Puhujat

Syksyn 2020 puhujat

 

Syksyn HPR-tapahtuma järjestettiin Online-seminaarina.

JUHA ANTTILA

IITC, CEO

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

 

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä, jonka koulutustoimikuntaa Juha vetää.

SAMI LAIHO

Adminize, Senior Technical Fellow

Samilla on 20 vuoden laajamittainen kokemus Microsoftin ekosysteemistä. Vuonna 2019 hänet nimettiin TiVi:n 100:n IT-vaikuttajan listalle.

 

Sami on ollut Microsoft MVP vuodesta 2011. Most Valuable Professional on tunnustus, jonka Microsoft myöntää yhteisön eteen tehdystä työstä teknologia-alueella. Tittelin haltijat ovat aktiivisia esimerkiksi julkaisijoina sekä alan tapahtumissa. Sami oli myös Microsoft Certified Trainer Regional Lead kunniatehtävässä noin 15 vuotta.

 

Samin erikoisalaan kuuluvat vianselvitys korkeammalla tasolla, käyttöjärjestelmien käyttöönottosuunnitelmien auditoinnit, yritysten IT-osastojen mentorointi ja motivointi, Whitelisting -käyttöönotot sekä korkean tason tietoturvaratkaisut. Microsoft Ignite 2018 -tapahtumassa hänen luentonsa valittiin sekä parhaaksi että toiseksi parhaaksi 1708 luennon joukosta. Näin ei ole tapahtunut koskaan aiemmin Igniten historiassa.

INKERI SAIKU

HUS, tietojärjestelmäsuunnittelija

Inkeri vastaa HUSin O365 tiimissä Teamsin käytön kehittämisestä ja toimi Teams-käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä.

Leena Karhu 200x200
LEENA KARHU

Junttan, Chief Digital Officer

Leena on työskennellyt Junttanilla kohta puolitoista vuotta. Hän toimii osana Junttanin digitiimiä vastuullaan mm. O365 ja Modernin työn projekti, IT-kumppaneiden hallintaa ja IT-ympäristön uudistusprojekteja.

 

Leenan toiminnassa näkyy nuori into ja halu kehittää toimintatapoja ihmiset huomioiden. Tärkeimpinä onnistumisen hetkinä Leena pitää työssään sitä, kun voi oman työnsä kautta sujuvoittaa muiden työskentelyä.

VENLA VIRKAJÄRVI

K-ryhmä, viestintäpäällikkö

Venla on toiminut pitkään erilaisissa viestinnän kehittämistehtävissä ja muutosjohtamisen parissa. K-ryhmässä Venla ohjaa ja kehittää yhdessä tiiminsä kanssa K-ruokakaupoille suunnatun viestinnän toimintamalleja, sisältöjä ja työkaluja.

 

K-netti ja Kaupan Teams -projektissa Venla toimi projektipäällikkönä ja jatkaa sittemmin näiden viestintävälineiden tuoteomistajana.

Maria Kotilainen 200x200
MARIA KOTILAINEN

Digital Illustrated, Consultant

Marialla on yli kymmenen vuoden kokemus Microsoftin työkaluista (erityisesti Sharepoint ja Office 365). Erityisen lähellä sydäntä on asiakkaan auttaminen ja ongelman ratkaiseminen sekä aikaansaava asenne.

 

Maria tekee projektin aikana monia erilaisia tehtäviä: määrittely, konseptointi, testaus, koulutus sekä kokonaisvaltainen projektinhallinta.

Satu Tahtinen
SATU TÄHTINEN

Oulun kaupunki, digitaalisen viestinnän asiantuntija

Satu työskentelee Oulun kaupungin Oulun Digi -liikelaitoksessa yhtenä Office 365 -palvelun omistajista. Kaupungin intranetin uudistusprojektissa Satu on toiminut projektipäällikkönä.

 

Sadun osaamisalueita ovat erityisesti Office 365 -palvelun viestintä ja käytön omaksumiseen liittyvät asiat. Luonteeltaan Satu on muutoksentekijä, jonka visiona ovat moderni työ sekä toimivat ja digitaaliset työn tekemisen tavat.

