Case YSAO – Teams as a (Power) platform – Moderni low-code ratkaisu projektiympäristölle

”Valtti rakensi Ylä-Savon ammattiopistolle projektinhallintaa tukevan oppimisympäristön, jota YSAO nykyään hyödyntää niin opetustarkoituksessa kuin myös organisaation omissa projekteissa”, kertoo Markus Rautio Valtista. ”Yhteistyön alussa oli selvää, että YSAO tarvitsi oppimisympäristön, missä opiskelijat saisivat käytännön harjoitusta projektityöskentelystä”, Markus jatkaa. ”Tämän lisäksi toiveissa oli, että samaa oppimisympäristöä voitaisiin hyödyntää myös YSAO:n omissa projekteissa.”

Lähdimme liikkeelle YSAO:n vaatimusmäärittelylistan läpikäynnillä, minkä jälkeen vaatimusten soveltuvuus arvioitiin YSAO:n Microsoft Office 365– sekä Microsoft Azure -ympäristöissä. Lopulta rakensimme mallipohjaisen PowerApps-sovelluksen ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Esittelimme ratkaisua toteutusvaiheessa säännöllisesti YSAO:n edustajille, jolloin he pystyivät vaikuttamaan kehitykseen sekä toteutettaviin ominaisuuksiin”, kuvailee projektin toteuttajana toiminut Juho Kanniainen.

Oppimisympäristö päätettiin rakentaa Microsoft Teamsin ympärille, jota Valtti rikasti erilaisilla sovelluksilla. Näin syntyi juuri YSAO:n tarpeisiin vastaava alusta, joka auttaa käyttäjiä projektinhallinnassa alusta loppuun saakka.

YSAO:lla on käytössä kaksi erillistä ympäristöä, toinen opiskelijoille ja toinen omien projektien hallintaan. Opiskelijoiden sovellus on yksinkertaisempi ominaisuuksiltaan, jotta projektinhallintaa on helpompi oppia. YSAO:n oma salkunhallintasovellus mahdollistaa laajasti organisaation kehittämisohjelmien, hankkeiden sekä projektien johtamisen. Samalla alustalla voidaan hoitaa myös muiden organisaatioiden kanssa toteutettavia kumppanuusprojekteja.

“Nyt voimme opettaa projektien hallintaa ja johtamista nykyaikaisella alustalla. Omien kehittämisprojektien johtaminen on sujuvampaa ja näemme selvemmin meidän koko kehittämistoiminnan tilanteen aina kun haluamme. Järjestelmä on suoraan yhteydessä tietovarastoomme, joten tieto on ajantasaista ja läpinäkyvää koko organisaatiolle”, lisää YSAO:n Hankepäällikkönä työskentelevä Sulevi Komulainen.

Case YSAO on esillä Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 12.5.2022. Projektin taustat ja toteutuksen esittelee Markus Rautio, joka toimii Valtilla Power Platform tuotepäällikkönä ja teknologiakonsulttina. Markuksen rooli vaihtelee teknisestä toteutuksesta arkkitehtityöhön ja asiakasrajapinnassa työskentelyyn.

Hänen erikoisosaamisensa keskittyy Power Platform -palveluiden ja Azuren kognitiivisten kyvykkyyksien hyödyntämiseen osana moderneja ratkaisuja. Markuksen tavoitteena on luoda Valtin asiakkaille innovatiivisia ja ketteriä ratkaisuja Microsoftin tarjoamilla low-code työkaluilla.