Tiedon luokittelu, tietosuoja, tietoturva ja riskienhallinta dokumenttien hallinnassa

Digi- ja väestötietoviraston erityisasiantuntija Tuula Seppo käsittelee HPR-puheenvuorossaan sitä, millaiset vaatimukset kohdistuvat viranomaisen tiedonhallintaan, tietosuojaan, tietoturvaan ja riskienhallintaan. Miten myös yksityinen sektori voi hyödyntää näitä periaatteita? Esityksessä avataan tiedon luokittelun merkitystä tiedon käsittelyssä ja tietoon liittyvissä riskitekijöissä. Miksi riskien arviointi ja hallinta on tärkeää, keiden tulisi tietää riskeistä ja miten suhtautua jäännösriskeihin?

Esityksessä tiedon luokittelua käsitellään viranomaisen asiakirjan, asiakirjan julkisuuden, salassapidon, luottamuksellisuuden ja sisäisen tiedon näkökulmista. Esityksessä myös pohditaan miten hyvä tiedonhallinta ja hyvä riskienhallinta tukevat toisiaan.

Ilmoittaudu mukaan seminaariin seuraamaan Tuulan esitystä! 

Tuula Sepolla on pitkä kokemus erilaisista asiantuntija, johto- ja kehittämistehtävistä tiedonhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan parissa kunnallis- ja valtionhallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Tällä hetkellä mielenkiinnon kohteena erityisesti tiedon luokittelu ja sen merkitys tiedon käsittelyssä ja suojaamisessa. Tietosuojaan Tuula on perehtynyt mm. vuonna 2017  valmistuneessa pro gradu työ koskien tietosuoja-asetuksen vaatimuksia rekisterinpitäjille.

Tuula on toiminut myös tiedonhallintahallintalautakunnan turvallisuusluokitusjaoston sihteerinä ja ollut mukana tekemässä vuonna 2021 ilmestynyttä suositusta koskien turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyä.