Kevät 2022 HPR-seminaarin ohjelma

Kaksipäiväinen Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari järjestettiin 11.-12.5.2022.

Ensimmäinen päivä teemoittui M365:en ytimeen ja toinen päivä Power Platformiin.


Microsoft 365 case-esitykset

Case S-ryhmä: Oppimatka pilveen – teknologiasta toimintatapoihin

S-ryhmän matka pilveen ja havahtuminen välineviidakossa. Mitä matkalla opittiin ja kuinka digikummeista tuli viidakkoveitsi.

Laura Sonninen ja Seija Tenhola, SOK

Case Fintraffic: Yhteisen M365-alustan käyttöönotto viidelle yhtiölle

Mitä tapahtui, kun viisi yhtiötä laitettiin samaan konserniin, kolme eri it-ympäristöä yhdistettiin ja samalla vielä päätettiin tehdä brändiuudistus siihen kylkiäiseksi?

Heli Pirttiniemi ja Janne Lautanala, Fintraffic

Case Beamex: Tuotetiedon hallinnan ratkaisu M365:ssä

Kuinka M365 ja SharePoint taipuvat tuotetiedon hallintaan, kun niitä oikein aletaan taivuttelemaan? Voidaanko kaupallinen tuotetiedonhallinnan ratkaisu korvata käyttämällä SharePointin listoja, dokumenttikirjastoja sekä Power BI’ta? Mitkä ovat ratkaisun hyödyt ja puutteet?

Taija Maunumäki ja Petteri Toivola, Beamex

Case Turku AMK opiskelija ja henkilöstö Intranet

Konseptoitu ja sittemmin toteutettu uusi ehompi ja aidosti kaksikielinen intranet SP Onlineen. Miten parannettiin kohdentamista sisältö-ja vastaanottajamäärien ollessa runsaita? Millainen on sisällöntuottamiseen ja -hallintaan luotu hajautetumpi malli?

Kirsi-Maria Castrén-Harju, Turun AMK

Case Eduskunta

Pertti Rauhio, Eduskunta

Case OP: Teams kaiken käyttöliittymänä

M365 uusien ominaisuuksien avulla Teams, intra ja Yammer on sidottu tiiviimmin yhdeksi viestintä- ja työvälineiden kokonaisuudeksi, mikä on sujuvoittanut liikkumista sovellusten välillä, ja samalla myös aktivoinut niiden käyttöä. Tavoitteena on jatkuvasti ajantasainen kokonaisuus, jossa uudet työvälineet ja keinot ovat saatavilla helpottamaan henkilöstön arkea.

Sari Särkijärvi, OP Ryhmä ja Heli Böhm-Kotamäki, Sulava


Microsoft 365 asiantuntijapuheenvuorot

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat

Missä Microsoft 365 menee juuri nyt? Mitä hyvää, pahaa ja rumaa on tullut eteen projekteissa?

Juha Anttila, IITC

Tulevaisuuden työelämä

Työ on murroksessa. Viime vuodet ovat muuttaneet sekä työntekijöiden ja asiakkaiden odotuksia perinpohjaisesti. Paluuta entiseen ei ole. Miltä tulevaisuuden työelämä näyttää?

Kalle Saarikannas, Microsoft

Rakenne, metatiedot, käyttöoikeudet, jakaminen? Mitä kaikkea pitikään ottaa huomioon Teams tiedonhallinnassa

Miten parantaa tiedonhallintaa Teamsin avulla? Toimiiko huippuunsa viritetty tiimi- ja kanavarakenne vai pitäisikö myös metatietoja miettiä? Jaetaanko nyt jatkossa tiimejä vai vain kanavia?

Matti Paukkonen, Tahto Group

Viva Intranet! Intranet M365:ssä: SharePoint, Teams ja Viva Connections

Miten toimii Viva-ajan intranet M365:ssä?

Työntekijäkokemusalusta Viva toi uusia palveluja sisäiseen viestintään, työssäoppimiseen, työhyvinvointiin ja tiedon jakamiseen ja löytämiseen. Tule kuulemaan, mitä uudet mahdollisuudet tarjoavat intranäkökulmasta ja miten Vivaa on jo lähdetty hyödyntämään!

Katja Jokisalo, Sulava

Vaihtamalla paranee: Vaihda levypalvelin SharePoint Onlineen

Unelmoitko levypalvelimen vaihtamisesta uutuuttaan kiiltävään SharePointtiin? Ei huono vaihtokauppa! SharePoint osaa lajitella, säilyttää ja siivota asiakirjat koko työyhteisön puolesta, ja sillä on paljon muitakin upeita ominaisuuksia. Tule kuulemaan parhaat käytänteet, joilla vältät orastavan suhteen sudenkuopat ja elät SharePointin kanssa pitkään ja onnellisena.

Reeta Tammisto, Systems Garden

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus digitaalisissa työympäristöissä

Hybridityö, digitaaliset työympäristöt, teknologiavälitteinen vuorovaikutus… Uudenlainen työympäristö tuo mukanaan uusia epävarmuuksia ja haasteita, mutta myös hienoja mahdollisuuksia! Modernin työn asiantuntijana toimiva Teemu avaa digitaalisten työympäristöjen ominaisuuksien yhteyttä työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyön toteutumiseen.

Teemu Seppänen, Marski Data

Microsoft Teams, Mesh ja Metaverse: tänään ja huomenna

Missä Microsoft Teams menee tällä hetkellä? Mikä on Mesh for Teams ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko Metaverse jotain ihan oikeasti käytettävää vai pelkkää visiota?Pelastavatko Teamsin jaetut kanavat (Shared Channel) kaaokselta?

