Case EKHVA: Hyvinvointialueen ihmeellinen tiedolla johtamisen matka Azure Synapse ja Power BI -maailmaan

”Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tiedolla johtamisen matka lähti strategiasta ja sotealan valtakunnallisesta uudistuksesta”, kertoo Malgorzata Juvonen EKHVA:sta. ”Tavoitteena oli laajentaa ja helpottaa tietojen analysointia sekä hyödyntämistä. Power BI oli käytössä jo ennestään ja sen käyttöä ollaan laajentamassa”, Malgorzata taustoittaa. ”Analytiikkaratkaisuksi valittiin Microsoft Synapse Analytics ja sen päälle lähdettiin rakentamaan tiedolla johtamisen mahdollistavaa analytiikkaa. Lisäksi meillä on laajasti käytössä Azuren palveluita kuten Azure Datalake, Data factories, Azure Files ja jatkossa myös Purview”, Malgorzata päättää.

Malgorzata Juvonen on puhujana Power Platform HPR -tapahtumassa 22.11.2023. Ilmoittaudu mukaan kuulemaan Malgorzataa ja muita mielenkiintoisia puhujia.

Malgorzata toimii EKHVA:lla (Etelä-Karjalan hyvinvointialueella) tiedolla johtamisen palvelupäällikkönä. Hänellä on vahva osaaminen raportoinnissa, projektinhallinnassa, IT-palveluiden hallinnassa ja Microsoftin teknologian hyödyntämisessä (kuten esim. Power BI, SQL, Azure Synapse, SharePoint) julkisella sektorilla. Malgorzatan osaamisen keskiössä on muutoksen ja teknologiaprojektien johtaminen ja hän nauttii käytännönläheisestä työstä.