Puhujat

Syksyn 2021 puhujat

Kevään 2022 ohjelmaa rakennetaan parhaillaan.

Syksyn 2021 HPR-seminaari järjestettiin hybriditapahtumana. Seminaariin pystyi osallistumaan paikanpäällä Hotelli Clarion Helsingissä tai striimin kautta etänä. 

Juha Anttila
JUHA ANTTILA

IITC, CEO

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä.

MATTI APUNEN

Työelämäprofessori, Tampereen Yliopisto

Matti Apunen on poliittinen mielipidevaikuttaja, joka toimi Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana vuosina 2010-2019. Tätä ennen hän oli Aamulehden päätoimittaja vuosina 1998–2010. Syyskuusta 2019 alkaen Matti Apunen on Tampereen yliopiston työelämäprofessori informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Apunen on myös Yleisradion hallituksen puheenjohtaja.

MAIJU SALONEN

Konsultti, Sulava

Maiju auttaa organisaatioita kehittämään tiimityötään sekä käytäntöjään paremmiksi modernien työtapojen avulla ja tuomaan ne osaksi arkea. Maiju on sertifioitu Teams-asiantuntija ja hän tuo yhteen fasilitoinnin opit, teknisen näkökulman ja parhaat käytännöt.

JUHA HUTTUNEN

Konsultti, Sulava

Juhalla on yli 20 vuoden IT-alan kokemus asiakkaan eri toimialojen yrityksistä aina pienistä kotimaisista yrityksistä suurin kansainvälisiin yrityksiin. Hän on toiminut mm. järjestelmäpäällikkönä, järjestelmäkehittäjänä ja projektipäällikkönä. Juha ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ja osaa kääntää ne moderneiksi teknologiaratkaisuiksi.

Sulavalla Juha konsultoi ja kouluttaa erityisesti Microsoft Power Platform -ratkaisuja.

JANNE PALOSAARI

Chief Commercial Officer, Terrafame

DI Janne Palosaari on toiminut Terrafamen kaupallisena johtajana yhtiön perustamisvuodesta 2015 alkaen. Asiakassuhteiden ja myynnin lisäksi Jannen vastuualueisiin kuuluvat tarveainehankinnat ja logistiikka. Jannella on taustallaan noin 20 vuoden kokemus kansainvälisestä kaivos- ja metalliteollisuudesta.

Janne on Oulun ylipiston teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallituksen ulkopuolinen jäsen. Keväällä 2021 Janne toi myynnin strategiseen johtamiseen uusia näkökulmia osallistumalla London Business Schoolin Senior Executive -ohjelmaan (SEP). Työn ulkopuolella Jannen kiinnostuksen kohteita ovat mm. kiertotalousteknologiat ja purjehtiminen.

RIITTA LAANALA

Ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki 

Riitalla on yli 20 vuoden kokemus julkishallinnossa työskentelystä sekä IT:n että liiketoiminnan näkökulmasta. Uudet tavat palvella asiakkaita digitalisaatiota hyödyntämällä ovat ydinosaamista. Viime vuosina erityisen lähellä on ollut henkilöstön työtapojen ja uusien työvälineiden käyttömahdollisuudet.

Tällä hetkellä Riitta koordinoi projektia, jossa Helsinki on vahvasti siirtymässä uuteen työkulttuuriin uuden pilvistrategian ja mm. Microsoftin työvälineiden avulla. Suurena osana on myös henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja viestinnän kehittäminen ottamalla huomioon digiturvallisuus ja tarvittavat suojaustoimenpiteet.

MattiPaukkonenvirallinen200x200
MATTI PAUKKONEN

Tahto Group

Matti toimii Tahdolla Microsoft-pilvipalvelujen neuvonantajana keskittyen erityisesti Microsoft 365:een ja siihen liittyviin palveluihin. Hän on työskennellyt Microsoftin tuottavuus- ja modernin työn ratkaisujen parissa yli 10 vuoden ajan. Vuosien aikana SharePoint, Office 365 ja Microsoft Teams ovat tulleet hänelle tutuiksi.