Vesa Nopanen, Sulava


Power Platform case-esitykset

Case: Tuotannon datan hyödyntäminen tiedolla johtamisessa

Mitä tarkoittaa teknologisesti ja kulttuurillisesti kun data saadaan käyttöön muuallekin kuin tuotantolaitokselle? Miten datan päälle voidaan rakentaa visualisointeja sekä ennustavaa analytiikkaa? Mitä mahdollisuuksia tuotannon datan hyödyntäminen tarjoaa mm. prosessin optimointiin? Mikä rooli Azurella ja Power Platformilla voi olla?

Kristiina Tiilas, Outokumpu

Case YSAO: Teams as a (Power) platform – Moderni low-code ratkaisu projektiympäristölle

Räätälöity Microsoft-ratkaisu opetuskäyttöön ja projektihallintaan hyödyntäen Power Platform- ja Teams-alustoja Microsoftin pilvipalvelusta.

Markus Rautio, Valtti

Case UPM: Työkalu UPM:n modernin työn adoption tueksi – malliesimerkki tiedolla johtamisen konkreettisesta implementoinnista

Miten tiedolla johtamisen konkreettinen työkalu auttaa päätöksenteossa, mistä kokonaisuus rakentui ja miten se implementoitiin?

Johanna Annila, UPM ja Pentti Hämäläinen, Sulava

Case UPM Raflatac: Pienkehityksellä tuottavuutta

Tässä esityksessä paneudutaan kansalaiskehittäjän ja datan visualisoijan näkökulmaan. Kuinka viedä uusia työkaluja tehdaslattialle ja helpottaa näin operaattoreiden jokapäiväistä työtä sekä parantaa ja luoda avointa kommunikaatiota eri sidosryhmien välillä

Timo Ruohonen, UPM Raflatac

Case Audico: Projektidokumentaation hallinnan automatisointi Power Automaten avulla – Projektiliiketoiminnasta palveluun

Liiketoiminnan kehittyminen projektiliiketoiminnasta joustavaan palvelumyyntiin loi uusia tarpeita yrityksen tiedostonhallinnalle – miten ratkaistiin ajantasaisten tietojen saatavuus eri kanavissa.

Santtu Sipilä ja Marcus Päiviö, Audico

Case Hansel: Kaiken siirtäminen pilveen

Mitä vaatii, että perinteisen konesalin viimeisestäkin palvelimesta sammutetaan valot? Mitä tehdään seuraavaksi, kun kaikki on jo julkipilvessä? Tässä esityksessä Lasse kertoo miten Hansel on siirtänyt kaikki sisäiset sekä ulospäin tarjoamansa palvelut julkisten pilvipalveluiden varaan viimeisen 10 vuoden aikana hyödyntäen monipuolisesti Microsoftin pilvipalveluita.

Lasse Ahonen, Hansel

Case Hyxo: Power BI

Miten luodaan raportointiympäristö Power BI:n avulla ja mitä hyötyjä siitä saadaan käyttäjille? Mitä asioita kannattaa huomioida raportointiprojektiin lähdettäessä ja sen aikana? Mitä mieltä käyttäjät ovat saadessaan eri järjestelmien tietoja yhdistäviä raportteja käyttöönsä?

Maija Marttila-Viitamäki, Hyxo ja Sanna Klen, Sulava

Case Terrawise: Toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen Power Platformin avulla

Käyttäjäystävällinen ja laiteriippumaton monimuotoisten projektien ja sisäisten prosessien hallintaan rakennettu järjestelmä – miten ja millä työkaluilla järjestelmä rakentui vauhdikkaasti?

Antti Matikainen, Terrawise ja Juha Huttunen, Sulava

Case Konecranes: Building a low-code business platform

Voiko business rakentaa itselleen työkalut ja jos voi niin mitä kannattaa huomioida?

Eero Karhu, Konecranes


Power Platform asiantuntijapuheenvuorot

Avaus: Power Platform Hyvät, Pahat ja Rumat

Mitä hyvää, pahaa tai rumaa Power Automaten, Power Appsin ja Power BI:n alueella on viime aikoina ollut havaittavissa? Mitä mullistavaa uutta on luvassa?

Mikko Koskinen, Pentti Hämäläinen, Sulava ja Timo Pertilä, Forward Forever

Power Virtual Agents botit sisäisen asiakaspalvelun tehostajina

Kysyvätkö työntekijänne yhä uudestaan ja uudestaan samoja asioita? Kuluuko joillakin työaikaa asioihin, jotka voisi antaa botin tehtäväksi? Tässä demopainotteisessa esityksessä Jari selittää mitä voidaan antaa bottien tehtäväksi ja miten botit pitää suunnitella ja Antti esittää kuinka botteja rakennetaan ja otetaan käyttöön.

Antti Jokinen ja Jari Kotola, Cloudriven

Microsoft Data Platform 2022

Esityksessä positioidaan organisaation kyvykkyydet ja vaatimukset vuodelle 2022, sekä katsotaan, miten markkinassa nähdään erilaiset yrityksen sisäiset roolitukset.

Vesa Tikkanen, Qumio

Tekoälyyn pohjautuvan kännykkäsovelluksen luonti

Naapurissa uusi lapsi kaveriksi, eikä kavereilla yhteistä kieltä eikä edes lukutaitoa. Valjastetaan AI Builderin tekoälymallit Power Appsin käyttöön ja kaveruksille konenäkö, puhesynteesi ja -tunnistus sekä käännöspalvelut yhteisten leikkien tukemiseksi. Helppo homma!

Antti Kontiainen, Sulava