Kevään 2024 puhujat

Juha Anttila, IITC

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta. Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä.

Vesa Nopanen, Sulava

Vesa ”Vesku” Nopanen on Principal Consultant, Future Work & Metaverse Sulavalla. Hän on toiminut yli 25 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija-, konsultointi- ja valmennustehtävissä monipuolisesti useilla toimialoilla moninaisia teknologioita käyttäen.

Vesku on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) kahdessa kategoriassa ja on erityisesti erikoistunut Microsoftin tarjoomaan: Microsoft Teams, Copilot, Azuren tekoälypalvelut, Mesh, Metaverse, ja muihin Microsoftin pilven tarjoamiin monipuolisiin tulevaisuuden ja modernin työn ratkaisuihin. Hän on myös tunnettu supersuosituista Spotlight-webinaareistaan, aktiivisena puhujana sekä erilaisten teknologiayhteisöjen ja tapahtumien organisaattorina.

Anna Perho

Anna Perho on toimittaja, valmentaja ja sisältöjen moniosaaja. Hän on tehnyt yrittäjänä pitkän uran mediassa: tv- ja radiojuontajana, käsikirjoittajana, tuottajana ja Suomen ahkerimpana kolumnistina. Tämän vuoksi Anna on puhumisen lisäksi erittäin ammattitaitoinen paneelikeskustelujen ja seminaarien vetäjä.

Anna on kirjoittanut kuusi tietokirjaa, jotka käsittelevät arjenhallintaa, ajankäyttöä ja vuorovaikutustaitoja. Mediauransa ohella Anna Perho on toiminut yritysvalmentajana vuodesta 2012 lähtien.

Kai Kaasalainen, Tamro Oyj

Kai Kaasalainen, Tamron toimitusjohtaja ja tunnettu strategisen ennakoinnin asiantuntija ja tutkija, on tunnettu kyvystään uudistaa liiketoiminnan johtamista tulevaisuuteen katsoen. Kain johtamana Tamro on kehittänyt ja soveltaa tulevaisuuden ennakointia liiketoiminnan päivittäiseen johtamiseen, osoittaen, että ennakointia on hyödyllistä soveltaa laajemmin kuin vain megatrendien tarkasteluun.

Kai tekee parhaillaan väitöskirjaa strategisesta ennakoinnista ja on ollut mukana kehittämässä mm. Aalto EE:n kanssa Strategic Foresight in Business Management -valmennusohjelman.

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa on toinen alue, jolla Kai on osoittanut pioneerihenkisyyttä. Hän kertoo käyttävänsä useita tekoälyratkaisuita päivittäin, ja on aktiivisesti jakanut näkemyksiään erityisesti Microsoft Copilotin käytöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Kai painottaa tekoälyn olevan keskeinen osa nykyaikaista liikkeenjohtoa, ja kannustaa johtajia ja asiantuntijoita tutustumaan näihin teknologioihin henkilökohtaisesti ja aktiivisesti.

Riitta Laanala, Helsingin kaupunki

Riitalla on yli 20 vuoden kokemus julkishallinnossa työskentelystä sekä IT:n että liiketoiminnan näkökulmasta. Uudet tavat palvella asiakkaita digitalisaatiota hyödyntämällä ovat ydinosaamista. Viime vuosina erityisen lähellä on ollut henkilöstön työtapojen ja uusien työvälineiden käyttömahdollisuudet. Tällä hetkellä Riitta koordinoi projektia, jossa Helsinki on vahvasti siirtymässä uuteen työkulttuuriin uuden pilvistrategian ja mm. Microsoftin työvälineiden avulla. Suurena osana on myös henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja viestinnän kehittäminen ottamalla huomioon digiturvallisuus ja tarvittavat suojaustoimenpiteet.

Marjaana Kalliomäki, Borenius

Marjaanalla on pitkä kokemus intranetien rakentamisesta organisaation työvälineeksi. Marjaana työskentelee Boreniuksella sisäisen viestinnän ja koulutuskonseptin asiantuntijana.

Katja Karjalainen, Advania

Katjalla on pitkä kokemus eri tavoin toteutetuista SharePoint- intraneteistä.

