Case YIT: Parempaa päätöksentekoa GateAppillä

Miten onnistuu parempi päätöksenteko Power Platformin avulla? Näin kirjoittaa onnistuneesta toteutuksesta YIT:n Matti Ahokas:

”Tiimimme keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki YIT konsernin tekemät investoinnit ovat arvioitu systemaattisesti johtamisjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Systemaattisen prosessin keskeinen tavoite on varmistaa investointien kannattavuus, lisätä taloudellisen tuloksen ennustettavuutta ja tunnistaa potentiaaliset riskit sekä mahdollisuudet riittävän aikaisin päätöksenteon kannalta.

YIT GateApp on tämän prosessin tehokkaaseen johtamiseen ja hallintaan kehitetty sovellus, jolla korvattiin useita tarkoitustaan huonosti palvelleita manuaalisia ratkaisuja. Sovelluskokonaisuutta lähdettiin rakentamaan yhdessä YIT:n ja Sulavan tiimien kanssa puhtaalta pöydältä. Teknologia alustaksi valikoitui Power Platform, jolla YIT on jo aikaisemmin toteuttanut ketterästi useita liiketoimintasovelluksia. YIT GateApp koostuu useamman Power Appsin ja Power Automate kokonaisuudesta, jolloin ratkaisussa kyettiin hyödyntämään jo aikaisemmin todettuja hyviä käytäntöjä ja ratkaisuita.

GateApp:ssä hallitaan koko projektin päätöksenteon elinkaari tarjousvaiheesta aina takuuaikaan asti. Keskeisin tavoite on ollut tehdä sovelluksesta mahdollisimman intuitiivisesti käytettävä ja holistisen näkymän tarjoava, ja palautteen perustella olemme onnistuneet tässä hyvin.”

Case YIT:n puheenvuoron pitävät YIT:n Project Development manager Matti Ahokas ja Sulavan Mikko Koskinen.