Case A-lehdet: Teams kulttuurimatkan ajurina

Vuonna 2017 A-lehdissä lähdettiin kulttuurimatkalle, jonka keskeisenä tavoitteena on toimintakulttuurin muuttaminen ja tehostaminen. Teams-käyttöönotto ja sen hallittu jalkauttaminen oli osa tätä matkaa.

Microsoft Teams ja sen oikeanlainen hyödyntäminen on yksi keskeisimmistä välineistä A-lehtien moderniin työhön tähtäävässä muutosprosessissa. Kulttuurimatka-hankkeeseen on liittynyt myös muun muassa paljon esimieskoulutusta sekä yhteisten arvojen tarkistamista ja kirkastamista.

Ennen Teamsin käyttöönottoa A-lehdissä käytettiin useita eri työvälineitä moniin tarkoituksiin; osa käytti Slackia, monet Skype for Businessia. Ensivaiheessa Teams ja muita Microsoftin tuotteita otettiin käyttöön puhtaasti IT-vetoisesti 432 sisäistä- ja noin 100 kumppanikäyttäjää käsittävään organisaatioon. Pian kuitenkin huomattiin, että Teamsin käytölle tarvitaan selkeät raamit, säännöt ja ohjeet.

Teams-jalkautusprojektin alussa Sulava Oy:n kanssa toteutettiin neljä erilaista roolipohjaista työpajaa, jossa selvitettiin muun muassa käyttäjien tarpeita, mikä nykyisessä työssä hiertää ja mitä käytännön haasteita arjessa tulee vastaan. A-lehtien johto on ollut hyvin prosessissa mukana alussa asti. He osallistuivat myös työpajoihin ja edistivät koko hanketta omalla esimerkillään.

Työpajojen ja suunnitteluvaiheen tuloksena Teams-käyttöönotolle rakennettiin intraan oma osio, josta löytyy vastauksia useimpiin kysymyksiin, käytännön ohjeita sekä koulutusmateriaalia. Keskeisin materiaali jalkautuksessa oli kuitenkin Sulavan toteuttama ’Modernin työn pelikirja’, johon kerättiin kaikki olennainen tavoitteista ja ohjeistuksista modernin työn elementteihin.

Seuraavaksi A-lehtien kulttuurimatkalla keskitytään toimitiloihin. Moderni tila -hankkeessa keskitytään kehittämään toimitiloja vastaamaan uutta nykyaikaisia kulttuuria kokouskäytäntöineen.

A-lehtien Chief Marketing Officer Terhi Hauskamaa vastaa yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä brändimarkkinoinnista. Hän kertoi A-lehtien strategiaan liittyvästä kulttuurimatka-hankkeesta lMicrosoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa toukokuussa 2020.

Kirjoittanut: Juhani Lassila