Case Terrawise -Toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen Power Platformin avulla

Infra-alan asiantuntijayritys Terrawisella oli tarve parantaa projektien hallinnan prosesseja ja työkaluja. Tarkkojen arvoketjutarkastelujen pohjalta Sulava auttoi yhtiötä rakentamaan erittäin helppokäyttöisen, automaatioon pohjautuvan järjestelmän, jonka vauhdilla edenneessä kehittämisessä hyödynnettiin Microsoftin Power Platform -tuotteita.

Rakennus- ja infra-alalla toimiva Terrawise toteuttaa asiakkailleen monimuotoisia ja hyvin eri kokoisia projekteja. Yrityksessä työskentelee paljon teknisiä toimihenkilöitä, jotka hallinnoivat projekteja ja roolista riippuen tuottavat, hakevat, tallentavat ja jakavat niihin liittyvää tietoa. Näiden projektien ja sisäisen prosessien hallintaan Terrawise halusi uuden järjestelmän.

”Lähtökohtanamme oli tehdä selkeä, intuitiivinen järjestelmä, jota on helppo käyttää myös hyvin vähäisillä ICT-taidoilla”, Terrawisen kehityspäällikkö Antti Matikainen kertoo. Terrawisen uuden järjestelmän suunnittelun ja rakentamisen ytimessä oli nimenomaan käyttöystävällisyys. Myös laiteriippumattomuutta korostettiin.

Uuden järjestelmän teknisessä toteutuksessa hyödynnettiin liiketoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen tarkoitettuja Microsoft Power Platform -työkaluja. Power Automate -työkalulla rakennettiin omien määrittelyiden pohjalta automatisoituja ja älykkäitä työnkulkuja. PowerApps -tuotteella puolestaan rakennettiin sovelluksia, joilla pystytään toteuttamaan tarvittavia toiminnallisuuksia hyödyntämällä SharePointissa olevaa dataa.

Antti Matikainen ja Sulavan konsultti Juha Huttunen avaavat case-tarinaa HPR-tapahtuman PP-päivässä 12.5.2022.