Matti on myös palkittu Microsoft MVP (Most Valuable Professional) tunnustuksella, hän toimii Teams Community Finland -yhteisön organisaattorina
ja on aktiivisesti esillä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

EMMA KLÉN

Modern Work Specialist, Marskidata Oy

Emma Klén toimii Marskidatalla modernin työn asiantuntijana, jossa fokus on asiakkaiden M365 ympäristöjen ihmiskeskeisessä kehittämistyössä. Muotoilijana (YAMK) Emma katsoo asiakkaan toiminnan tavoitteita ja niiden tueksi luotavia ratkaisuja eri käyttäjäryhmien näkökulmista, ja varmistaa osallisuuden toteutumisen käyttäjäkokemuksen suunnittelussa.

Emman ydinosaaminen koostuu sisäisten palveluiden ja viestinnän muotoilemisesta. Erityisen kiinnostunut hän on teknologian merkityksestä organisaatiokulttuurin kehittymisessä, ja työn muotoilun vaikutuksista siihen. M365 tarjoaa hyvän alustan työntekijälähtöiseen työn muotoiluun, joka on avainasemassa modernin työn kontekstissa.

Emma uskoo, että työtään oma-aloitteisesti vahvuuksiaan ja tarpeitaan vastaamaan muokkaava työntekijä voi teknologian avulla edistää koko organisaation kehittymistä entistä monipuolisemmin.

Teemu_Seppänen_ 200x200
TEEMU SEPPÄNEN

Modern Work Specialist, Marskidata Oy

Teemu Seppänen toimii Marskidatalla modernin työn asiantuntijana, jossa fokus on asiakkaiden M365 ympäristöjen ihmiskeskeisessä kehittämistyössä. Kesän aikana Jyväskylän yliopiston viestintä-oppiaineesta valmistuneena häneltä löytyy ajankohtaista tutkimustietoa teknologiavälitteisestä viestinnästä ja digitaalisten työympäristöjen tutkimuksesta.

Teemun ydinosaaminen ja kiinnostus keskittyy juurikin työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja tiedonhallinnan uusiin tuuliin, jotka muuttavat ihmisten tapaa olla yhteyksissä ja tehdä työtä modernissa ajassa. Microsoft 365 tarjoaa oivan alustan edellä kuvatun asiantuntemuksen hyödyntämiseen ja tarkasteluun.

TIMO PERTILÄ

Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

SANNA KERÄNEN

Innofactor, Modernin työn konsultti

Pitkän viestintäuran jälkeen Sanna hyppäsi konsultin rooliin, ja viimeisen neljän vuoden ajan hän on auttanut kymmeniä erilaisia organisaatioita ottamaan käyttöön Microsoft 365 -työkaluja. Useimmiten pöydällä on moderneja SharePoint -intranettejä ja Teams-käyttöönottoja.

Sannan projekteissa kaivetaan aina esille muutoksesta saatavat hyödyt: hyödyt sinulle, minulle, meille ja talolle. Sen jälkeen sukelletaan johdon aitoon tukirooliin, käyttäjäymmärrykseen, yhteisiin modernin työn pelisääntöihin ja menestyksekkään muutosprosessin suunnitteluun. Hienoimmankin teknisen härpäkkeen hyöty nimittäin toteutuu vasta sitten, kun ihmiset käyttävät sitä ja vielä niin kuin on ajateltu.

TUULIA HALTTUNEN

Konsultti, Sulava

Tuulia on asiakkaiden tukena modernin tietotyön konseptoinnissa ja suunnittelussa, muutoksen viestimisessä ja läpiviennissä sekä modernien työkalujen käyttöönotoissa. Hän auttaa asiakkaita kehittämään sisäistä viestintää, ryhmätyöskentelyä ja toimintaprosesseja Office 365:n, SharePointin ja Teamsin avulla.

ANNI SORMUNEN

ICT-asiantuntija, Etelä-Savon sote-uudistus

Anni Sormunen työskentelee Etelä-Savon sote-uudistustiimissä ICT-asiantuntijana. Hän on mukana monissa erilaisissa projekteissa, joiden tavoitteet vaihtelevat tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen sähköisen asioinnin kehittämisestä tietojärjestelmien yhtenäistämiseen.

Sote-uudistuksessa tehdään valtavaa muutostyötä lyhyessä ajassa, joten myös uusia, moderneja työkaluja sekä toimintamalleja tarvitaan. Anni pitää erityisen tärkeänä muutostyössä alueen asukkaiden sekä henkilöstön kuuntelemista, arvostamista ja osallistamista, jotta aidosti parannetaan palvelujen saatavuutta sekä laatua.

