Puhujat - Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat
 

Puhujat

Kevään 2021 puhujat

 

Kevään 2021 HPR-tapahtuma järjestetään Online-seminaarina. 

Seminaarin ohjelmaa rakennetaan parhaillaan.

Juha Anttila
JUHA ANTTILA

IITC, CEO

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

 

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä, jonka koulutustoimikuntaa Juha vetää.

MIKKO HYPPÖNEN

F-Secure

Mikko Hyppönen työskentelee tutkijana F-Securella.

Yhdysvaltalainen CISO-lehti valitsi hänet vuoden 2020 tärkeimmäksi tietoturva-ammattilaiseksi. Suomessa Tietotekniikan Liitto valitsi hänet vuonna 2013 vuosikymmenen tietotekniikkavaikuttajaksi.

Janne Seppänen
JANNE SEPPÄNEN

professori, Tampereen yliopisto

Professori Janne Seppänen on maamme johtavia mediayhteiskunnan tuntijoita ja kouluttajia. Hän on kokenut journalisti ja työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä. Hän on myös suositun Mediayhteiskunta -teoksen kirjoittaja.

 

Hän on erikoistunut yritysten ja muiden organisaatioiden viestimien tunnemielikuvien analyysiin ja niiden kehittämiseen.

Janne Seppänen Twitter

speaker_male
MATTI PAUKKONEN

Tahto Group

KIMMO H. MIETTINEN

Valmet

Kimmo työskentelee Valmetilla Head of digital communications -tittelillä ja sen taakse kätkeytyy monenmoista kehittämisprojektia, liiketoimintojen tukemista digihankkeissa ja strategista suunnittelua mm. webbisivujen ja intranetin osalta sekä sosiaalisen median käyttöön liittyen.

 

Kimmon vetämä tiimi vastaa keskeisten digitaalisten viestintä- ja markkinointikanavien kehittämisestä ja ylläpidosta globaalisti. Osana tätä pakettia on Valmetin yhteinen intranet Flow, joka on hyvin aktiivisesti käytetty intranet ja sillä on keskeinen rooli laajan organisaation viestinnässä. Kimmo suhtautuu intohimoisesti toiminnan tai alustojen kehittämiseen ja on aina uteliaana etsimässä uusia ideoita.

KotolaJari200x200
JARI KOTOLA

Cloudriven

MARKO MIKKOLA

Sulava Oy

Marko on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja konsultointitehtävissä, vastannut palveluliiketoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toiminut kouluttajana useissa eri yrityksissä vuosien varrella. Hän kykenee ymmärtämään asiakkaiden moniulotteiset ongelmat ja tuomaan niihin soveltuvat ratkaisut huomioiden ratkaisuiden vaikutukset asiakkaiden toimintatapoihin ja -kulttuuriin.

 

Markon ydinosaamisalue on kyberturvallisuus ja -uhat työelämän globaalissa myllerryksessä ja työn tekemisen mallien paikallisissa muutoksissa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja tuloksellisesta johtamisesta.

ANTTI-JANNE TUKIAINEN

Meltlake

HARRI MIKKANEN

Microsoft

Harri vastaa Microsoftilla tuottavuusratkaisujen ja pilvipalvelujen markkinoinnista.

Haban intohimona on kaikenlaisten organisaatioiden tuottavuuden ja työn mielekkyyden parantaminen modernin tietotyön keinoin. Hän on erityisen kiinnostunut tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksista organisaatioiden tietopääoman hyödyntämisessä.

Harri Mikkanen (microsoft.com)

HANNA ASIKAINEN

LähiTapiola

Hanna toimii LähiTapiolan ryhmäohjauksen toiminnossa hankejohtajana liiketoiminnan kehittämisessä. Fokuksessa on tällä hetkellä digitaalisen työskentelyn rakentaminen ja vahvistaminen ryhmässä. Työtä tehdään virtuaalitiimeissä – yhdessä HR:n, IT:n, viestinnän ja tietenkin ryhmän yhtiöiden kanssa.

 

Digitaalisten työskentelyn lisäksi Hanna on rakentanut muutosjohtamisen toimintamallia ja työskennellyt laajasti eri kehittämisen ja kehitysportfolion hallinnan tehtävissä. Intohimon kohteeksi kuitenkin syventyi digitaalinen työskentely ja toimintamallien muuttaminen, kun Hanna buustasi ryhmän teams-only mooodiin 2019-2020.

