Kevään 2024 HPR-tapahtuman ohjelmaa rakennetaan parhaillaan.

Tutustu edellisen HPR-tapahtuman puhujiin:

SYKSYN 2023 PUHUJAT

Juha Anttila, IITC

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta. Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä.

#PP-kisan tuomaristo

Vesa Nopanen, Sulava

Vesa ”Vesku” Nopanen on Principal Consultant, Metaverse and Future Work Sulavalla. Hän on toiminut yli 25 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija-, konsultointi- ja valmennustehtävissä monipuolisesti useilla toimialoilla moninaisia teknologioita käyttäen.

Vesku on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja on erityisesti erikoistunut Microsoft Metaversen, Microsoftin pilven  ja Microsoft Teamsin tarjoamiin monipuolisiin tulevaisuuden ja modernin työn ratkaisuihin. Hän on myös tunnettu supersuosituista Spotlight-webinaareistaan, aktiivisena puhujana sekä erilaisten teknologiayhteisöjen ja tapahtumien organisaattorina.

Timo Pertilä, Forward Forever

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Power Automate, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, Dataverse).

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

#PP-kisan tuomaristo

Malgorzata Juvonen , Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Malgorzata toimii EKHVA:lla (Etelä-Karjalan hyvinvointialueella) tiedolla johtamisen palvelupäällikkönä.

Hänellä on vahva osaaminen raportoinnissa, projektinhallinnassa, IT-palveluiden hallinnassa ja Microsoftin teknologian hyödyntämisessä (kuten esim. Power BI, SQL, Azure Synapse, Sharepoint) julkisella sektorilla. Malgorzatan osaamisen keskiössä on muutoksen ja teknologiaprojektien johtaminen ja hän nauttii käytännönläheisestä työstä.

Mikko Koskinen, Sulava

Mikko toimii Sulavalla seniorkonsulttina keskittyen tietotyön ratkaisuihin Microsoft-ympäristöissä. Mikko on työskennellyt Office 365 ja SharePointin parissa aina vuodesta 2008 lähtien auttaen useita kotimaisia ja ulkomaisia organisaatioita. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu järjestelmien suunnittelu, tekninen toteutus, sekä konsultointi.

Petteri Järvinen, tietokirjailija

Dipl. Ins. Petteri Järvinen on pitkän linjan it-ammattilainen, joka on seurannut alan kehitystä 1980-luvun alusta lähtien. Hänet tunnetaan aktiivisena mielipidevaikuttajana ja tietokirjailijana. Viime aikoina hän on seurannut erityisesti tietoturvaa, digiajan palveluita sekä tekoälyn kehittymistä.

Hilla Mäntyomena, Sulava

Hilla on Power Platformiin keskittynyt konsultti, jolla erityisesti kokemusta Power Appsista ja Power Automatesta. Hillan tavoitteena on voimaannuttaa organisaatioita Power Platform -työkalujen avulla, olipa kyse tehokkaiden sovellusten luomisesta, tehtävien automatisoinnista tai datan esittämisestä.

Erityisosaamisena Hillalla on Power Platform -ratkaisujen arkkitehtuuri, suunnittelu ja toteutus, Power Apps & Power Automate (ja Logic Apps), käyttöliittymäsuunnittelu, käyttäjäkokemus & käytettävyys-kehittäminen, sisäisten prosessien kehittäminen, modernisointi ja automatisointi sekä Power BI -raporttien teemojen suunnittelu.

Aurora Aranko, Paulig Group

Auroran vastuualueella on huolehtia siitä, että Paulig noudattaa nykyisiä ja tulevia kestävän kehityksen säännöksiä sekä asiakasvaatimuksia. Hän myös ohjaa ja seuraa yleistä kestävän kehityksen suorituskykyä.

Jani Iivari, Paulig Group

Jani on Paulig Groupin Head of Analytics, Data & Integrations. Hänellä on pitkä kokemus analytiikasta, tiedonhallinnasta, integraatiokehityksestä ja tietopohjaisesta liiketoimintastrategiasta. Uransa aikana Jani on työskennellyt integraatio-, data- ja pilviarkkitehdin tehtävissä useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Jouko Nyholm, Forward Forever

Jouko on kokenut Power Platform -asiantuntija, erityisosaamisenaan tiedolla johdetut prosessit, vaativat arkkitehtuurit ja hallintamallit. Joukon erityisrakkaus on low-code teknologioiden hyödyntäminen kestävän kehityksen hankkeissa ja asiakkaiden auttaminen Power Platformin kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä menestyksekkäästi.

Henry Scheinin, Solu Digital

Henry Scheinin on digitaalisen tiedonhallinnan asiantuntija, jolla on liki 25 vuoden kokemus alalta. Viimeiset 17 vuotta Henkka on työskennellyt Microsoft-teknologiaan pohjautuvien ratkaisujen parissa. Verkostomaisten työtapojen ja niitä tukevien ryhmätyövälineiden kehittäminen ja näihin liittyvien muutostilanteiden johtaminen ovat Henkan erikoisalaa. Tarkoituksenmukaisuus, uudelleenkäytettävyys ovat periaatteita, jotka ohjaavat Henkan työtä. Ammatillinen empatia palveluiden käyttäjiä kohtaan on asenne, jota hän tavoittelee kaikissa työtehtävissään.