SANNA KERÄNEN

Innofactor, modernin työn konsultti

Pitkän viestintäuran jälkeen Sanna hyppäsi konsultin rooliin, ja viimeisen neljän vuoden ajan hän on auttanut kymmeniä erilaisia organisaatioita ottamaan käyttöön Microsoft 365 -työkaluja. Useimmiten pöydällä on moderneja SharePoint -intranettejä ja Teams-käyttöönottoja.

 

Sannan projekteissa kaivetaan aina esille muutoksesta saatavat hyödyt: hyödyt sinulle, minulle, meille ja talolle. Sen jälkeen sukelletaan johdon aitoon tukirooliin, käyttäjäymmärrykseen, yhteisiin modernin työn pelisääntöihin ja menestyksekkään muutosprosessin suunnitteluun. Hienoimmankin teknisen härpäkkeen hyöty nimittäin toteutuu vasta sitten, kun ihmiset käyttävät sitä ja vielä niin kuin on ajateltu.

Janne Ariluoto
JANNE ARILUOTO

Elisa Oyj, Cloud Consultant

Janne toimii Elisalla Pilvikonsulttina ja auttaa asiakkaita saavuttamaan parhaat hyödyt Microsoft 365 -investoinneista. Jannella on kokemusta Microsoft 365 -maailmasta 8 vuoden ajalta sekä asiakkaan, että toimittajan puolelta, mikä auttaa arjessa huomattavasti.

 

Erityisen lähellä sydäntä on työkulttuurin muutos ja siihen liittyen uusien, ja miksei vanhojenkin, Microsoft 365 – ominaisuuksien läpivienti kokonaisvaltaisesti loppuun asti niin, että asiakkaan työtavat ja työn tekemisen kulttuuri muuttuu. Janne jakaa myös mantraansa asiakkaille; Joskus työpäivä on hyvä aloittaa työtapojen osalta tyhjältä pöydältä.

JUSSI ROINE

Microsoft, Azure Developer Audience Lead

Jussi on toiminut pitkään Microsoft-ratkaisujen parissa arkkitehtinä, kouluttajana, neuvonantajana ja konsulttina. Viimeiset 10 vuotta Jussi toimi Sulava Oy:ssä tutkimustehtävissä, ja loppuvuodesta 2019 Jussi on ollut Microsoftilla Azure-kehittäjäyhteisöjen evankelistana.

VESA NOPANEN

Sulava Oy, Principal Consultant, Microsoft MVP

Vesku toimii Sulavalla modernin työn konsulttina sekä valmentajana. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja viimeisen reilun 10 vuoden aikana hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin modernin työn ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Vesku on esillä sosiaalisessa mediassa mm. blogin, LinkedInin ja Twitterin kautta jakaen parhaita käytäntöjä, uusia ominaisuuksia, tietoa sekä vinkkejä erityisesti Microsoft Teamsiin liittyen.

 

Kantavana ajatuksena hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä saadaan myös work-life-tasapaino kohdalleen niin, että se palvelee kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Vesku on organisoijana Suomen Teams-yhteisössä.

KATJA JOKISALO

Sulava Oy, Senior Consultant, Microsoft MVP

Katjalla yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden auttamisesta kohti parempaa työelämää. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja teknologioista Katjalle tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365.

TIMO PERTILÄ

Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

 

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

SILJA HÄIKIÖ

Midpointed Oy, Senior Consultant

Silja toimii modernin työn konsulttina ja asiakkaiden työtapojen muutoksen tukena Midpointedilla. Aikaisemmin hän työskenteli vastaavassa tehtävässä HiQ:lla ja oli vahvasti mukana mm. Accountorin intranet- ja tiimityöuudistuksessa.

 

Silja on parhaimmillaan työ- ja viestintätapojen muutosprojekteissa, joissa suunnitellaan alusta asti huolella, miten kaikki ihmiset saadaan muutokseen mukaan. Siljalla on vahva tausta organisaatioviestinnästä. Uransa alusta asti häntä on kiinnostanut se, miten työskentelystä ja viestinnästä tehdään mahdollisimman sujuvaa.

