Mitä digitaalinen työympäristö opettaa yritysten pilvimatkasta?

Yhä digitaalisemmaksi muuttuva työympäristö luo työn tekemiseen täysin uudenlaisia haasteita. Työpäivän ärsyketulva on valtava, itselle tärkeän tiedon löytäminen on vaikeaa, eikä digitaalinen yhteistyö edistä riittävästi ihmisten välistä yhteisymmärrystä. Jatkuvasti lisääntyvän sovellusmäärän myötä moni kokee, että teknologiasta on hyötyjen lisäksi tullut työpaikan häirikkö, jota ei saada kuriin.

Tietotyö ja sitä tukevat ohjelmistot ovat muuttuneet niin nopeasti, ettei yrityksiin ole ehtinyt muodostua näyttöön perustuvia tapoja tuoda teknologiaa työpaikoille. Digitaalinen työympäristö -kirjan kirjoittanut Riikka Gassen on puhujana Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 13.12.2022. Hän avaa esityksessään nykyisten menetelmien sudenkuopat ja nostaa toimiviksi todettuja ratkaisuja suomalaisista edelläkävijäorganisaatioista ja digitaalisen työn tutkimuksesta. Näiden oppien avulla digitaalinen työympäristö muuttuu häiriköstä uudenlaisen työelämän perustaksi. Organisaatiot oppivat parantamaan työn informaatioergonomiaa, vähentämään teknostressiä ja taivuttamaan jatkuvasti muuttuvan teknologian ihmisten tarpeisiin.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan sekä puhujiin ja ilmoittaudu mukaan!