Niiden lisäksi lähellä sydäntä on organisaatioiden avustaminen niiden matkalla kohti sujuvampaa digitaalista työpäiväkokemusta.

Katja työskentelee Advanialla M365-konsulttina ja kouluttaja sekä toimii tuoteomistajana.

Mika Turunen, M-Files

Mika Turunen on M-Filesin globaalin tuoteorganisaation vetäjä. M-Files keskittyy tietotyön automatisointiin ja informaation hallintaan metatiedon sekä tekoälyn avulla. Mikalla on pitkä kokemus tiedonhallinnan projektien konsultoinnista, vetämisestä, sekä tuotteiden rakentamisesta tiedonhallinnan koviin vaatimuksiin. Mika on ollut sparraamassa sekä isojen, että pienten organisaatioiden tapaa hallita tietoa ja valmistautua tulevaisuuden vaatimuksiin tekoälyn sekä tiedonhallinnan näkökulmasta globaalissa mittakaavassa.

Kun kyseessä on monimutkaiset tiedonhallinnan projektit ja tietotyön prosessien sekä tekemisen automatisointi on Mika tyypillisesti projekteissa mukana auttamassa ja tunnistamassa tarpeita sekä vaatimuksia muutosjohtamisen näkökulmasta.

Miska Kytö, Sulava

Miska on ammattitaitoinen konsultti ja kouluttaja, joka työskentelee laajasti eri Microsoft-teknologioiden kanssa. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional).
Sulavalla hän työskentelee muun muassa tietoturvapalveluiden, tekoälyn, modernin työn sekä Metaverse-ratkaisujen parissa. Miska on myös omistautunut kouluttaja, ja kouluttaakin laajasti erilaisia kursseja.

Laura Mäkelä, Laitilan Wirvoitusjuoma-tehdas

Laura on toiminut vaihtelevissa markkinointi- ja viestintätehtävissä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalla vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2023 hän ryhtyi vetämään intranetin uudistusprojektia, minkä toteutukseen valikoitui SharePoint Online ja käyttöönottokumppaniksi Tahto Group Oy. Lauran aikaisempi kokemus ulkoisesta viestinnästä ja brändityöskentelystä sekä tuntemus tehdasympäristön viestinnälle asettamista haasteista osoittautuivat projektissa erittäin hyödyllisiksi.

Alkuvuodesta 2024 avautui limpparitehtaan oma intranet, nimeltään Kupla. Sharepointin käyttöönotto on tehostanut paitsi sisäistä viestintää, se on ollut myös portti muiden, aikaisemmin alihyödynnettyjen, Microsoft 365-työkalujen käyttöön sekä dokumenttienhallintaan, modernista tiimityöskentelystä puhumattakaan.

Sanni-Kaisa Miettinen, Tahto Group Oy

Toimin aikaisemmin vähittäiskaupan alalla esihenkilö- ja suunnittelutehtävissä. Vanhat työkaverit olivat pudota penkiltä kun kuulivat, että minusta tulikin IT-alan yrittäjä. Yli kymmenen vuotta olen kuitenkin auttanut asiakkaita käyttämään Microsoft 365 työkaluja tehokkaammin. Työpäiväni kuluvat normaalisti SharePoint intranet ratkaisujen parissa, dokumenttienhallinnan kiemuroissa, yhteisten toimintatapojen määrittelyssä ja jalkautuksessa sekä tietenkin käyttäjäkoulutuksissa.

Minulle tärkeintä työssäni on varmistaa oikeiden työkalujen lisäksi sopivat työtavat ja käyttäjien osaaminen. Uskon vahvasti, että modernien digitaalisten työkalujen perusosaaminen kuuluu nykypäivänä kaikkien työelämätaitoihin.

Maija-Reetta Ristimäki, Advania

Maija-Reetta on viestijä, joka hyppää mielellään keskelle muutoksen pyörteitä ja kehittää toimintaa rohkeasti. Hän on innostava muutoksen suunnannäyttäjä, joka syttyy uusien viestintätapojen ideoimisesta ja organisaatioiden viestintäkulttuurin rakentamisesta.

