Syksy 2022 HPR-tapahtuman ohjelma

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat ja Power Platform HPR-seminaari järjestettiin 13.12.2022. Syksyn tapahtuman sisällä järjestettiin kaksi tapahtumaa: yksi sali teemoittui M365:n ytimeen ja toinen sali Power Platformiin.Tapahtumassa pääsi myös tutustumaan Suomen Paras Platform -toteutus -kisan finalistitöihin. Suomen paras toteutus palkittiin tapahtuman päätteeksi. Mukana oli seuraavat keynotet, case-esimerkit ja asiantuntijapuheenvuorot: 

Keynote-puheenvuorot

Keynote: Informaatiovaikuttaminen  – Christina Forsgård, Netprofile

Informaatiovaikuttamista vai infosotaa – kuka kertoo milloin kynnys ylittyy ja mikä muuttuu? Millainen informaatioympäristö meillä on ja millaisia seurauksia se tuo? Tilannekuvassa on erilaisia ilmiöitä, joita on syytä tarkastella kriittisesti ja myös avoimen uteliaasti. Informaatiovaikuttaminen on tehokkainta silloin, kun sitä ei tunnisteta eikä siltä osata suojautua. Meillä on lukuisia suojaavia tekijöitä, mutta myös heikkouksia, joita voimme parantaa.

Mitä apuvälineitä organisaatioissaan sisäisen viestinnän parissa työskentelevät henkilöt tarvitsevat vaikuttamisen tunnistamiseen ja siltä suojautumiseen. Miten organisaatio voi itse ”taistella” informaatiovaikuttamista vastaan tai tehdä omaa vaikuttamistaan.

Keynote: Miksi tiedolla johtaminen ei onnistu nappia painamalla? – Miia Kosonen, XAMK

Vastauksen löytäminen on helpompaa, jos tiedämme mikä olikaan kysymys. Tässä keynote-puheenvuorossa kuulet, mitä on kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen, joka huomioi inhimillisen, sosiaalisen ja teknisen näkökulman rinnakkain – tiedon tuottamisesta tiedon hyödyntämiseen. Mukaasi saat muun muassa selkeän prosessimallin.

Microsoft 365 case-esitykset 

Case LähiTapiola: M365 – 5 pientä tarinaa – Ismo Romppainen, LähiTapiola

Mitä M365:en uudistukset tarkoittivat käyttäjien ja organisaation näkökulmasta.

Case Siemens Osakeyhtiö: Teams ja Microsoft 365 osana yhteistä digitaalista kulttuuria – Henna Kinnunen, Siemens ja Sanni-Kaisa Miettinen, Tahto Group

Miten yhdistetään yrityskulttuuri ja digitaalisten toimintatapojen muutos?

Kulttuuri ei muutu yhdessä yössä eikä yhdellä sähköpostilla, vaikka pandemia toisikin työkalut nopeasti käyttöön organisaatiossa. Teamsin tuominen yhteistyön keskiöön vaatii hyvää viestintää, toistoa, vahvaa johtajuutta ja yhteisten toimintatapojen luontia unohtamatta henkilöstön kouluttamista ja tukea vanhasta poisoppimiseen.

Miten tässä onnistuttiin yhdessä?

Case Veho Group: Imua sisäiseen viestintään – Johanna Klemetti, Veho

Miten luoda vaikuttavaa ja osallistavaa viestintää kansainvälisessä konsernissa

Uusi intra viidelle maayhtiölle

Microsoft 365 asiantuntijapuheenvuorot 

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat – Juha Anttila, IITC 

Mitkä ovat viime aikojen tärkeimmät uudet ominaisuudet ja muutokset Microsoft 365 -palvelussa? Mitä Microsoft Ignite -tapahtuman julkistusten perusteella voi päätellä tulevasta? Mitä hyvää, pahaa ja rumaa projekteissa on tullut vastaan erityisesti tiedonhallinnan osalta?

Mitä digitaalinen työympäristö opettaa yritysten pilvimatkasta? – Riikka Gassen

Yhä digitaalisemmaksi muuttuva työympäristö luo työn tekemiseen täysin uudenlaisia haasteita. Työpäivän ärsyketulva on valtava, itselle tärkeän tiedon löytäminen on vaikeaa, eikä digitaalinen yhteistyö edistä riittävästi ihmisten välistä yhteisymmärrystä.

Miten digitaalinen työympäristö saadaan muutettua häiriköstä uudenlaisen työelämän perustaksi?

