Suomen Paras Power Platform -kisan yleisön suosikki: Careerian työssäoppimisen sovellus

Careerian Veli Kynsijärvi, Pia Laurila ja Meeli Saarde pokkasivat vuoden 2022 Power Platform SM -kisan yleisön suosikin palkinnon Työssäoppimisen sovelluksellaan. Kisa järjestettiin yhteistyössä Microsoftin kanssa.

Careeria on Etelä-Suomessa toimiva ammattioppilaitos, jossa opiskelee vuosittain 11.000 opiskelijaa. Henkilökuntaa Careeriassa on n. 400.

Osana Digitaitaja -hanketta Careerian puhtausalan koulutusyksikkö kehitti tarpeisiinsa Power Platform -pohjaisen Työssäoppimisen sovelluksen. Sovellus palvelee sekä oppijoita että opettajia tarjoamalla ajasta ja paikasta riippumattoman tavan välittää tietoa työssäoppimisen tilanteista ja oppimisen etenemisestä.

Yhdellä opettajalla on jopa 100 työssäoppimisvaiheessa olevia oppijoita vastuullaan, eikä opettaja välttämättä koskaan tapaa kaikkia heitä kasvokkain. On siis valtava riski sille, että oppijat putoavat toisten tahdista, eivätkä koskaan valmistu. Kehitetyn sovelluksen avulla opettajat näkevät nyt ajantasaisesti, kuka oppijoista tarvitsee apua ja mihin. Vastaavasti sen avulla tunnistetaan ne oppijat, jotka voisivat valmistua työelämän tarpeisiin suunniteltua nopeammin.

Careerian omin sanoin ”Enää ei arvailla, vaan ennustetaan ja toimitaan tiedon avulla”. Kehitetty sovellus tarjoaa helpon tavan kerätä tietoa ja louhia sitä.

Konkreettisia sovelluksen tuomia hyötyjä ovat myös lukuisat ajamatta jäävät kilometrit ja tulostamatta jäävät raportit, joita työssäoppimisen seuranta aikaisemmin vaati.

Tämä Power Apps ja Power Automate -palveluiden avulla toteutettu sovellus tallentaa tiedot SharePointiin, josta on sitten helppo ottaa tarvittavat raportit ulos.

Tuomaristoa ja yleisöä ilahdutti erityisesti Careerian kolmikon (Veli Kynsijärvi, Pia Laurila ja Meeli Saarde) into ja ylpeys itse kehittämästään ratkaisusta. Tämä ratkaisu osoittaa sen, kuinka PowerPlatformin avulla voidaan muuttaa monen toimialan tapoja toimia.

Kun Careeria lopuksi kertoi visiostaan olla ”Vetovoimainen ja halutuin uudistuvien osaajien kehittäjä” ja ottaneensa siksi Power Platformin osaksi opetusohjelmaansa, ei ole ihme, että heidät palkittiin yleisön suosikkina vuoden 2022 Power Platformin SM -kisassa!