Aivoergonomia hybridityössä

Hybridiaika vaatii työntekijältä itsensä johtamista, esihenkilöiltä joustamista, ja työyhteisöltä uusia yhteistyön tekemisen käytäntöjä. Etätyöpäivät täyttyvät helposti etäpalavereista, eikä taukoja tule pidettyä. Viestintäkanavat vaativat jatkuvasti huomiota, ja keskeyttävät tekemisen jatkuvasti. Tämä kaikki on aivoille raskasta ja väsyttävää. Mona Moisalan puheenvuorossa M365 Hyvät, Pahat ja Rumat -tapahtumassa 9.5.2023 käydään läpi tapoja tehdä etätöitä mahdollisimman aivoystävällisesti, sekä parhaita mahdollisia työnteon tapoja hybridiaikana.

Mona Moisala on aivotutkija ja psykologian tohtori. Hän on tutkinut muun muassa sitä, mitä aivoissa tapahtuu kun ihminen multitaskaa, tai kun aivot ovat ylikuormittuneessa tilassa. Mona on laajemmaltikin kiinnostunut siitä, miten aivomme sopeutuvat nyky-ympäristöön, jossa painimme informaationtulvan ja lisääntyneen kiireen tunnun kanssa. Mona antaa luennollaan tutkimukseen perustuvia mutta käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten pitää aivojen hyvinvoinnista modernin hybridityön pyörteissä.