VESA NOPANEN

Sulava Oy, Principal Consultant, Microsoft MVP

Vesku toimii Sulavalla modernin työn konsulttina sekä valmentajana. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja viimeisen reilun 10 vuoden aikana hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin modernin työn ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Vesku on esillä sosiaalisessa mediassa mm. blogin, LinkedInin ja Twitterin kautta jakaen parhaita käytäntöjä, uusia ominaisuuksia, tietoa sekä vinkkejä erityisesti Microsoft Teamsiin liittyen.

 

Kantavana ajatuksena hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä saadaan myös work-life-tasapaino kohdalleen niin, että se palvelee kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Vesku on organisoijana Suomen Teams-yhteisössä.

KATJA JOKISALO

Sulava Oy, Senior Consultant, Microsoft MVP

Katjalla yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden auttamisesta kohti parempaa työelämää. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja teknologioista Katjalle tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365.

TIMO PERTILÄ

Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

 

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

VADIM DICH

Fortum

Vadim on työskennellyt koko IT-työuransa Microsoftin teknologioiden parissa, pääpaino UCC-alueella. Tämänhetkisessä työtehtävässä Fortumilla Vadim johtaa M365 käyttöönottoa.

 

Työtehtävässä menestymisessä on auttanut Vadimin IT-asiantuntemus sekä vahvat johtamis- ja muutoshallintataidot.

MARIA FONSELL

Rukakeskus, CDO, CIO

VILLE AHTOLA

Rukakeskus, CLO

JARI KÄHKÖLÄ

Kirkkohallitus

JOONAS VÄYRYNEN

HSY

JUUSO MATTILA

Digital Illustrated

SANNA KERÄNEN

Innofactor, Modernin työn konsultti

Pitkän viestintäuran jälkeen Sanna hyppäsi konsultin rooliin, ja viimeisen neljän vuoden ajan hän on auttanut kymmeniä erilaisia organisaatioita ottamaan käyttöön Microsoft 365 -työkaluja. Useimmiten pöydällä on moderneja SharePoint -intranettejä ja Teams-käyttöönottoja.

 

Sannan projekteissa kaivetaan aina esille muutoksesta saatavat hyödyt: hyödyt sinulle, minulle, meille ja talolle. Sen jälkeen sukelletaan johdon aitoon tukirooliin, käyttäjäymmärrykseen, yhteisiin modernin työn pelisääntöihin ja menestyksekkään muutosprosessin suunnitteluun. Hienoimmankin teknisen härpäkkeen hyöty nimittäin toteutuu vasta sitten, kun ihmiset käyttävät sitä ja vielä niin kuin on ajateltu.

OLLI KONTKANEN

Sitowise, Vanhempi asiantuntija, Meluasiantuntija ja digilähettiläs

Olli on meluasiantuntija, meluntorjunnansuunnittelija, intohimoinen kehittäjä ja digilähettiläs. Työssään Sitowisellä Olli suunnittelee kuultavampaa maailmaa torjumalla ympäristömelua. Hän on tehnyt muun muassa tie- ja raidehankkeissa meluntorjunnan suunnittelua ja meluvaikutusten arviointia, laajoja strategisia ja pienempiä asemakaavan meluselvityksiä sekä melumittauksia.

 

Lisäksi Olli toimii Sitowisellä digilähettiläänä eli hän auttaa työkavereita M365-työkalujen mm. Teamsin projekti- ja tarjoustyötilojen käytössä ja jakaa aktiivisesti niihin liittyen vinkkejä ja hyviä käytäntöjä.

HENRIK ASPLUND
OTSO KASANEN

Sulava Oy, Consultant

Otso on ESADE Business Schoolista valmistunut kauppatieteiden maisteri kansainvälisessä johtamisessa. Aiempaa työkokemusta Otsolla on myyntijohtajan rooleista sekä pankkimaailmasta.

 

Nykyisellä työnantajallaan Sulava Oy:llä Otso keskittyy Office 365 käyttöönottoihin, koulutukseen sekä modernien työtapojen juurruttamiseen.

MAIJA-REETTA RISTIMÄKI

 

Orion

MICROSOFT 365 HPR-SEMINAARI

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.

6.-7. toukokuuta 2021
klo 8.30-17.30

Online-tapahtuma verkossa