Case Helsingin kaupunki – M365 kokonaisuus isossa organisaatiossa

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 30.11.2021 on esillä Case Helsingin kaupunki. Tässä esityksessä Riitta Laanala Helsingin kaupungin tietohallinnosta kertoo Microsoft 365 -kokonaisuudesta ison organisaation näkökulmasta.

Esityksen aiheita ovat:

  • Pilvistrategia mahdollistajana
  • Tiedon luokittelu ja suojaustoimenpiteet turvana
  • Työvälineiden roolit ja henkilöstö osana muutosta
  • Intranet osana kokonaisuutta

 

Riitalla on yli 20 vuoden kokemus julkishallinnossa työskentelystä sekä IT:n että liiketoiminnan näkökulmasta. Uudet tavat palvella asiakkaita digitalisaatiota hyödyntämällä ovat ydinosaamista. Viime vuosina erityisen lähellä on ollut henkilöstön työtapojen ja uusien työvälineiden käyttömahdollisuudet.

Tällä hetkellä Riitta koordinoi projektia, jossa Helsinki on vahvasti siirtymässä uuteen työkulttuuriin uuden pilvistrategian ja mm. Microsoftin työvälineiden avulla. Suurena osana on myös henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja viestinnän kehittäminen ottamalla huomioon digiturvallisuus ja tarvittavat suojaustoimenpiteet.