Työssään konsulttina hän auttaa asiakkaitaan suunnittelemaan ja rakentamaan käyttäjälähtöisiä intranetteja sekä ottamaan täydet hyödyt irti M365-palveluista.

Maija-Reetalle on tärkeää, että kaikki kehittäminen tähtää sujuvaan ja mutkattomaan työpäiväkokemukseen.

Tatu Seppälä, Sulava

Tatu on tietoturva-arkkitehti ja Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Ihmiset, viestintä, teknologia ja pitkäjänteinen kehitys ovat kaikki Tatun tekemisen keskiössä. Microsoft Purview-, Defender-, Entra ID- ja Power Platform -osaajana Tatu auttaa Sulavan asiakkaita rakentamaan parempia ratkaisuja monelta eri kulmalta.

Syvä tietotaito ja laaja käytännön kokemus auttavat Tatua niin hankkeiden suunnittelussa ja läpiviennissä sekä uusien kehitysmahdollisuuksien tunnistamisessa.

Tatu on aiemmin urallaan toiminut mm. Microsoft 365 -neuvonantajana ja -kehityssparraajana sekä ratkaisuarkkitehtina ja toteuttavana asiantuntijana monipuolisissa Microsoft-pilvipalveluhankkeissa. Hän on myös rakentanut ja vetänyt M365-edelläkävijäverkostoja ja pitänyt eri aiheista koulutuksia sekä webinaareja.

Tatu kirjoittaa työssä kohtaamistaan mielenkiintoisista aiheista ja ilmiöistä blogia osoitteessa https://seppala365.cloud

Matti Paukkonen, Tahto Group

Matti on kokenut modernin työn ammattilainen ja toimii Modern Workplace Lead:ina Tahto Group:illa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus Microsoft-ekosysteemin teknologioista ja yli 10 Microsoftin pilviratkaisuista erilaisissa rooleissa. Matti auttaa asiakkaita menestymään hyödyntämällä käytössä olevia työkaluja entistä paremmin ja tehokkaammin. Teknologioiden keskiössä Copilot ja erilaiset tekoälyratkaisut, Microsoft Teams ja Microsoft 365.

Matti on myös Microsoft MVP (Most Valuable Professional), yksi Suomen Teams -yhteisön organisaattoreista ja tuore SharePoint-tietokirjailija.

Maria Svenström, HUS

Maria on toiminut HUSissa erilaisissa viestinnän tehtävissä yli 10 vuotta. Takana on useampikin intranetuudistus HUSissa. Maria on myös johtanut hus.fi-verkkosivu-uudistuksen sisältötyötä sekä ollut useissa muissa isoissa projekteissa, kuten esimerkiksi strategian uudistamisessa ja lanseerauksessa.

Tällä hetkellä hän on HUSin henkilöstöviestintätiimin vetäjä. Mariaa kiinnostaa erityisesti viestinnän kehittäminen, uudistaminen ja kohderyhmälähtöinen ajattelu.

Mirkka Kujala, HUS

Mirkka on työskennellyt HUSissa yli 20 vuotta eri yksiköissä ja erilaisissa viestinnän tehtävissä. Hän on ollut mukana useassa intrauudistuksessa, joista viimeisin ja suurin päättyi vuodenvaihteessa. Siinä Mirkka toimi viestinnän projektipäällikkönä vastaten mm. käyttäjälähtöisestä sisältösuunnittelusta, sisällöntuotannosta, koulutuksista ja tuesta. Hän on tiiviisti mukana myös intran jatkokehittämisessä, sillä organisaation keskeisenä viestintäkanavana intra elää ja muovautuu koko ajan.

Uudistusprojektin päätyttyä Mirkka palasi päätyöhönsä tuttuihin viestintäasiantuntijan tehtäviin, joissa hänen vastuullaan on HUSin kiinteistö- ja toimitilapalveluiden, mm. suurten rakennus- ja korjaushankkeiden viestintä ja ympäristöviestintä, sekä strategia- ja kehittämistoiminnan viestintätuki.

