Microsoft: Tietotyön kestävä kehitys ja hyvinvointivaikutukset

”Useat Microsoftin tutkimukset ja julkaisut nostavat esiin uusia näkökulmia ja haasteita työn nopeaan muuttumiseen liittyen niin yksilön, tiimin kuin koko organisaationkin kannalta”, kertoo Harri Mikkanen Microsoftilta. ”Miten luottamusta teknologiaan vahvistetaan ja miten oppiminen on muuttunut?”, jatkaa Kati Laurikainen.

Harri Mikkanen ja Kati Laurikainen ovat puhujina Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa, joka järjestetään 6.-7.5.2021 Online-muodossa. Harrin ja Katin puheenvuorossa pureudutaan olennaisimpiin tutkimuslöydöksiin ja siihen miten uudet työtavat ja tekniset ratkaisut tukevat muutosta –  HR:n näkökulma huomioiden.

Harri ”Haba” Mikkanen vastaa Microsoftilla tuottavuusratkaisujen ja pilvipalvelujen markkinoinnista. Haban intohimona on kaikenlaisten organisaatioiden tuottavuuden ja työn mielekkyyden parantaminen modernin tietotyön keinoin. Hän on erityisen kiinnostunut tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksista organisaatioiden tietopääoman hyödyntämisessä.

Kati on kokenut ja monipuolinen henkilöstöasioiden asiantuntija, jolle monimuotoisen henkilöstön hyvinvointi ja mahdollisuudet kehittää osaamistaan ovat kriittisiä tekijöitä myös yrityksen menestymisessä. Turvallisessa työympäristössä jokaisella on mahdollisuus osallistua, työskennellä omana parhaana itsenään, tiimin jäsenenä tai esimiehenä ja kehittyä palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Microsoftin lisäksi Katilla on rautainen kokemus henkilöstöasioiden tuloksekkaasta johtamisesta Hewlett-Packardissa ja Nokiassa.