Case Skanska: Työturvallisuuden tehostamista Power Platformin avulla

Skanska otti vuonna 2023 käyttöön Advanian rakentaman helppokäyttöisen sovelluksen, jonka kautta rakennuskohteissa työskentelevät henkilöt voivat raportoida työturvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Microsoft Power Platformin avulla rakennettu ratkaisu mahdollistaa muun muassa havaintojen ja poikkeamien kattavan ja tehokkaan analysoinnin, jonka avulla voidaan tehostaa työturvallisuuden prosesseja sekä tiedonhallintaa ja -jalostamista.

Julle Ovaskainen Skanskalta ja Markus Rautio Advanialta ovat puhujina Power Platform Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa, joka järjestetään 22.11.2023 Hilton Strand Helsingissä. Puheenvuorossaan Julle ja Markus pureutuvat onnistuneen Power Platform projektin vaiheisiin ja haasteisiin. Esityksessä tutustutaan tekniseen ratkaisuun, jolla tarpeena olleet laajat lomakkeet ja raportointi on toteutettu. Esityksessä selviää myös mm. mitä odottamattomia hyötyjä monipuolinen Power Platform -alustan hyödyntäminen on tuonut.

Julle Ovaskainen on HSE-asiantuntija Skanska Oy:llä. Päävastuualueina ovat HSE-poikkeamaprosessin omistajuus, HSE-järjestelmien pääkäyttäjyys sekä kehittäminen, turvallisuus ja ympäristöraportointi, HSE-auditoinnit sekä päästöttömät työmaat. Jullella on erityisesti HSE-järjestelmien kehittämisen sekä turvallisuus- ja ympäristöraportoinnin myötä osaamista HSE-digityökalujen määrittämisestä (power apps ja power bi) tilaajan näkökulmasta.

Markus Rautio toimii Advania Finlandin Power Platform liiketoiminnan tuotantopäällikkönä ja tuoteomistajana. Markuksen vetämä tiimi rakentaa moderneja Power Platform toteutuksia hyödyntäen myös kattavasti M365- ja Azure kyvykkyyksiä. Erikoisosaaminen Markuksella keskittyy monipuolisesti Power Platform -palveluiden ja Azuren AI kyvykkyyksien hyödyntämiseen osana moderneja data-arkkitehtuuri ratkaisuja.