Case: Turku AMK opiskelija ja henkilöstö Intranet

Viime vuosina Turun AMK:ssa on ensin konseptoitu ja sittemmin toteutettu uusi ehompi ja aidosti kaksikielinen intranet SharePoint Onlineen.

Intranet on Turun AMK:n tärkein sisäisen viestinnän kanava ja laatukäsikirja, joten uudistustarpeita ja toiveita oli paljon. Tärkeää oli mm. mobiilikäytettävyys, saavutettavuusdirektiivin asettamat vaatimukset sekä paremmat sisällön kohdistamisen mahdollisuudet sisällön ja vastaanottajamäärien ollessa runsaita. Lisäksi sisältöjen hallintaan ja tuottamiseen kaivattiin hajautetumpaa mallia, jotta sisällön pitäminen ajantasaisena onnistuisi entistä paremmin.

Uusi intranet toteutettiin SharePointin moderneilla julkaisusivustoilla Turun AMK:n M365- ympäristöön. Modernin, kattavasti kaksikielisen ja sujuvasti myös mobiilissa toimivan intranetin lisäksi luotiin useita Turun AMK:n tarpeisiin kustomoituja ominaisuuksia, joiden avulla onnistuu mm. personoitu ja roolipohjainen käyttökokemus.

Projektin onnistumisen avaimiksi muotoutui muun muassa konseptoinnin tärkeys ja sisällöntuotannon riittävä resurssointi ja tuki.

Kirsi-Maria Castrén-Harju toimii Turun ammattikorkeakoulussa viestintäsuunnittelijana ja intran viestinnällisenä pääkäyttäjänä. Kirsi-Maria vastaa intran sisällöntuottajien tuesta, koulutuksista ja sivuston kokonaisvaltaisesta kehittämisestä yhdessä muun ydintiimin kanssa. Oman mausteensa kehittämistyöhön tuovat tarpeiltaan poikkeavat käyttäjäryhmät; 750 asiantuntijaa ja yli 10 000 tutkinto-opiskelijaa. Kirsi-Maria esiintyy HPR-tapahtumassa 11.5.2022!