ANNE TUOVINEN

Viestintäpäällikkö, Lahti Energia

Anne on pitkän linjan inhouse-viestijä, jonka ydinosaamista ovat viestinnän ja projektien johtaminen, strateginen ja operatiivinen suunnittelu, mediasuhteet ja brändiviestintä. Anne innostuu itsensä ja asioiden kehittämisestä sekä arjen kaaoksen kesyttämisestä.

Anne toimii Lahti Energian pienen viestintä- ja markkinointitiimin esimiehenä. Hänen tehtävänsä liittyvät usein talon sisäisten ja ulkoisten prosessien hiomiseen tai johdon ja asiantuntijoiden sparraamiseen viestinnässä.

Kuluvan vuoden aikana Lahti Energialla uudistetaan sekä internet- että intranet-sivusto. Anne on toiminut molemmissa hankkeissa projektipäällikkönä.

SILJA HÄIKIÖ

Senior Consultant, Midpointed

Silja toimii modernin työn konsulttina, projektipäällikkönä ja asiakkaiden työtapojen muutoksen tukena Midpointedilla.

Silja on parhaimmillaan työ- ja viestintätapojen muutosprojekteissa, joissa suunnitellaan alusta asti huolella, miten kaikki ihmiset saadaan muutokseen mukaan.

Lahti Energian projektissa Siljan vastuulla on intranetin suunnittelu ja toteutusprojektin läpivienti yhdessä Midpointedin tiimin kanssa.

PEKKA TURTIAINEN

Tietoasiantuntija, SPR

Pekka työskentelee Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolla tietoasiantuntijana. Hän vastaa järjestön arkistoasioista ja kehittää järjestölle uutta sähköistä dokumentinhallintaa Sharepointin ja Teamsin päälle.

Aiempaa kokemusta alalta Pekalla löytyy muun muassa valtionhallinnon puolelta valtioneuvoston kansliasta ja eduskunnasta. Häneltä löytyy näkemystä sekä arkipäiväiseen työhön liittyvästä asiakirjahallinnasta että tiedon pitkäaikaisesta arkistoimisesta.

Sydäntä lähellä on erityisesti pysyvästi säilytettävän tiedon vaaliminen. Tänään rakennettavat työkalut määrittävät myös sitä, kuinka tämänhetkinen asiakirjatieto on löydettävissä ja käytettävissä tulevaisuudessa.

PIRKKA PARONEN

Toimitusjohtaja, Systems Garden

Pirkka Paronen on Systems Garden Oy:n toimitusjohtaja ja hän toimii tiedonhallinnan konsulttina. Pirkka on ollut mukana toteuttamassa erilaisia tiedonhallinnan hankkeita Microsoft-alustalla jo 20 vuotta. Asiakkaita ja ympäristöjä on pienistä urakointifirmoista julkishallintoon ja kansainvälisiin konserneihin, teknologioita muinaisista SharePointin esiversioista tuoreimpiin M365- ja Azure-ratkaisuihin saakka. Haasteet ovat edelleen yllättävän samanlaisia.

Vaikka insinöörille uudet kiiltävät työkalut aina herättävätkin kiillon silmiin, Pirkka pyrkii pitämään fokuksen työkalujen sijaan itse tiedossa ja fiksuissa toimintatavoissa – ne kun ovat lopulta kiinni enemmän ihmisistä kuin järjestelmistä.

MIIKO KYTÖHARJU

Senior Specialist – Communication & Collaboration Services, Konecranes

Miiko työskentelee Konecranes-konsernissa järjestelmäasiantuntijan roolissa. Päävastuualueita Microsoft 365 -ympäristössä ovat Exchange, Teams, OneDrive ja Yammer.

Miiko myös kouluttaa loppukäyttäjiä sekä IT-tukea näihin aihealueisiin liittyvissä asioissa. Lisäksi hän on mukana monessa projektissa ja hankkeessa pitkin IT-kenttää, mm. yritysostojen yhteydessä tehtävissä integraatioissa.

MICROSOFT 365 HPR-SEMINAARI

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.

11.-12.5.2022

Scandic Park Helsinki ja Online