Suomen parhaat Power Platform -ratkaisut: Hoivarakentajien liiketoiminnan digitaalinen sydän

Hoivarakentajat Oy on Suomen suurin julkinen hirsirakentaja. Se rakentaa päiväkoteja sekä erityisryhmien palvelukoteja ja luo asiakkailleen kilpailuetua terveillä ja toimivilla rakennuksilla, jotka ovat aistiystävällisiä ja energiatehokkaita.

Hoivarakentajat tarvitsi uudet työkalut liiketoimintaprosessien ohjaukseen ja tiedon saavutettavuuteen maanhankinnassa, rakennusprojekteissa, asiakas- ja myyntitiedon hallinnassa, sekä mittaroinnissa. Aiemmat yksittäiset sovellukset rakennushankkeiden tonttitiedon käsittelyyn, myyntiputken ja asiakasyhteystietojen hallintaan ja projektidokumenttien käsittelyyn sekä lukemattomat identiteetit eri palveluihin olivat muodostumassa liiketoiminnan kasvun hidasteeksi.

Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan liiketoimintalähtöisellä visiolla, jossa Microsoft Teams asetettiin Hoivarakentajien liiketoiminnan käyttöjärjestelmäksi. Tekniseksi alustaksi valittiin Azure AD, Microsoft Teams ja Power Platform. Teamsin vakiotoimintojen eli viestinnän ja dokumenttikollaboraation rinnalle haluttiin saada rakennusliikkeen toimialaan ja prosesseihin liittyvä tieto tarkasteltavaksi, päivitettäväksi, täydennettäväksi ja analysoitavaksi. Turhat sovellustoiminnot tuli minimoida parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi, ja tietomallin joustavuus tuli maksimoida, jotta se mahdollistaisi uusien liiketoimintalähtöisten tarpeiden ratkaisemisen kustannustehokkaasti.

Hoivarakentajien liiketoiminnan digitaalisen sydämen nimeksi annettiin Taapeli*. Taapeli ja Teams saatiin operatiiviseen käyttöön 3 kk kuluttua projektin aloituksesta ja täysi käyttöönotto tapahtui 5 kk projektin aloituksesta. ”Hoivarakentajilla ei ole koskaan ollut nykytilanteeseen verrattavaa kokonaiskuvaa yrityksen tilanteesta ja statuksista prosessien sisällä”, kertoo Mikko Vainioranta. ”Jokainen hoivarakentaja käyttää Teamsia päivittäisen työn käyttöjärjestelmänä ja saavuttaa kulloinkin kontekstissa tarvitsemansa relevantin tiedon vaivattomasti”, Mikko jatkaa.

Hoivarakentajien liiketoiminnan digitaalinen sydän oli ansaitusti Power Platform SM 2022 -kisan finalistikuusikossa. Toteutuksen PPHPR-tapahtumassa esitteli Mikko Vainioranta, joka työskentelee asiakkuusjohtajana Hoivarakentajilla.

Case Hoivarakentajat on esillä myös kevään HPR-tapahtumassa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

*Taapeli on sahatavarapino, jossa puutavara on varastoituna ilmavasti. Rakennusliikkeen toimialaan sopien Taapeli kuvastaa saavutettua liiketoimintahyötyä. Hakeutuminen tiedon luokse on kuin ilmavirta joka ihanasti polveilee yksittäisten lautojen ja sirkkojen lomitse.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taapelointi