Case VTT: Teollinen metaverse

”Teollinen metaversumi yhdistää fyysisen ja virtuaalisen työympäristön ja mahdollistaa uudenlaisten työkalujen ja työtapojen käytön yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa” sanoo Karoliina Salminen VTT:stä. ”Metaversumin, kuten uusien teknologioiden ylipäätään, yleistymisen ehtona on kuitenkin ihmisten halu, ei pakko, ottaa ratkaisuja laajalti käyttöön niin yksityis- kuin työelämässäkin”, Karoliina jatkaa.

”VTT:llä lähtökohtamme metaversumiin on ollut ihmislähtöinen, eli millaisia vaikutuksia sillä on työn tekemisen tapoihin ja kokemuksiin. Emme siis mene teknologia tai yksittäiset ratkaisut edellä, vaan katsomme kokonaisuutta laajemmin teollisen työn murroksen kautta toimialariippumattomasti. Esimerkiksi paikkariippumattoman työn ulottamisesta perinteisimpiin työtehtäviin ja sitä kautta uusia työtehtäviä ja jopa organisaatioiden suhteiden ja mallien mukautumista”, Karoliina päättää.

VTT aloitti viime lokakuussa valitun yritysjoukon kanssa ensimmäisen projektin uudistamaan teollista työntekoa ihminen, eli tässä tapauksessa työntekijä, edellä.Teollisen työn aloilla vallitsee jo nyt ”työvoimahätätila”. Työtehtäviä on pakko kehittää niin, että ne saavat ihmiset jäämään nykyisiin tehtäviinsä sekä houkuttelevat tämän päivän nuorisoa, tulevaisuuden työntekijöitä.

Karoliina Salminen VTT:stä on puhujana Microsoft 365 ja Power Platform Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 9.-10.5.2023 Scandic Park Helsingissä. Hän avaa esityksessään teollisen metaversumin mahdollisuuksia, odotuksia ja rajoitteita. Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä tai etänä. Ilmoittautuminen on käynnissä!

Karoliinalla on yli 15 vuoden kokemus tutkimuksen ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Häntä kiinnostaa erityisesti ihmisten ja teknologian välinen yhteistyö teollisessa kontekstissa. Tällä hetkellä suurin osa hänen ajastaan kuluu teollisen metaversumin parissa miettien yritysten kanssa, miten voisimme uudistaa teollista työtä metaversumin avulla. Teknisestä taustastaan huolimatta Karoliinaa kiinnostaa erityisesti ihmiset ja hän nauttii rohkeidenkin visioiden rakentamisesta yhteistyössä erilaisten yritysten kanssa.