Case Kesko: Copilot for M365 tekoälyavustajana

”Copilot for Microsoft 365 on ollut Keskolla pilottikäytössä nyt reilun puoli vuotta”, sanoo Mika Mauno Keskon IT:stä. ”Alkuvaiheessa oli tärkeää kasvattaa omaa osaamista, jotta pystyttiin myös tukemaan pilotointiin osallistuvia henkilöitä”, Mika jatkaa. ”Käytön onnistumista seurattiin aktiivisesti ja sen myötä pilotoitavia osa-alueita ja pilottikäyttäjien määrää pystyttiin kasvattamaan hallitusti”, Mika taustoittaa.

Mika Mauno on puhujana Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 21.-22.5.2024. Hän kertoo esityksessään Keskon ensiaskeleista Copilot for Microsoft 365:en kanssa ja siitä, mitä tekoälyavustajan pilotointi on opettanut. Mika avaa myös sitä, mikä toimii ja mikä ei sekä minkälaiset jatkosuunnitelmat heillä Copilotin suhteen ovat.

Mika Mauno toimii palvelupäällikkönä Keskon IT:n loppukäyttäjäpalveluiden tiimissä. Mika auttaa M365-työkalujen hyödyntämisessä ja tietotyön kehittämisessä ympäri K-ryhmän globaalia organisaatiota mm. tuottamalla koulutuksia ja johtamalla muutosagenttiverkostoa, tehden samalla myös teknisempää palvelunhallintaa.