Häikiö ja Hienonen

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan uusi yhteinen intranet ui kuin fisu vedessä

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta yhdistivät tammikuussa 2020 aikaisemmin erillään olleet intranettinsä modernilla SharePoint-ratkaisulla. Uudistus oli tarpeen sekä teknisesti että käytännössä, koska yhteensä 600 asiantuntijaa työllistävien organisaatioiden intranettien sisältöjä käytettiin jatkuvasti ristiin ja yhdistämisen synergiat olivat ilmeiset.

Finanssialalla datan löydettävyys, tietoturva-asiat ja joustava käyttö ovat tärkeitä ja yhteisen uuden intran huolelliseen suunnitteluun kiinnitettiin näiltä osin paljon huomiota. Laajan esiselvityksen lisäksi tutkittiin tarkkaan eri teknologiavaihtoehtoja, tehtiin käyttäjäkyselyitä ja -haastatteluita ja järjestettiin työpajoja eri aiheista.

Huolellisen taustatyön tuloksena esimerkiksi sisältöjen luokittelu muutettiin aikaisemmasta organisaatioyksiköihin perustuvasta rakenteesta asialähtöiseksi Tiedon löydettävyyden ja avoimuuden lisäksi huomiota kiinnitettiin myös esimerkiksi sujuvaan mobiilikäyttöön.

Käyttäjien tarpeet ja kokemukset olivat keskiössä koko projektin ajan. Käyttäjän näkökulmasta uuteen intraan siirtyminen tarkoitti muun muassa erilaista tapaa etsiä asioita ja tiedon löydettävyyteen kiinnitettiinkin erityistä huomioita sekä älykkäiden että rakennettujen hakutoiminteiden kautta. Tehdyt ratkaisut mahdollistavat tiedon löytymisen nopeasti, vaikka sivujen sisältörakenne onkin erilainen kuin aiemmissa introissa.

”Kyseessä oli molemmille organisaatioille todella suuri ja haastava muutos kun kahden talon asiat ja tavat luokitella tietoa yhdistettiin”, kertoo Suomen Pankin verkkoviestintäryhmän päällikkö Mari Hienonen. ”Uuden modernin SharePoint-ratkaisun ja pilvipalvelujen hyödyntämisen ansiosta uusi intramme on nyt ketterä ja mobiili”.

 

Projekti käynnistettiin kesällä 2019 yhdessä teknisen toimittajan HiQ:n kanssa ja joulukuussa 2019 uuteen intraan oli jo saatu siirrettyä yli 90 % kaikesta materiaalista.

Ennen tätä oli kuitenkin kilpailutuksen rinnalla käynnistetty sisältötyön valmistelu esiselvitysaineiston perusteella. Kesällä lyötiin rakenne lukkoon, tehtiin asiasanoitus valmiiksi ja hankittiin kuvaussuunnitelman perusteella tarvittava kuvitus. Syksyllä tehtiin tekninen rakennustyö ja koulutettiin sisällöntuottajat.

Tammikuussa 2020 käyttöönotettu Fisu-nimeä kantava intranet on jo saanut paljon kiitosta käyttäjiltä muun muassa modernista raikkaasta ulkoasusta, tiedon löydettävyydestä ja mobiilikäytön helppoudesta.

Suomen Pankin verkkoviestintäryhmän päällikkö Mari Hienonen ja HiQ:n projektipäällikkö Silja Häikiö kertoivat projektista lisää Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa toukokuussa 2020.

Kirjoittanut: Juhani Lassila