Henkka on Solu Digitalin perustajaosakas ja työskentelee yrityksessä johtavana konsulttina sekä tuoteomistajana.

Markus Rautio, Advania

Markus toimii Advania Finlandin Power Platform liiketoiminnan tuotantopäällikkönä ja tuoteomistajana. Markuksen vetämä tiimi rakentaa moderneja Power Platform toteutuksia hyödyntäen myös kattavasti M365- ja Azure kyvykkyyksiä.

Erikoisosaaminen Markuksella keskittyy monipuolisesti Power Platform -palveluiden ja Azuren AI kyvykkyyksien hyödyntämiseen osana moderneja data-arkkitehtuuri ratkaisuja.

Matti Ahokas, YIT Oyj

Matti toimii YIT Oyj:llä nimikkeellä Project development manager, Group investments and risk management.

Antti Jokinen, Cloudriven

Antti on kokenut Microsoft 365 ja Power Platform -teknologioiden konsultti ja ratkaisuarkkitehti. Työssään hän toimii erilaisissa asiantuntijarooleissa rakentaen ratkaisuja asiakkaiden tietotyön tarpeisiin neljän koon avulla eli konsultoiden, kouluttaen, konfiguroiden ja koodaten. Melko insinöörimäinen työnkuva siis. Sielultaan hän on kuitenkin app builder, joka syttyy hyvästä designista sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen suunnittelemisesta ja rakentamisesta erilaisiin sovelluksiin.

Julle Ovaskainen, Skanska

Julle on HSE-asiantuntija Skanska Oy:llä. Päävastuualueina ovat HSE-poikkeamaprosessin omistajuus, HSE-järjestelmien pääkäyttäjyys sekä kehittäminen, turvallisuus ja ympäristöraportointi, HSE-auditoinnit sekä päästöttömät työmaat. Jullella on erityisesti HSE-järjestelmien kehittämisen sekä turvallisuus- ja ympäristöraportoinnin myötä osaamista HSE-digityökalujen määrittämisestä (power apps ja power bi) tilaajan näkökulmasta.

Ilkka Ahola-Luttila, Helsingin Normaalilyseo

Ilkka on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, vararehtori ja opettajankouluttaja Helsingin normaalilyseossa. Hän on ollut monipuolisesti mukana myös erilaisissa digitaalisuuteen liittyvissä kehitys- ja koulutustehtävissä.

Terho Antila, Fortum

#PPfinalisti

Terho Antila toimii Low-code Center of Excellence liidinä Fortumilla. Ennen Fortumille siirtymistään hän on toiminut konsulttina suunnitellen ja toteuttaen asiakkaille erilaisia ratkaisuja pääosin Microsoftin teknologioihin perustuen. Viime vuosina Terho on keskittynyt erityisesti Power Platformin tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja hänet onkin palkittu nyt kolmatta vuotta peräkkäin Microsoftin Most Valuable Professional -tunnustuksella Business Applications -kategoriassa.

Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus

#PPfinalisti

Liisa toimii kehittämispäällikkönä Uudenmaan ELY-keskuksessa, Ympäristö ja luonnonvarat- vastuualueella.

Jutta Karjalainen, TietoEvry

#PPfinalisti

Jutta toimii liiketoimintaprosessien kehittämisen ja -automatisoinnin asiantuntijana sekä johtaa Tietoevry Createn Power Platform-liiketoimintaa. Liiketoimintaprosessien tehostaminen, käyttäjäystävällisyys ja automaatio yhdistettynä Power Platformin monipuolisiin ominaisuuksiin antavat hyvät lähtökohdat prosessien kehittämiselle.

Jutan erikoisosaamisalaansa on organisaatioiden tukeminen liiketoimintaprosessien kehittämisen ja automatisoinnin strategiatyössä hyödyntäen Power Platformin mahdollisuuksia. Tämän vuoksi hän keskittyy monipuolisesti liiketoimintaprosesseihin, teknologiaan sekä erityisesti näiden yhteistyöhön.

HPR-tapahtumassa Jutta on tukemassa Power Platform SM-kisan finalistia, KEHAa/ELY-keskuksia, ja on esittelemässä ratkaisua yhdessä ELY-keskuksen edustajan kanssa.

Panu Hannula, MustiGroup

#PPfinalisti

Panu on vastannut Musti Groupin tietohallinnosta jo lähes kahdeksan vuoden ajan. Panulla on laaja kokemus useiden eri yritysten ja toimialojen tietohallinnosta ja business teknologian kokonaisvaltaisesti uudistamisesta vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Hän on toiminut Mustin lisäksi kahden muun konsernin CIO:na. Lisäksi Panulla on luottamustehtäviä IT alan yritysten neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä.

Tiina Hietamies, Musti Group

#PPfinalisti

Tiina vastaa Musti Groupin IT-organisaatiossa liiketoiminnan pääjärjestelmistä kuten toiminnanohjaus-, logistiikka- ja myymäläjärjestelmistä sekä datapalveluista.

Axu Paimio, Microsoft

#PP-kisan tuomaristo

Timo Ruohonen, UPM Raflatac

#PP-kisan tuomaristo

Markku Viljanen, Transval

#PP-kisan tuomaristo

Katri Valtari, Sulava

#PP-kisan tuomaristo