Case OP – Teams kaiken käyttöliittymänä

Seuraamme OP Ryhmässä säännöllisesti yhteistyössä Sulavan asiantuntijoiden kanssa Microsoftin O365- sovellusten uusia ominaisuuksia ja pohdimme niiden hyödyntämistä ja soveltuvuutta henkilöstön käyttöön. ”Haluamme pysyä jatkuvasti ajan hermolla siitä, millaisia uusia työvälineitä ja keinoja on saatavilla helpottamaan OP-ryhmäläisten arkea. Kaikki ylimääräiset klikkaukset ja pomppimiset eri sovellusten välillä turhauttavat monia käyttäjiä, joten haluamme tuoda heille parhaita mahdollisia ratkaisuja arjen sujuvoittamiseksi”, kertoo Sari Särkijärvi OP Ryhmästä.

Sulavan asiantuntijoiden tuella olemme päässeet hyvin alkuun toimivien ratkaisujen toteuttamisessa. Uusien ominaisuuksien avulla olemme sitoneet Teamsin, intran ja Yammerin tiiviimmin yhdeksi viestintä- ja työvälineiden kokonaisuudeksi, mikä on sujuvoittanut liikkumista sovellusten välillä, ja samalla myös aktivoinut niiden käyttöä.

Viime vuonna otimme OP Ryhmän intrassa käyttöön SharePoint App Bar -sovelluspalkin, joka on helpottanut liikkumista intrasta Teamsiin ja muihin Microsoft O365-sovelluksiin. Vastaavasti lisäämällä Yammerin ja intran konkreettisesti osaksi Teamsia mahdollistimme näiden työvälineiden sujuvan käytön suoraan Teamsista käsin.

Lisäksi Teamsin mobiilisovelluksessa olemme vähitellen alkaneet hyödyntää Microsoftin Viva Connectionia, jonka avulla voimme tuoda kunkin käyttäjän ulottuville ne kaikkein relevanteimmat sisällöt. Ensimmäiset askeleet tässä on jo otettu ja suunnittelutyö Viva Connectionin hyödyntämiseksi jatkuu edelleen.

”Pitkä ja aktiivinen yhteistyö OP:n kanssa on mahdollistanut Microsoftin O365 -sovellusten kehittymisen tiiviin seurannan osana ylläpitoa ja pienkehitystä. Yhteisissä suunnittelupalavereissa tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet ja poimitaan ne sopivalle pienkehitysjaksolle. Näin olemme voineet koko ajan tiivistää eri sovellusten yhteistyötä hyödyntämällä koko Microsoftin kollaboraatiotyökalujen tarjontaa. Viva Connection Dashboard vie sisältöjen kohdentamisen lähelle käyttäjien tarpeita. Jotta pystymme tarjoamaan eri käyttäjien tarpeisiin kohdistettuja sisältöjä, aloitimme suunnittelutyön nykyisten sisältöjen käytön analysoinnilla, jossa pureudumme eri kohderyhmien käytetyimpiin sisältöihin ja sisällöllisiin tarpeisiin”, kertoo Heli Böhm-Kotamäki Sulavalta. 

Case OP – Teams kaiken käyttöliittymänä on esillä Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat – tapahtumassa.