Case Junttan – kohti modernia työympäristöä

Hydraulisten paalutuslaitteiden suunnitteluun, valmistamiseen ja markkinointiin erikoistuneessa perheyritys Junttanissa havahduttiin siihen, että vahvasti kansainvälistyneessä toimintaympäristössä aikaisemmat toimintatavat ja työkalut eivät enää riittäneet. Lähtötilanteessa Junttanilla oli viestintävälineinä käytössä lähinnä puhelin ja sähköposti. Tiedostot sijaitsivat verkkolevyillä, joihin pääsi käsiksi vain Junttanin verkossa ja vanhentuneen VPN-yhteyden kautta.

Vauhdilla kansainvälistynyt 232 asiantuntijan organisaatio kohtasi yhteistyölle ja viestinnälle täysin uudenlaisia tarpeita. Yhtiössä oli jo pitkään ollut viestintähaaste tuotannon ja toimiston välillä. Tiedonkulussa ja työtavoissa oli haasteita liittyen muun muassa vanhentuneisiin viestintäprosesseihin ja -välineisiin, yhtenäisten toimintatapojen puutteellisuuteen sekä etätyön tekemisen edellytyksiin.

Junttanilla käynnistettiin vuodenvaihteessa Modern Workplace -nimeä kantava projekti. Matkalla kohti modernia työympäristöä laadittiin muun muassa pelikirja yhteisistä työkaluista ja toimintatavoista, Teamsin kautta luotiin edellytykset laajalle sisäiselle yhteistyölle ja myös rakennettiin Junttanin historian ensimmäinen intranet. Tiedostot siirrettiin verkkolevyiltä pilveen, mikä mahdollistaa nykyään työskentelyn ilman Junttanin verkkoa ja tiedostoja voi käyttää mobiililaitteilta. Liikkuva työ ja etätyö ovat mahdollistuneet paremmin ja dokumenttien löydettävyys ja saatavuus on eri tasolla kuin aikaisemmin. Tärkeä ratkaisun edellytys oli ymmärrys siitä, että kyseessä on laajempi yrityksen kulttuurimuutos, jota tuetaan teknisillä ratkaisuilla.

Junttanin Chief Digital Officer Leena Karhu kertoi yhtiön matkasta kohti modernia työympäristöä HPR-tapahtumassa joulukuussa 2020.