Nyt tai ei koskaan: tekoäly muuttaa työsi, oletko valmis tulevaisuuteen?

Tule mukaan kevään HPR-tapahtumaan ja kuule Kai Kaasalaisen mielenkiintoinen keynote-puheenvuoro tekoälyn hyödyntämisestä johdon näkökulmasta!

Kai Kaasalainen, Tamron toimitusjohtaja ja tunnettu strategisen ennakoinnin asiantuntija ja tutkija, on tunnettu kyvystään uudistaa liiketoiminnan johtamista tulevaisuuteen katsoen. Kain johtamana Tamro on kehittänyt ja soveltaa tulevaisuuden ennakointia liiketoiminnan päivittäiseen johtamiseen, osoittaen, että ennakointia on hyödyllistä soveltaa laajemmin kuin vain megatrendien tarkasteluun. Myös tutkimusten mukaan ennakointiin sijoittavat yritykset näyttävät saavuttavan korkeamman EBITDA:n ja markkina-arvon kasvun. Kai korostaa, että oikein toteutettu ja kohdennettu ennakointi tukee vahvasti päätöksentekoa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja tarjoaa näin yritykselle uutta kilpailuetua nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Kai tekee parhaillaan väitöskirjaa strategisesta ennakoinnista ja on ollut mukana kehittämässä mm. Aalto EE:n kanssa Strategic Foresight in Business Management -valmennusohjelman.

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa on toinen alue, jolla Kai on osoittanut pioneerihenkisyyttä. Hän kertoo käyttävänsä useita tekoälyratkaisuita päivittäin, ja on aktiivisesti jakanut näkemyksiään erityisesti Microsoft Copilotin käytöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Kai painottaa tekoälyn olevan keskeinen osa nykyaikaista liikkeenjohtoa, ja kannustaa johtajia ja asiantuntijoita tutustumaan näihin teknologioihin henkilökohtaisesti ja aktiivisesti. Copilotin käyttöönotto on hänen mukaansa esimerkki siitä, miten tekoäly voi tukea liiketoiminnan eri osa-alueita, aina strategisesta suunnittelusta päivittäisiin toimintaprosesseihin. Kain esimerkki kannustaa yrityksiä omaksumaan tekoälyn ja strategisen ennakoinnin työkalut, ei vain innovaationa, vaan osana vahvaa johtamiskulttuuria, joka kehittyy ja tukee menestymistä tulevaisuuden haasteissa.