Case Lahti Energia: Miten toimme intranetin ja toimintajärjestelmän nykypäivään?

Lahti Energian 200 työntekijää saavat uuden intranetin ja toimintajärjestelmän marraskuussa. Midpointed toteuttaa ratkaisun SharePointin, Teamsin ja PowerPlatformin avulla. Suunnittelu aloitettiin yhdessä keväällä 2021. Syksy on vauhdikasta toteutus- ja sisällöntuotantoaikaa. Lahti Energian Anne Tuovinen ja Midpointedin Silja Häikiö kertovat tuoreeltaan projektin vaiheista ja opeista Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 30.11.2021.

Anne Tuovinen on pitkän linjan inhouse-viestijä, jonka ydinosaamista ovat viestinnän ja projektien johtaminen, strateginen ja operatiivinen suunnittelu, mediasuhteet ja brändiviestintä. Anne innostuu itsensä ja asioiden kehittämisestä sekä arjen kaaoksen kesyttämisestä. Anne toimii Lahti Energian pienen viestintä- ja markkinointitiimin esimiehenä. Hänen tehtävänsä liittyvät usein talon sisäisten ja ulkoisten prosessien hiomiseen tai johdon ja asiantuntijoiden sparraamiseen viestinnässä. Kuluvan vuoden aikana Lahti Energialla uudistetaan sekä internet- että intranet-sivusto. Anne on toiminut molemmissa hankkeissa projektipäällikkönä.

Silja Häikiö toimii modernin työn konsulttina, projektipäällikkönä ja asiakkaiden työtapojen muutoksen tukena Midpointedilla. Silja on parhaimmillaan työ- ja viestintätapojen muutosprojekteissa, joissa suunnitellaan alusta asti huolella, miten kaikki ihmiset saadaan muutokseen mukaan. Lahti Energian projektissa Siljan vastuulla on intranetin suunnittelu ja toteutusprojektin läpivienti yhdessä Midpointedin tiimin kanssa.

Tule paikan päälle Clarion Hotel Helsinkiin seuraamaan Annen ja Siljan esitystä tai osallistu etänä. Tutustu runsaaseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!