseksi SharePoint-asiantuntijakouluttajaksi.

Siksipä kuivakalta tuntuva dokumentinhallinta ei vielä koskaan ole ollut näin epäsovinnaisen hauskaa.

Timo Pertilä, FORWARD FOREVER

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Power Automate, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, Dataverse).

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

Kristiina Tiilas, OUTOKUMPU

Kristiinalla on pitkä kokemus digitalisaation ja analytiikan kehityksen saralla. Kristiina veti aiemmin Fortumilla digitalisaatio-muutosta ja perusti data & analytiikka osaamiskeskuksen.

Tällä hetkellä hän johtaa Outokummun Data & Analytics aiheen kehitystä. Outokummun analytiikka käyttää laajasti Azuren kyvykkyyksiä data platformin ja ML platformin kehittämisessä.

Taustaltaan Kristiina on fyysikko ja ydinenergiatekniikan tohtori. Hän tuntee hyvin tuotannon prosessit ja on erityisesti keskittynyt tuotannon optimoinnin haasteisiin datan avulla.

Mikko Koskinen, SULAVA

Mikko toimii Sulavalla seniorkonsulttina keskittyen tietotyön ratkaisuihin Microsoft-ympäristöissä.

Mikko on työskennellyt Office 365 ja SharePointin parissa aina vuodesta 2008 lähtien auttaen useita kotimaisia ja ulkomaisia organisaatioita. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu järjestelmien suunnittelu, tekninen toteutus, sekä konsultointi.

Eero Karhu, KONECRANES

Eero on kokenut teollisuuden palveluiden ja tuotteistuksen kehittäjä. Hänen erityinen osaamisalue on prosessien digitalisaatio ja datalla johtaminen. Tällä hetkellä hän johtaa kehitysorganisaatiota Konecranesin Port Servicessä, ja ollut aiemmin Outotecilla vastaavissa rooleissa.

Konecranesilla hän on rakentanut laajaa business intelligence alustaa Microsoftin Power Platform tuotteille, jolla on saatu ratkaistua nopeasti useita liiketoimintatarpeita mm. installed base ratkaisuja, asiakasraportointia, kenttähuollon digitalisointia.

Pentti Hämäläinen, SULAVA

Pentti kouluttaa Power BI:n käyttöä sekä sparraa organisaatioita Business Intelligence -valmiuksien kehittämisessä. Häntä inspiroi tiedolla johtamisen edistäminen organisaatioissa, koska sitä kautta substanssiosaajien aika ei kulu raporttien tekoon, vaan he voivat sanoittaa datatarpeensa ja osallistua sen automatisointiin. Näin datan laadun ja arvon nousu tuovat pysyviä parannuksia ja mahdollisuuksia yritykselle.

Pentillä on kokemusta laatu-, johtamis- ja raportointijärjestelmien johtamisesta ja kehittämisestä liikkeenjohdon konsulttina. Hän on toiminut operational excellence -konsulttina useilla eri toimialoilla mm. ydinvoima-, energia- ja kemianteollisuudessa.

Pentti keskustelee mielellään tiedolla johtamisesta yrityksen datainfrastruktuurin rakentamisesta aina raportin saavutettavuuden yksityiskohtiin.

Antti Kontiainen, SULAVA

Antti on kokenut konsultti ja kouluttaja, joka on saanut paljon positiivista palautetta kyvystään esittää vaikeat tekniset asiat ymmärrettävästi ilman erikoista ammattisanastoa.

Office 365:n ja SharePointin lukuisien mahdollisuuksien hyödyntämisestä hänellä on vahva kokemuspohja. Antin pysyviä lempiaiheita ovat out-of-box –toimintojen hyödyntäminen sekä käyttäjien kouluttaminen ja käyttötapojen omaksuminen räätälöinnin sijaan.

Matti Paukkonen, TAHTO GROUP

Matti toimii Tahdolla Microsoft-pilvipalvelujen neuvonantajana keskittyen erityisesti Microsoft 365:een ja siihen liittyviin palveluihin. Hän on työskennellyt Microsoftin tuottavuus- ja modernin työn ratkaisujen parissa yli 10 vuoden ajan. Vuosien aikana SharePoint, Office 365 ja Microsoft Teams ovat tulleet hänelle tutuiksi.