Mirkka kuuluu HUSin henkilöstöviestinnän tiimiin ja on kiinteästi mukana sisäisen viestinnän kehittämisessä. Sydäntä lähellä on visuaalinen viestintä.

Tuulia Halttunen, Sulava

Tuulia auttaa yrityksiä ja organisaatioita kohti parempaa sisäistä viestintää ja helpompaa työarkea. Hänellä on vahva osaaminen sekä sisällöllisesti viestinnän ammattilaisena että teknisesti Microsoftin tietotyön palveluista, kuten SharePoint Online, Teams ja Viva Engage.
Tuulia on Prosci®-sertifioitu Change Management Practitioner.

Emmi Turanlahti, Midpointed Oy

Emmi on toiminut konsulttina SharePointin parissa jo yli 10 vuoden ajan. Konsulttitaival alkoi SharePointin palvelinversioista, mutta jo useamman vuoden ajan ja tätä nykyä Midpointedilla Emmi keskittyy nimenomaan Microsoft 365 -maailmaan ja siellä erityisesti SharePoint- ja Teams-palveluihin.

Emmi on osallistunut niin digitaalisten työtapojen muutosprojekteihin kuin teknisiin toteutusprojekteihin. Hänen roolinsa voi olla niin palveluiden suunnittelijana, toteutustehtävissä kuin kouluttajanakin.

Toteutusprojekteissa Emmi on tottunut hyödyntämään SharePointin ja Teamsin vakio-ominaisuuksia. Yksi vakioaihe projekteissa on, miten haku toimii oletuksena ja miten sen saisi toimimaan paremmin.

Tiedon löydettävyys ja haun tehokas käyttö ovatkin muodostuneet Emmille sydämen asiaksi. Hän haluaa auttaa käyttäjiä löytämään haluamansa tiedon ja vastaavasti auttaa sisällöntuottajia luomaan sisältöä siten, että käyttäjät sen pystyvät löytämään.

Piia Laajala, Hansel

Piia Laajala on vastannut Hansel.fi:n kehittämisestä yhdessä koodaritiimin ja muiden tuoteomistajien kanssa kahdeksan vuoden ajan. Sitä ennen hän vietti vuosikymmenen SharePointin maailmassa konsulttina, kehittäjänä ja kouluttajana. Lopulta hän päätyi oman asiakkaansa riveihin kehittämään verkkosivuja ja näkemään maailmaa myös M365-laatikon ulkopuolelta.

Juuri nyt Piiaa innostaa mahdollisuus yhdistää Verkkopalveluiden, SharePointin ja M365:n ja uusien AI-ratkaisujen parhaat puolet. On upeaa päästä näkemään ja kokemaan, miten lupaukset tekoälyn mahdollisuuksista kääntyvät konkretiaksi.

Vapaa-ajallaan Piia viihtyy parhaiten Tuusulan metsäpoluilla poninsa selässä ja tekee ehtiessään WordPress-verkkosivuja sivutyönä.

Risto Tulenheimo, A-insinöörit

Risto työskentelee A-Insinööreillä tietohallintojohtajana ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Hänen vastuullaan on konsernin IT-palvelutuotanto ja digitransformaation edistäminen.

A-Insinöörit on suomalainen rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsulttitalo, jossa työskentelee 1300 asiantuntijaa.

Vapaa-ajallaan Risto siirtää ajatuksensa IT-maailmasta omakotitalon rakentamiseen, lapsiperhearkeen ja maanpuolustustyöhön.

Heidi Selkäinaho, Somepoint

Heidi on kokenut työyhteisöviestinnän konsultti ja yrittäjä, jonka intohimona on luoda avoimen sisäisen viestinnän avulla hyvinvoiva työyhteisö.

Heidi auttaa asiakkaitaan Microsoft 365 -ympäristön viestintäkanavien kokonaisuuden suunnittelussa, muutosten toteutuksessa ja käyttöönotoissa. Pakettiin kuuluu useimmiten SharePoint-intranet, sisäinen some Viva Engagessa tai Teamsissa ja ryhmätyön pelisääntöjen kirkastaminen Teamsissa.

