Suomen Paras Power Platform -ratkaisu: Transvalin sisälogistiikan digitaalisten palveluiden kehittäminen

Syksyllä 2022 Power Platform HPR järjesti yhdessä Microsoftin kanssa Power Platform –toteutusten SM –kilpailun. Kilpailuun pystyivät osallistumaan kaikki suomalaiset organisaatiot, jotka käyttävät joko itse tai yhdessä konsultoivan tahon kanssa toteuttamaansa Power BI-, Power Apps- tai Power Automate –pohjaista ratkaisua.

Suomen parhaaksi Power Platform -toteutukseksi vuonna 2022 kisan tuomaristo valitsi yksimielisesti Transvalin sisälogistiikan digitaalisten palveluiden kehittäminen Power Platformin avulla. Ratkaisun tapahtumassa esittelivät sisälogistiikan kehitysjohtaja Markku Viljanen sekä sisälogistiikan kehityspäällikkö Juho Peltomäki Transvalilta.

Transvalin sisälogistiikkapalvelut keskittyvät terminaalipalveluiden (lastaus, purku ja lajittelu sekä piha-alueiden kunnossapito ja nostopalvelut) sekä varastopalveluiden (vastaanotto, varastointi ja lastaus) tuottamiseen lähinnä kotimaisille teollisuusasiakkaille.

Transvalissa kehittäminen lähtee prosesseista. Käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää täydennetään tuomalla sen kylkeen Power Platformin avulla toteutettuja lisätyökaluja. Aiemmin monia asioita on hoidettu myös luovasti Excelillä ja nyt nämäkin toiminnot voidaan hoitaa Power Platformin avulla.

Yksi keskeinen ERP:stä usein puuttuva kokonaisuus on materiaalivirtauksiin liittyvä datan käsittely.

On hyvin tyypillistä, että saapuvasta materiaalivirrasta tehdään kirjaukset järjestelmään vasta vastaanottotarkastuksessa. Näin ollen järjestelmissä ei ole mitään tietoa siitä, että rekkoja on jo pihassa ja tavaraa laiturilla. Transval kirjaa Power Platformin avulla tunnisteet heti autojen saapuessa, jolloin tieto siitä, mitä materiaalia on saapunut, on ajantasaisesti käytettävissä mm. työntekijöiden ohjaamisessa. Transval pystyy nyt nopeasti ohjaamaan työntekijöitään tarvittaviin tehtäviin Infoscreeneillä ja työkoneilla näytettävien työjonojen avulla.

Lähtevän materiaalivirran ohjaamisessa oleellista on tieto siitä, onko kontti lastattu oikein. Tämä on ratkaistu lastauksen aikana otettavien valokuvien avulla, kun PowerAutomaten avulla saadaan asiakkaalle lähetettyä isokin määrä zipattuja kuvia lähtevästä toimituksesta.

Power Platformin avulla on kehitetty myös palvelulupauksen mittaamista prosessipoikkeamien seurannan avulla. ERPeistä usein puuttuva toimittaja-arviointi on toteutettu Power Platformin avulla ja tavarantoimittajien laatua raportoidaan Power BI:llä toteutettujen raporttien kautta suoraan asiakkaille.

Erilaisia lisätöitä varten on kehitetty työtilaussovellus. Asiakkaat ovat tässäkin järjestelmän käyttäjinä ja voivat tehdä sinne suoraan esim. tarvitsemiaan laitesiirtotilauksia.

Tekniikasta lyhyesti:

  • SharePoint on rakennettujen palveluiden keskiössä
  • PowerApps on käyttöliittynä kaikkeen ja Power Automate moottorina delegointiin ja työnkulkujen automatisointiin
  • PowerBI on asiakkaitten käytössä erityisesti poikkeamahallinnassa
  • Kollitulosteet ja tarrat on koodattu Visua Basicillä, Wordiä käytetään QR-koodeille.

Tuomariston kommentit:

Transvalin monipuolinen ja toiminnan ohjaamisen kannalta keskeinen järjestelmä on täysin itseoppineesti kehitetty. Sillä on 300-400 päivittäistä käyttäjää, joista puolet asiakkaitten työntekijöitä. Tämä systemaattisesti kehitetty järjestelmä on nyttemmin määritetty strategiseksi välineeksi organisaatiossa ja sen jatkokehitykseen satsataan.

Järjestelmä valittiin yksimielisesti Suomen parhaaksi Power Platform -toteutukseksi vuonna 2022.