Matti on myös palkittu Microsoft MVP (Most Valuable Professional) tunnustuksella, hän toimii Teams Community Finland -yhteisön organisaattorina ja on aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

Markus Rautio, VALTTI

Markus toimii Valtilla Power Platform tuotepäällikkönä ja teknologiakonsulttina. Markuksen rooli vaihtelee teknisestä toteutuksesta arkkitehtityöhön ja asiakasrajapinnassa työskentelyyn.

Hänen erikoisosaamisensa keskittyy Power Platform -palveluiden ja Azuren kognitiivisten kyvykkyyksien hyödyntämiseen osana moderneja ratkaisuja. Markuksen tavoitteena on luoda Valtin asiakkaille innovatiivisia ja ketteriä ratkaisuja Microsoftin tarjoamilla low-code työkaluilla

Juha Huttunen, SULAVA

Juhalla on yli 20 vuoden IT-alan kokemus asiakkaan eri toimialojen yrityksistä aina pienistä kotimaisista yrityksistä suurin kansainvälisiin yrityksiin. Hän on toiminut mm. järjestelmäpäällikkönä, järjestelmäkehittäjänä ja projektipäällikkönä.

Juha ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ja osaa kääntää ne moderneiksi teknologiaratkaisuiksi.
Sulavalla Juha konsultoi ja kouluttaa erityisesti Microsoft Power Platform -ratkaisuja.

Teemu Seppänen, MARSKIDATA

Teemu toimii Marskidatalla modernin työn asiantuntijana. Fokuksena hänellä on asiakkaiden M365 ympäristöjen ihmiskeskeinen kehittämistyö ja digitaalisesta työyhteisöviestinnästä valmentaminen. Jyväskylän yliopiston viestintä-oppiaineen alumni ja nykyinen tietojärjestelmätieteen väitöskirjatutkija omaa ajankohtaista tietoa teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta ja digitaalisten työympäristöjen tutkimuksesta.

Teemun ydinosaaminen ja kiinnostus keskittyvät Marskidatalla juurikin työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja tiedonhallinnan uusiin tuuliin, jotka muuttavat ihmisten tapaa olla yhteyksissä ja tehdä työtä modernissa ajassa. Microsoft 365 tarjoaa oivan alustan edellä kuvatun asiantuntemuksen hyödyntämiseen ja tarkasteluun.

Vesa Nopanen, SULAVA

Vesku on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija-, konsultointi- ja valmennustehtävissä.

Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Hän on erikoistunut Microsoft Metaversen, Microsoft Cloudin ja Microsoft Teamsin tarjoamiin tulevaisuuden ja modernin työn ratkaisuihin, mutta kokemusta löytyy monista erilaisista toimialoista ja teknologioista.

Lasse Ahonen, HANSEL

Lassella on reilu 20 vuoden kokemus IT-alalta ja M365-työvälineiden sekä modernien työtapojen kehityksen parissakin on vierähtänyt jo yli 10 vuotta. Tällä hetkellä työtehtävät keskittyvät pääasiassa Azureen, M365:n ja arkkitehtuuriin sekä dataan liittyviin asioihin.

Kehitysprojektien toteutustapojen hallinta lähtee Lassella liikkeelle kutakuinkin ajatuksesta: Tehdään mieluummin sillä uudemmalla tavalla ja laadukkaasti.

Timo Ruohonen, UPM RAFLATAC

Timolla on 20 vuoden kokemus UPM Raflatacin Tampereen tehtaan eri prosesseista ja järjestelmistä. Vuonna 2018 Timo osui vahingossa vohvelimenuun ja on siitä lähtien yrittänyt parantaa työympäristöään sieltä ja muualta löytyvillä mahdollisuuksilla.

Timo on innokas kansalaiskehittäjä ja datan visualisoija, jonka intohimona on ollut viedä uusia työkaluja tehdaslattialle ja helpottaa näin operaattoreiden jokapäiväistä työtä ja kommunikaatiota eri sidosryhmien välillä