Syksyn 2023 HPR-tapahtuman ohjelma

Power Platform HPR-tapahtuma järjestettiin 22.11.2023 Helsingissä, Hotelli Hilton Strandissa.

Syksyn tapahtuman ohjelmassa kuultiin tuttuun tapaan niin asiantuntija- kuin case-puheenvuoroja. Lisäksi päivän päätteeksi käytiin Suomen parhaan Power Platform-ratkaisun SM-kilpailu. Kilpailun finalistit esittelevät omat ratkaisunsa kilpailun tuomaristolle ja yleisölle. Esitysten jälkeen valittiin SM-kisan voittaja ja yleisön suosikki.

Case-puheenvuorot:

Case EKHVA: Hyvinvointialueen ihmeellinen tiedolla johtamisen matka Azure Synapse ja Power BI -maailmaan – Malgorzata Juvonen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

EKHVA:n tiedolla johtamisen matka lähti strategiasta ja sotealan valtakunnallisesta uudistuksesta. Tavoitteena oli laajentaa ja helpottaa tietojen analysointia sekä hyödyntämistä. Power BI oli käytössä jo ennestään ja analytiikkaratkaisua lähdettiin rakentamaan Microsoft Synapse Analyticsin päälle. Lue lisää

Case YIT: Parempaa päätöksentekoa GateAppillä – Matti Ahokas, YIT ja Mikko Koskinen, Sulava

YIT on kehittänyt GateApp-sovelluksen joka auttaa hallitsemaan investointeja systemaattisesti ja lisää niiden kannattavuutta sekä ennustettavuutta. Sovellus on toteutettu Power Platformin avulla. Miten sovellus tehtiin, mitä hyviä ja huonoja puolia kehitystyössä tuli esiin? Lue lisää

Case Skanska: Työturvallisuuden tehostamista Power Platformin avulla – Julle Ovaskainen, Skanska ja Markus Rautio, Advania

Power Platformin avulla rakennettu Poikkeamaportaali tehostaa työturvallisuuden prosesseja, tiedonhallintaa ja -jalostamista. Esityksessä käydään läpi onnistuneen low-code kehittämisen avaintekijöitä, projektilla saavutettuja hyötyjä ja tehostusta työturvallisuuteen, sekä kurkataan teknisen toteutuksen konepellin alle. Lue lisää

Case Paulig: Vastuullisuusraportointi Power Platformilla – Aurora Aranko ja Jani Iivari, Paulig & Jouko Nyholm, Forward Forever

Pauligilla on kunnianhimoinen vastuullisuusohjelma, jonka mittaristot edellyttävät työkaluilta ja integraatioilta paljon.
Esityksessä käydään läpi miten Power BI- ja Power Apps ja -sovelluksia sekä modernia data-alustaa hyödyntäen rakennettiin ohjelman johtamiseen tarvittavat mittaristot ja prosessit. Odotettavissa oppeja ja parhaita käytäntöjä sekä näkemyksiä eri työkalujen vahvuuksista ja heikkouksista. Lue lisää

Case Norssi: Sijaissovellus – automaatiolla helpotettiin Norssin sijasten hakuprosessia – Ilkka Ahola-Luttila, Helsingin Normaalilyseo

Oppilaitoksissa kuluu päivittäin valtava määrä aikaa sijaisten hankintaan ja tämä tehdään usein manuaalisesti. Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen sisäiseen käyttöön rakennettiin Power App -sovellus, jolla prosessia automatisoitiin ja tehostettiin. Seurauksena vapautui aikaa ja resursseja muihin hallintoon ja opetukseen liittyviin tehtäviin. Lue lisää

Case: Tuntikirjaussovelluksen toteuttaminen Power Platformilla – Timo Pertilä, Forward Forever

Kolme vuotta sitten ryhdyimme tekemään omaan käyttöön tuntikirjaussovellusta. Kaikki alkoi pienestä, mutta lopputulos on kaikkea muuta. Mitä matkan varrella on opittu? Mitä hyötyjä saavutetaan tekemällä itse vs. hankkimalla valmisratkaisu? Miltä tuntikirjaussovellus lopulta 3 vuoden jälkeen näyttää? Lue lisää

Asiantuntijapuheenvuorot:

Avaus: Power Platform ja Microsoft AI – Hyvät, Pahat ja Rumat – Juha Anttila, Vesa Nopanen ja Timo Pertilä

Mitä tapahtuu, kun tekoäly kohtaa low-code/no-code -kehitysvälineet ja miten tämä kaikki muuttaa työelämää? Lue lisää

Keynote: Tekoäly ja minä – Petteri Järvinen

Miten ihminen selviää tekoälyn aikakaudella? Tekoäly ja minä -kirjan kirjoittanut Petteri Järvinen johdattelee kuulijat tekoälyn mahdollisuuksiin ja osoittaa samalla, että keinotekoisella älyllä on omat rajoituksensa. Lue lisää

Tekoäly ja yritysdatan käyttö GPT-ratkaisuissa – Markus Rautio, Advania

Julkiseen Chat GPT -palveluun ei voida laittaa yrityksen luottamuksellisia tietoja, mutta kun rakennetaan yrityksen oma GPT-palvelu, pääsee tekoäly oikeisiin töihin, oikealla datalla. Mitä mahdollisuuksia Microsoft tarjoaa yritysdatalla rikastetun GPT -palvelun hyödyntämiseen ja mitä tulee ottaa huomioon, kun rakennetaan yrityksen omaa ChatGPT -apulaista? Lue lisää

Asiakirjamallit SharePointissa ja dokumenttiautomaatiot Power Automatella – Henry Scheinin, Solu Digital

Miten asiakirjamallien keskitetyllä hallinnalla voidaan yhtenäistää dokumentinhallinnan käytäntöjä ja helpottaa mallien jakelua Teams-tiimeihin tai SharePoint-sivustoihin? Miten Power Automate ja Syntex voivat auttaa dokumenttien metatietojen ja sisällön automatisoinnissa? Lue lisää

Koodin toisella puolella on ihminen – Hilla Mäntyomena, Sulava

Miten käyttäjäkokemus ja käytettävyys näkyvät low-code kehittämisessä? Sovellukset rakennetaan tavallisten ihmisten käyttöön, ei teknisille osaajille. Miten tämä tulee huomioida sovellusta rakentaessa? Lue lisää

Power Automate Desktop työnkulkujen ja automaation rakentamisessa – Antti Jokinen, Cloudriven

Miten työnkulkujen avulla voidaan seurata tiedostoissa tai web-sivustoilla tapahtuvia muutoksia? Miten tiedostoille voidaan suorittaa massaoperaatioita? Miten työnkulut voivat auttaa henkilökohtaisessa tuottavuudessa tai esim. Microsoftin palveluiden compliance-tietojen seurannassa? Lue lisää

Power Platform SM-kisa 2023

Suomen parhaan Power Platform ratkaisun SM-kilpailussa kisasivat KEHA/Ely-keskus, Musti Group ja Terho Antila/Fortum. Lue lisää PP-kisasta ja tutustu SM-finalisteihin täältä!