Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja digitaaliset työympäristöt

Työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat organisaatioiden toiminnan perusta. Ihmisen historian ajan kasvokkainen vuorovaikutus on ollut ensisijainen tapa olla yhteydessä toisiin yksilöihin. Digiloikat ja pandemia ovat kuitenkin ajaneet tietotyöläiset viimeistään edellisen vuoden aikana uudenlaisen vuorovaikutuksen ja työympäristön äärelle. Etä- ja hybridityöstä satelee nyt eri toimijoiden kartoituksia ja raportteja, mutta tieteellistä tutkimusta aiheesta löytyy myös runsaasti.

Kasvokkaista vuorovaikutusta on pidetty niin teorian kuin käytännön tasolla rikkaimpana vuorovaikutuksen muotona, koska se mahdollistaa esimerkiksi nonverbaalisen viestinnän havainnoinnin ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen. Toisaalta teknologiavälitteinen vuorovaikutus mahdollistaa muun muassa asynkronista vuorovaikutusta, joka voi joskus olla parempi vaihtoehto. Tiedetään myös, että luottamus rakentuu vuorovaikutussuhteissa kasvokkain eri tavoin kuin teknologiavälitteisesti. Voidaankin todeta, että vuorovaikutussuhteet voivat kehittyä ja toimia eri tavoin kasvokkain kuin teknologiavälitteisesti. Tällä on yhteys siihen, miten työntekijät viestivät ja tekevät yhteistyötä uudenlaisessa digitaalisessa työympäristössä. Uudenlainen työympäristö tuo mukanaan uusia epävarmuuksia ja haasteita, mutta myös hienoja mahdollisuuksia!

Puheenvuoron tavoitteena on avata teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen aiempaa tutkimusta, tuloksia, havaintoja sekä näkökulmia. Tarkoituksena on myös tarkastella sitä, miten digitaalisten työympäristöjen ominaisuudet ovat yhteydessä työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön toteutumiseen. Katsaus teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen antaa kuulijoille ymmärrystä ja inspiraatiota lähteä tarkastelemaan sekä kehittämään modernien työyhteisöjen toimintaa uusia näkökulmia hyödyntäen.

Teemu Seppänen on puhujana Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 11.5.2022. Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan oppimaan Teemun ja muiden puhujien esityksistä.

Teemu toimii Marskidatalla modernin työn asiantuntijana, jossa fokus on asiakkaiden M365 ympäristöjen ihmiskeskeisessä kehittämistyössä. Teemu on valmistunut Jyväskylän yliopiston viestintä-oppiaineesta ja häneltä löytyy ajankohtaista tutkimustietoa teknologiavälitteisestä viestinnästä ja digitaalisten työympäristöjen tutkimuksesta.