Parasta Heidin työssä on muutoksen näkeminen paitsi organisaation tavassa tehdä töitä mutta myös ilmapiirissä ja henkilöstön tyytyväisyydessä.

Laura Tiilikainen, Cloudriven

Laura Tiilikainen on Principal Consultant Cloudrivenillä. Hänen työkenttänään ovat moderni työ ja digitaaliseen ympäristöön soveltuvat yhteisölliset työskentelytavat. Näiden parissa hän on työskennellyt jo toistakymmentä vuotta eri muodoissa ja kokemusta on kertynyt laajasti hyvin erilaisista organisaatioista pienistä suuriin ja yksityisistä julkishallinnollisiin organisaatioihin. Hän seuraa innolla tekoälyn, robotiikan ja metaversen kaltaisia teknologian edistysaskeleita. Samalla hän miettii, millaista digiosaamista ja millaisia valmiuksia arkinen työskentely vaatii myös kaikilta niiltä tavallisilta työntekijöiltä, joille digiasiat ovat vieraampia ja jotka eivät suinpäin innokkaasti riennä kohti uusimpia teknologisia innovaatioita.

Toni Suominen, Ecobio Oy

Toni Suominen toimii Ecobio Oy:n teknologiajohtajana, asiantuntijaorganisaatiossa, joka keskittyy kestävän kehityksen ratkaisuihin. Ecobion ajankohtaisiin palveluihin kuuluvat EU-taksonomia, CSRD, SCIP, biodiversiteetti ja hiilijalanjälkilaskenta. Toni johtaa Ecobio Manager SaaS -tuotteen kehitystä ja on avainasemassa yrityksen visionääristen teknologiatavoitteiden suunnittelussa. Hänellä on vankka kokemus ohjelmistokehityksestä Microsoftin teknologioilla, projektikonsultoinnista ja yrittäjyydestä.

Viimeaikaiset uudet edistysaskeleet AI-teknologioiden alalla ovat korostaneet tarvetta kehittää liiketoimintaprosesseja ja kiihdyttää AI-työkalujen integrointia entisestään.

Jouni Heikniemi, Devisioona

Jouni Heikniemi on Devisioonan toimitusjohtaja. Hänen 30 vuoden IT-uransa kattaa softakehitystä, auditointeja, verkkopalveluita, IT-strategiaa ja paljon muuta – niin asiakkaan kuin toimittajankin puolella pöytää. Viime vuosina hän on keskittynyt tekoälyn ja pilvipalveluiden konsultointiin.

Jouni on mukana myös Microsoftin Regional Director -ohjelmassa, jossa on maailmanlaajuisesti vain 180 ihmistä. Vuonna 2023 hänet valittiin vuoden Microsoft-vaikuttajaksi.

Janne Ariluoto, Fennia

Janne johtaa digitaalisen työympäristön tiimiä Fennialla. Hänen intohimonaan on digitalisaation edistäminen. Jannella on vahva osaaminen Microsoftin pilvipalveluista ja pitkä kokemus palveluhallinnasta.

Mika Mauno, Kesko Oyj

Mika on toiminut palvelupäällikkönä Keskon IT:n loppukäyttäjäpalveluiden tiimissä vuodesta 2020 alkaen. Alkujaan työt keskittyi ensisijaisesti SharePoint ja Teams-palveluihin ja intraneteihin, mutta sittemmin tehtäviin on kuulunut laajemminkin M365-palvelujen muutoshallintaa. Mika auttaa M365-työkalujen hyödyntämisessä ja tietotyön kehittämisessä ympäri K-ryhmän globaalia organisaatiota mm. tuottamalla koulutuksia ja johtamalla muutosagenttiverkostoa, tehden samalla edelleen myös teknisempää palvelunhallintaa ja ratkoen jatkuvasti monenlaisia haasteita. Viimeaikainen AI-teknologioiden kehitys vaikuttaa vahvasti tietotyön tulevaisuuden näkymiin, johon liittyen erityisesti Copilot for M365 -pilottikäytön edistäminen on tuonut pöydälle paljon mielekästä tekemistä