Tiedonhallinnan hankkeet kansainvälisissä organisaatioissa

”Olemme toimittaneet yli 10 vuotta tiedonhallintaratkaisuja globaalisti toimiville organisaatioille. Haasteet ovat olleet yleensä hyvin samankaltaisia: organisaation käyttämä tieto ei ole hallinnassa, se ei ole luotettavaa ja tiedon etsintään käytetään liikaa aikaa, mikä on pois tuottavalta työltä”, kertoo Rauli Käppi M-Filesiltä. ”Lisäksi tiedonhallinta ulkopuolisten alihankkijoiden ja sidosryhmien kanssa on manuaalista ja erillään yrityksen sisäisistä prosesseista”, jatkaa Rauli.

Rauli Käppi kertoo lisää näistä haasteista Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaarissa 10.12.2020.

”Globaalisti toimivilla organisaatioilla on tarve päästä nopeasti ja varmasti käsiksi ajan tasalla oleviin tietoihin eri paikoista ympäri maailmaa. Samalla yritysten tulee varmistaa tietoturva ja laadunhallinta, mikä lisää kompleksisuutta prosesseihin. Myös räjähtänyt Teamsin käyttö on lisännyt kysymyksiä tiedonhallinnan osalta – miten eri ympäristöissä ja järjestelmissä voidaan varmistaa, että tieto on turvattua ja hallinnassa? Paneudun näihin moniin haasteisiin esityksessäni.”

Rauli Käpillä on kymmenen vuoden kokemus vaativista tiedonhallinnan kansainvälisistä asiakkuuksista ja projekteista. Raulilla on laaja tietotaito erilaista käyttötapauksista ja vaatimusmäärittelyistä.