Tulevaisuuden työelämä

Uusimman Work Trend Index -tutkimuksen mukaan suomalaisessa työelämässä on käynnissä siirtymävaihe, jossa haetaan toimivia hybridityön malleja. Vaikka lähes 40 prosenttia suomalaisista yritysjohtajista suunnittelee palauttavansa kaikki työntekijät kokoaikaisesti takaisin toimistoihin, ei entiseen ole paluuta.

”Hybridityöstä on muodostumassa pysyvä osa suomalaista työelämää. Organisaatioiden ja niiden johdon on kuitenkin ratkaistava vielä monia suuria kysymyksiä: Mikä on jatkossa toimiston rooli arjessa? Miten rakennamme sosiaalista pääomaa digitaalisessa maailmassa?” Microsoftin Modern Workplace -tuotemarkkinointipäällikkö Kalle Saarikannas sanoo. ”Hybridityö vaatiikin organisaatioilta panostamista niin työkulttuurin kehittämiseen kuin hybridityötä helpottavien teknologioiden hyödyntämiseen. Parhaimmillaan teknologia yhdistää digitaalisen ja fyysisen maailman saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa jokainen työntekijä voi osallistua ja vaikuttaa huolimatta siitä, missä, milloin ja miten hän työskentelee.”

Microsoftin tutkimusraportti nostaa esiin viisi hybridityön keskeistä trendiä:

1. Työntekijät punnitsevat arvojaan uudelleen

2. Esihenkilöt tasapainoilevat johdon ja työntekijöiden vaatimusten välillä

3. Johtajien täytyy tehdä toimistosta työmatkan arvoinen

4. Joustava työ ei tarkoita, että ollaan jatkuvasti tavoitettavissa

5. Sosiaalisuus työssä on erilaista hybridiaikana

Kalle Saarikannas oli puhujana Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa toukokuussa 2022. Hän avasi esityksessään näkemyksiään tulevaisuuden työelämästä.

Kalle toimii Microsoft Suomen Modern Workplace tuotealueen tuotemarkkinointipäällikkönä. Hänellä on laaja kokemus uusien teknologiaratkaisujen hyödyntämisestä organisaatioiden arjessa. Kalle työskenteli muun muassa VR/AR ja RFID/NFC teknologioiden parissa ennen siirtymistään Microsoft Suomelle.