Boostaa Intrasi! – Katja Jokisalo, Sulava 

Moderni SharePoint kehittyy jatkuvasti sisäisen viestinnän alustana – uusia ja paranneltuja toimintoja julkaistaan viikottain. Tule kuulemaan, mitkä tuoreet ja tutummatkin ominaisuudet kannattaa ainakin napata käyttöön! Tästä setistä saat mukaan kasan konkreettisia parannusehdotuksia, jotka on helppo toteuttaa.

Microsoft Teams ja Metaverse: tärkeimmät uudistukset – Vesa Nopanen, Sulava 

Mitkä uusimmat asiat ja ominaisuudet ovat pinnalla Microsoft Teamsissa juuri nyt? Mikä on Teams Premium ja mitä se muuttaa tekemisessä? Mitä mahdollisuuksia tämä ja muut ominaisuudet tuovat yksilöille ja organisaatioille? Mitä uutta ja mielenkiintoista löytyy Metaversestä Mesh for Teamsin Avatarien lisäksi?

Power Platform HPR case-esitykset 

Case Helsingin kaupunginkirjasto: Tilausprosessin automatisointi Power Platform-työkalujen avulla – Anne-Mari Heiniölä ja Ossi Lukkarinen, Helsingin kaupunginkirjasto

Aineistoprosessi alkaa aineistovalinnoilla sopimustoimittajan verkkokaupassa ja päättyy siihen, kun aineisto lähtee asiakkaille lainattavaksi. Prosessin läpi kulkee vuosittain noin 22000 tilausta ja 150000 nidettä

Miten Microsoft Power Platform -tuoteperheen työkalut soveltuvat aineistoprosessin kaltaisen prosessin automatisointiin?

Case Sweco: Ideatori innovoinnin välineenä – Terhi Hirvikorpi, Sweco ja Pauli Rekola, Sulava

Ideatori innovoinnin välineenä

Ideatori – yksi kaikkien ja kaikki yhden Swecon puolesta! Jatkuvan parantamisen kulttuuri mahdollistaa omaan työhön vaikuttamisen sekä ketterät kokeilut. Uskomme, että pienten muutosten kautta saamme isoja asioita aikaan. Sweco lanseerasi syyskuussa 2022 Ideatorin maaorganisaation ideoiden julkaisu- sekä niiden työstämisalustaksi. Ideatorilla kuka tahansa työntekijä voi jättää idean tai antaa oman panoksensa olemassa olevien ideoiden kehittämiseen tai työstämiseen.

Case Skanska: Power Platform Skanskan liiketoimintasovellusten ratkaisualustana – Pauli Sarkia, Skanska ja Markus Rautio, Valtti

Yhdessä Advanian kanssa Skanska on adaptoinut Power Platform teknologian monipuolisesti käyttöön hyödyntäen sitä modernina ratkaisualustana eri liiketoiminnoista nouseviin tarpeisiin. Case esitelmässä tutustutaan Skanskan Power Platform tarinaan ja käydään läpi Power Platform sudenkuoppia, sekä parhaimpia toimintatapoja ja -malleja, jotka jokaisen liiketoiminnan tulisi ottaa huomioon Power Platform teknologian parissa.

Case Laurea: Automaattikäännökset Kiinan koulutusviennin ja saavutettavuuden siivittäjinä – Kati Rintakorpi, Laurea

Laurea hyödyntää Microsoftin saavutettavuuspalveluita Kiinan koulutusviennissä. Viime aikoina nopeasti kehittyneet automaattikäännökset mahdollistavat verkkokoulutusten simultaanitekstitykset helpottaen huomattavasti koulutusten toteuttamista. Lisäksi koulutusvideoiden automaattiset tekstitysratkaisut tuovat opiskelijoille mutkattoman oppimiskokemuksen ja helpottavat kouluttajan työtä.

Vaikka Kiina on länsimaisesta näkökulmasta katsottuna digitaalisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti haasteellinen toimintaympäristö, nykyteknologia mahdollistaa yhteisen ymmärryksen syntymisen yhä paremmin. Nämä kokemukset rohkaisevat automaattisten tekstitysten ja käännösten hyödyntämiseen myös Suomessa: asiakastyössä ja koulutuksessa monikielisten ryhmien kanssa sekä verkkoympäristöissä tapahtuvan tiedottamisen ja opetuksen tukena.

Power Platform asiantuntijapuheenvuorot 

Power Platform – Vuoden 2022 kiinnostavimmat uudistukset – Timo Pertilä, Forward Forever 

Power Platform kehittyy vauhdilla ja kehityksen perässä saattaa olla joskus vaikeaa pysyä. Ei huolta. Tässä esityksessä vedetään yhteen kuluneen vuoden kiinnostavimmat uudistukset. Isot ja pienet. Mistä niissä on kyse ja voisiko niistä olla hyötyä juuri meidän organisaatiollemme?

