Arkaluontoisen tiedon turvaaminen tekoälypalveluiden mullistuksessa

Tatu Seppälä esittelee puheenvuorossaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Sulava on yhdessä asiakkaidensa kanssa ratkaissut erilaisia haasteita, jotka liittyvät tekoälypalveluiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Esimerkit valottavat, miten Microsoft Purview -ratkaisuja on hyödynnetty tiedon suojaamiseen, elinkaaren hallintaan ja henkilökunnan tietoisuuden lisäämiseen. Jokainen puheevuorossa käytetty case-esimerkki kuvaa matkaa haasteiden tunnistamisesta sopivan ratkaisun löytämiseen ja lopulta uusien toimintatapojen käyttöönottoon arjessa.

Käsiteltyjä Microsoft Purview -ratkaisuja ovat muun muassa Sensitivity Labels, Data Loss Prevention, Data Lifecycle Management ja Insider Risk Management.

Tatu Seppälä toimii Sulavalla tietoturva-arkkitehtina ja on Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Ihmiset, viestintä, teknologia ja pitkäjänteinen kehitys ovat kaikki Tatun tekemisen keskiössä. Microsoft Purview-, Defender-, Entra ID- ja Power Platform -osaajana Tatu auttaa asiakkaitaan rakentamaan parempia ratkaisuja monelta eri kulmalta.

Tatu on aiemmin urallaan toiminut mm. Microsoft 365 -neuvonantajana ja -kehityssparraajana sekä ratkaisuarkkitehtina ja toteuttavana asiantuntijana monipuolisissa Microsoft-pilvipalveluhankkeissa. Hän on myös rakentanut ja vetänyt M365-edelläkävijäverkostoja ja pitänyt eri aiheista koulutuksia sekä webinaareja.

Tatu kirjoittaa työssä kohtaamistaan mielenkiintoisista aiheista ja ilmiöistä blogia osoitteessa https://seppala365.cloud