SIRU RINNE

YIT, Head of Site Management Development

Sirulla on 20 vuoden kokemus rakennusalalta, joista ensimmäiset kymmenen vuotta erilaisissa suunnittelu- ja tuotantotehtävissä. Viimeiset kymmenen vuotta hän on toiminut YIT:llä kehitystehtävissä. Tällä hetkellä Siru toimii YIT:llä konsernitasolla vastuunaan erityisesti sellaisten tuotantovaiheen toimintatapojen ja niitä tukevien työkalujen kehittäminen, jotka ovat yhtenäisiä toimintamaasta ja liiketoiminta-alueesta riippumatta.

Sirun intohimona on jatkuva parantaminen ja loppukäyttäjälähtöisyys. Hienoinkaan prosessikuvaus tai tekninen ratkaisu ei palvele tarkoitustaan, ellei se huomioi loppukäyttäjän tarpeita.

MIKKO KOSKINEN

Sulava Oy, Senior Consultant

Mikko toimii Sulavalla senior konsulttina keskittyen tietotyön ratkaisuihin Microsoft-ympäristöissä. Mikko on työskennellyt Office 365 ja SharePointin parissa aina vuodesta 2008 lähtien auttaen useita kotimaisia ja ulkomaisia organisaatioita. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu järjestelmien suunnittelu, tekninen toteutus, sekä konsultointi.

Tuula Maijala

Accountor Group, Director, Planning & Operational Excellence

Tuulalla on pitkä IT-alan kokemus projektien, hankkeiden ja portfolioiden hallinnasta sekä liiketoimintaprosessien kehityksestä eri yrityksissä ja eri toimialoilla. Viimeisen puolentoista vuoden ajan Tuula on keskittynyt Accountorilla vahvasti uuteen intranetiin ja yhteistyöpalveluihin: ensin konseptin luomiseen ja sittemmin käyttöönottoihin kolmelle eri liiketoimintaklusterille useaan maahan.

Joni Jaakkola

Optimal Performance, toimitusjohtaja, yrittäjä ja työhyvinvointivalmentaja

Joni on ihmisläheisen näyttöön perustuvan työhyvinvointivalmentamisen sanansaattaja. Joni on luennoitsija, tietokirjailija, toimitusjohtaja, yrittäjä ja työhyvinvointivalmentaja, jonka valmennuksissa käy ihmisiä vasta-alkajista kilpaurheilijoihin sekä työyhteisöjen tiimejä. Joni pitää 80-100 yritysluentoa ja -työpajaa vuosittain suomeksi ja englanniksi.

Rauli Käppi

M-Files, Strategic Account Director

Raulilla on kymmenen vuoden kokemus vaativista tiedonhallinnan kansainvälisistä asiakkuuksista ja projekteista sekä laaja tietotaito erilaista käyttötapauksista ja vaatimusmäärittelyistä. Hän on ollut mukana lukuisissa M-Filesin käyttöönottoprojekteissa. Rauli on ollut mukana myös lanseeraamassa M-Filesin älypalveluita asiakkaille.

Marjaana Ajanto

Lauttasaaren yhteiskoulu, opettaja

Marjaana toimii vastuuopettajana Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa Lauttasaaressa, jossa hän opettaa liiketoimintaa ja englantia. Aiemmin Marjaana työskenteli Microsoftilla oppilaitostiimissä Office 365-myyntitehtävissä sekä laitekonsulttina.

 

Marjaanan keskeisin intohimo on teknologia ja oppiminen, joten hänen sydäntään lähellä ovat nuorten teknologiataitojen ja työelämätaitojen opettaminen. Teams mahdollistaa monipuolisen oppimiskokemuksen, jossa harjoitellaan yhteisöllistä oppimista, toteutetaan itsearviointia, vaalitaan yhteisöllisyyttä sekä koetaan oppimisen iloa.

Marianna Halonen

Sulava Oy , Senior Consultant

Oppimisen muutoksen johtaminen, oppimisen personointi ja koulutusteknologian saavutettavuus ovat Mariannan vahvaa osaamisaluetta.

 

Mariannalla on pitkä kokemus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta muun muassa opettajana sekä opetusteknologian parissa. Ennen Sulavaa Marianna työskenteli 12 vuotta Microsoftin oppilaitostiimissä pedagogisena asiantuntijana.

MICROSOFT 365 HPR-SEMINAARI

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.

10. joulukuuta 2020
klo 8.30-17.30

Online-tapahtuma verkossa