Esittelyssä: Suomen Paras Power Platform toteutus -kisan finalistit

Careeria on ammattioppilaitos, jossa vuosittain opiskelee n. 11.000 opiskelijaa. Opiskelu on monimuotoista, joskus lähes kokonaan näyttöihin perustuvaa työssä oppimista. Jotta opettajat voisivat paremmin tukea ja seurata oppijoitten osaamisen kehittymistä ja opintojen edistymistä, kehitti puhtausalan koulutusyksikkö omaan ja oppilaittensa käyttöön Power Platform -pohjaisen työssäoppimisen sovelluksen. Hieno alku tulevalle oppilaitosmaailman prosessien kehityspolulle.

Energiavirasto varmistaa uusien virastolaisten hyvää työntekijäkokemusta ja vauhdikasta aloitusta huolehtimalla siitä, että tarvittavat laitteet, tunnukset ja luvitukset odottavat työntekijää heti työsuhteen alusta asti. Muistinvaraisuus on taakse jäänyttä elämää, kun prosessi on automatisoitu ja yhdenmukaistettu. Työntekijän ohella ratkaisusta hyötyvät niin HR kuin jokainen esimies, assistentti sekä muutkin prosessin eri vaiheisiin osallistuvat henkilöt. Samalla systematiikalla hoidetaan luonnollisesti myös virkavapaat ja virastosta lähtevien henkilöiden asiat.

Hoivarakentajat uudisti pohjalaiseen tapaan nopeasti ja kerralla koko liiketoimintansa ohjaamisen ja seurannan rakennuttamalla itselleen ikioman Taapelin. Tämä monipuolisesti ja laajasti Microsoftin Power Platformia hyödyntävä rakennusalan projektien eri vaiheita tukeva ja raportoiva ratkaisu on malliesimerkki yhden käyttöliittymän (Teams) kautta käytettävästä palvelukokonaisuudesta.

Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto, joka auttaa odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin ja hätätilanteisiin joutuneita suomalaisia. Avustushakemuksia tulee vuosittain keskimäärin 1000 ja jaettavien avustusten kokonaissumma on n. 1M€. Diakoniarahaston työntekijät halusivat vähentää hakemuskäsittelyyn liittyvää valtavaa manuaalityön määrää ja päättivät yhdessä Kirkkohallituksesta tulleen idean perusteella etsiä ratkaisua Power Platformin avulla. Säästöt vuosittaisessa työmäärässä ovat huikeita ja mikä parasta, työntekijät voivat keskittyä oleelliseen – diakoniatyöhön ja auttamiseen. Ja vaikka ratkaisun tekeminen ostettiinkin asiantuntijoilta, ei diakoniarahasto omien sanojensa mukaan tässäkään ole ”konsulttien armon varassa”.

Päijät-Sote, tässä tapauksessa Päijät-Hämeen keskussairaala sai uusia tiloja, joiden myötä perinteisen putkipostin tilalle piti kehittää uusi ratkaisu. Sairaalan äidinmaitokeskus palvelee kaikkein pienimpiä potilaita, joille neljän eri osaston hoitajat tilaavat yksilöllisiä ja yhteisiä äidinmaito- ja altistusannoksia uudella PowerApps-tilaussovelluksella. Uusi sovellus korvaa kierroilla täytettävät paperit ja kännyköillä tilaaminen nopeuttaa työtä. Myös Äidinmaitokeskuksella on oma PowerApps-sovelluksensa tilausten käsittelyyn ja kaiken raportointi on työn alla. Tämän hienon ratkaisun rakentamisessa apua tarvittiin useammaltakin toimittajataholta, kun toimialalle keskeisten tietoturva- ja tietosuojavaatimusten täyttäminen haluttiin varmistaa viimeistä piirtoa myöten.

Transvalin logistiikkapalveluiden ikiomat kansalaiskehittäjät ovat systemaattisesti kehittäneet palveluitaan kotimaisille teollisuusasiakkailleen myös Power Platformin avulla. Osana palvelulupausta olevat työnohjauksen tehostaminen ja tiedon läpinäkyvyys on otettu tosissaan ja teknologiasta on omin voimin otettu kaikki irti. Mikä parasta, asiakkaillekin on omat näkymänsä tässä ratkaisussa. Ja kun kehitys vain kehittyy, jo nyt monipuolisille ratkaisuille on uutta jatkoa luvassa.

Lue lisää Power Platform –toteutusten SM 2022 –kilpailusta täältä.