Case Kymenlaakson hyvinvointialue: Poweria hyvinvointialueelle

KymenHVA on ottanut vahvan askeleen kohti mobiilipalveluita useamman ratkaisun voimalla. Tästä esimerkkinä MS Azure ympäristöön rakennettu KymenHVA mobiili sovellus. Ihmiset siirtyvät käyttämään digitaalisia palveluita alati kiihtyvään tahtiin. Palvelun avulla saadaan jaettua matalalla kynnyksellä asukkaille tietoa hyvinvointialueesta ja kytkettyä kätevästi erilaisia digitaalisia palveluita yhden MobiiliFrontEndin alle. Palvelu toimii samalla linkkinä tunnisteellisiin palveluihin, kuten mobiiliasiointiin ja hoitopoluille.

Sieltä löytyy myös reittiopas ja yksi uusimmista innovaatioista, eli Digitaaliset kaksoset toimipiste. Metaverse on kriittisessä roolissa kaikkien toimialojen tulevaisuuden digitalisoinnissa. Se mahdollistaa sairaalatilojen, prosessien, datan ja henkilöstön simuloinnin niin sanottuina digikaksosina ja näin ollen kaiken toiminnan tehokkaamman suunnittelun ja optimoinnin. Esimerkiksi tilojen siivousta voidaan tehostaa ja laatu varmistaa, koska siivoushenkilöstö tietää tarkalleen, mitkä sängyt on jo siivottu ja pelastuslaitoksen tarkistuslistat digitalisoida Power Platform -ratkaisuilla digikaksosten päällä.

Matti Ahola avaa projektin edistymistä ja jatkosuunnitelmia:

” Projektia lähdettiin heti alussa edistämään avoimin kortein eri toimijoiden yhteisen mobiilikehityspäivän ja Teams-ryhmän kautta. Tätä kautta saatettiin antaa kaikille toimijoille yhteinen signaali siitä että kehitämme palveluita yhdessä Hyvinvointialueen asukkaille.

Jatkokehitys on kovasti käynnissä ja uusia toimijoita on tulossa mukaan ja olemme kyllä havainneet asiakas/hoitopolku näkökulman toimivan mahtavan hyvin Mobiilikehityksessä. Samalla kun tehdään PWA toteutuksia niin ikään kuin vahingossa myös perinteisin Web-palveluiden kokonaisuudet kehittyvät. ”

Yhtenä tavoitteena on ollut purkaa perinteistä ICT-projekti kaavaa, jossa perustetaan tukeva organisaatio rakentamaan tekemään yksittäistä sovellusta. Tämä on mahdollistanut ketterän kehityksen, tarkan ymmärryksen vaatimuksista, nopean kommunikoinnin, kustannussäästöt ja parannetun yhteistyön.

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus hankkeen lopputuloksena Kymenlaaksossa on toimiva, asiakaslähtöinen sekä monialainen digitaalinen sotekeskus. Käytössä on sähköiset palvelukanavat, jotka mahdollistavat palveluiden tuottamisen asiakkaalle skaalautuvasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena ovat helppokäyttöiset ja älykkäät sähköiset palvelut tukemassa ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen avun saamista ja asiakkaiden ohjautumista oikeiden palveluiden piiriin. Selkeät digitaaliset ohjeet, työkalut ja käytännöt myös helpottavat työntekijöiden päivittäistä työtä.

Matti Ahola avaa Kymenlaakson hyvinvointialueen casen Microsoft 365 ja Power Platform Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 9.-10.5.2023.