Kevyistä projekteista suuriin kokonaisuuksiin

Työn tekeminen on lähes aina osallistumista yhteisten päämäärien saavuttamiseen. On se sitten yhden dokumentin kirjoittamista tai laajojen hankkeiden rakentamista. Tiedon läpinäkyvyys ja tietoisuus edistymisen tilanteesta ei aina ole itsestään selvää, mutta voisiko se olla?

”Käytettävät työvälineet ja toimintatavat ovat keskeisessä asemassa avoimeen ja läpinäkyvään viestintään ja tiedon hallintaan. Voin useiden satojen organisaatioiden toimintamallien kokemuksella sanoa, että tiedon läpinäkyvyys ei todellakaan ole yksinkertainen asia. Työn tekemiseen tarvittavat tiedot ovat yleensä hajallaan useissa eri järjestelmissä ja sovelluksissa. Historia on muokannut toimintatapoja ja menetelmiä eikä useinkaan olla pysähdytty miettimään mikä nykyään olisi mahdollista.” Ilkka Suvanto toteaa.

Office 365 keskitettynä työn tekemisen alustana on jo mullistanut viestintä- ja yhteistyömahdollisuudet Skypen ja Teamsin myötä, mutta siitä on myös paljon muuhun. Tämä ei tarkoita, että kaikki tiedot tulisi siirtää vanhoista järjestelmistä uusiin O365-sovelluksiin, vaan ajatella O365-ympäristöä enemmänkin keskitettynä käyttöliittymänä. Käytännössä tämä on toimintamallien automatisointia (Power Automate), tiedon ylläpitämisen helppoutta (Power Apps), tiedon keräämistä yhteen ja sen visualisoimista (Power BI) ja tämän kaiken tarjoamista käyttäjille yhdestä sovelluksesta (Teams). Lisäksi O365 tarjoaa moderneja sovelluksia kuten Project for The Web aikataulun hallintaan tai RoadMap kokonaisuuksien suunnitteluun ja seurantaan.

Ilkka käy esityksessään esimerkkien ja demojen avulla läpi mitä O365-ympäristön valjastaminen työn ja projektinhallintaan vaatii organisaatiolta ja mitä kaikkea se mahdollistaa.

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari järjestetään livestriiminä 5.-6.5.2020. Tutustu tapahtuman ohjelmaan sekä puhujiin ja ilmoittaudu mukaan.